Bouw turborotonde krijgt toch groen licht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Bouw turborotonde krijgt toch groen licht
Roermond, 13 juli 2018

De bouw van de turborotonde als onderdeel van de Buitenring Parkstad Limburg kan toch doorgang vinden. Dat oordeelde de voorzieningenrechter van rechtbank Limburg vandaag in de vervolgprocedure tussen provincie Limburg en de eigenaar van het direct naast de voorziene rotonde gelegen landgoed.

Vorige maand heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat een uit 1938 daterende erfdienstbaarheid van uitzicht in de weg staat aan de bouw van de turborotonde. Er is volgens de voorzieningenrechter sprake van een zogenoemde ‘evidente privaatrechtelijke belemmering’.

Civiele rechter

Vervolgens is de provincie naar de civiele rechter gestapt en heeft betoogd dat het beroep van de landgoedeigenaar op de erfdienstbaarheid leidt tot misbruik van recht nu feitelijk geen zicht bestaat vanuit het landgoed op de rotonde. De civiele rechter heeft kort gezegd geoordeeld dat, indien voldoende financiële compensatie door de provincie wordt geboden, sprake is van misbruik van recht bij het volharden in het beroep op de erfdienstbaarheid. In dat geval valt namelijk met zekerheid de privaatrechtelijke belemmering weg.

Financiële compensatie

Vervolgens heeft de provincie een financiële compensatie geboden bestaande uit een bedrag voor de inbreuk op de erfdienstbaarheid en een bedrag als afkoopsom voor de door de provincie gemaakte fout. De voorzieningenrechter is gevraagd de bouwstop op te heffen. Dat kan de voorzieningenrechter doen indien sprake is van een nieuw feit of gewijzigde omstandigheid.

Nieuw feit

De geboden compensatie kan volgens de voorzieningenrechter, gelet op de onderbouwing daarvan, niet als evident ontoereikend worden beschouwd. Hierbij is van belang dat de landgoedeigenaar geen enkel inzicht heeft gegeven in de bedragen die hem voor ogen staan en die hij redelijk vindt. Zonder enige onderbouwing heeft hij alleen gesteld dat hij de door de provincie geboden bedragen te laag vindt. De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat met deze financiële compensatie het evidente karakter van de privaatrechtelijke belemmering wordt weggenomen. Daarom is sprake van een nieuw feit of gewijzigde omstandigheid op grond waarvan de getroffen voorlopige voorziening zal worden opgeheven. Dat betekent dat de werkzaamheden aan de rotonde kunnen worden hervat.

Uitspraken

Meest gelezen berichten