Omgevingsvergunning voor groeve Bruls blijft in stand

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Omgevingsvergunning voor groeve Bruls blijft in stand
Roermond, 05 november 2018

Vandaag heeft de rechtbank Limburg uitspraak gedaan in de beroepszaken die omwonenden hebben ingesteld tegen de omgevingsvergunning voor de inrichting van Bruls voor het winnen van zand en grind in Spaubeek.

Klachten omwonenden

De beroepsgronden hebben onder andere betrekking op geluidoverlast, stofoverlast en trillinghinder die omwonenden ervaren van het vrachtverkeer van en naar de groeve. Stof van de vrachtwagens komt op hun huizen en in hun tuinen. Zij willen dat de schoonmaakkosten worden vergoed en zij maken zich zorgen over hun gezondheid in verband met het inademen van stofdeeltjes.

Beroep ongegrond

De rechtbank heeft overwogen dat milieuhinder van het vrachtverkeer alleen aan de groeve kan worden toegerekend wanneer dat vrachtverkeer nog niet in het gewone verkeer is opgegaan. Daardoor kan in de vergunning niets geregeld worden voor de meeste omwonenden die op behoorlijke afstand van de groeve wonen. De rechtbank heeft alle beroepsgronden besproken en geoordeeld dat er geen reden was om de vergunning te weigeren of daar meer voorschriften aan te verbinden dan de gemeente Beek heeft gedaan.

Uitspraken

Meest gelezen berichten