Onderdelen bio-vergistingsinstallatie terecht door gemeente stil gelegd

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Onderdelen bio-vergistingsinstallatie terecht door gemeente stil gelegd
Roermond, 01 februari 2019

Omwonenden van een bio-vergistingsinstallatie hebben de gemeente Leudal gevraagd de niet-vergunde activiteiten van het bedrijf stil te leggen nu de voor het droogprocedé aangevraagde vergunning is geweigerd. De gemeente heeft besloten handhavend op te treden en heeft aan het bedrijf een last onder dwangsom opgelegd.

Overtredingen

De voorzieningenrechter heeft vandaag geoordeeld dat het gebruik van de tunneldroger (met luchtwasser) en het bouwen en gebruiken van de opslagvoorziening wél overtredingen van de regels zijn, maar het gebruik van de zeefbandpers (met luchtwasser) niet. Het feit dat de brikettenpers defect is, brengt mee dat ook het gebruik daarvan niet gezien kan worden als een overtreding. Voor de wel vastgestelde overtredingen moet de gemeente in beginsel optreden en in de omstandigheden van het geval ziet de voorzieningenrechter geen grond om af te zien van handhavend optreden. De financiële en contractuele verplichtingen die het bedrijf is aangegaan voor het afzetten van de gedroogde digestaat zijn voor haar rekening en risico. Het niet of moeilijk kunnen afzetten van natte digestaat is niet een gevolg van het besluit van de gemeente, maar van het functioneren van de markt voor mestverwerking.

Hoogte dwangsom

Voor de hoogte van de dwangsom moet de gemeente wel nog een betere motivering geven, maar dat staat aan het stilleggen van de tunneldroger niet in de weg.

De gemeente heeft het bedrijf ook verplicht de opslagvoorziening af te breken, maar dat vindt de voorzieningenrechter te ver gaan, omdat die opslagvoorziening in de toekomst wel (rechtmatig) voor opslag van voer of kunstmest gebruikt kan gaan worden.

Beroepszaak omgevingsvergunning

Het bedrijf heeft gevraagd het droogprocedé niet te hoeven stilleggen in afwachting van het beroep dat zij heeft aangetekend tegen de weigering van de aangevraagde omgevingsvergunning. Daar gaat de voorzieningenrechter niet in mee, omdat dat betekent dat de omwonenden dan langer last hebben van de niet vergunde activiteiten.

Uitspraken

Meest gelezen berichten