Meer zekerheid over wijze van compensatie voor boeren rondom Lelystad Airport

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Nieuws > Meer zekerheid over wijze van compensatie voor boeren rondom Lelystad Airport
Utrecht, 12 april 2018

De gemeente Lelystad moet twee agrariërs meer zekerheid geven over eventuele inkomensschade die ze geleden hebben door een wijziging van het bestemmingsplan rondom Lelystad Airport. Dat heeft de bestuursrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald.

Veiligheidszones

De rechtbank heeft twee uitspraken gedaan in zaken over besluiten van het college van burgemeester en wethouders van Lelystad op planschadeverzoeken van agrarische bedrijven in de directe omgeving van het vliegveld. Deze bedrijven zitten ‘op slot’ door het bestemmingsplan Buitengebied 2009. Vanwege veiligheidszones mogen de bedrijfswoningen en de agrarische bebouwing van de twee bedrijven niet meer gebruikt worden, wat leidt tot aanzienlijke planschade. In 2015 is er een nieuw luchthavenbesluit genomen dat de oude besluiten over de uitbreiding van Lelystad Airport vervangt. Doordat in het nieuwe besluit verschillende veiligheidszones gewijzigd zijn, kunnen de twee boerenbedrijven blijven bestaan. De gemeente wil de beperkingen uit het plan Buitengebied 2009 nu verwijderen en wil de planschade van de twee agrariërs op deze manier ‘in natura’ compenseren.

Waarborgen

Compensatie in natura is toegestaan, oordeelt de rechtbank, maar daarvoor is wel vereist dat er voldoende waarborgen zijn. Voor de twee agrarische bedrijven is er nu niet voldoende zekerheid dat zij een schadevergoeding krijgen als later blijkt dat zij inkomsten zijn misgelopen doordat zij op slot zaten. De rechtbank legt daarom extra voorwaarden op bij de besluiten van de gemeente. Een van die voorwaarden is dat een onafhankelijke deskundige later moet beoordelen of er inderdaad sprake is geweest van inkomensschade.

Uitspraken

Meest gelezen berichten