Laden...

Minister-president moet opnieuw beslissen op 2e Wob-verzoek MH17

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Nieuws > Minister-president moet opnieuw beslissen op 2e Wob-verzoek MH17
Utrecht, 11 september 2017

De minister-president heeft zes weken de tijd om een nieuw besluit te nemen op het 2e Wob-verzoek van RTL Nieuws. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland afgelopen donderdag beslist.

Tussenuitspraak

RTL Nieuws verzocht om openbaarmaking van een gespreksverslag van de ministerraad. De rechtbank bepaalde op 3 april in een tussenuitspraak dat de weigering een laatste zin van het laatste verslag van de ministerraad van juli en augustus 2014 openbaar te maken onvoldoende was gemotiveerd. Datzelfde gold voor het hele verslag van een gesprek van de minister-president met onderzoekers van de Universiteit Twente in het kader van het onderzoek ‘Evaluatie Nationale Crisisbeheersingsoperatie Vlucht MH17’.

Nieuwe zitting

De minister-president weigerde om nader te motiveren waarom openbaarmaking niet kan. RTL Nieuws verzocht vervolgens om een nieuwe zitting. Dat is alleen mogelijk als er nieuwe feiten en omstandigheden zijn die rechtstreeks zien op de in de tussenuitspraak geconstateerde gebreken. Volgens RTL Nieuws zouden eerdere uitspraken van de rechtbank over Wob-verzoeken inzake MH17 een aanleiding zijn, omdat die uitspraken verder gingen dan de tussenuitspraak. De rechtbank ziet in die uitspraken geen aanleiding voor een nieuwe zitting. Als RTL Nieuws vindt dat de tussenuitspraak niet ver genoeg strekt kan zij hiertegen samen met de einduitspraak hoger beroep instellen. RTL Nieuws heeft verder een beroep gedaan op de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 8 november 2016, Magyar Helsinki Bizottság tegen Hongarije, nr. 18030/11 (www.echr.coe.int) inzake artikel 10 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. De rechtbank oordeelt dat RTL Nieuws zich pas na de tussenuitspraak op artikel 10 van het EVRM heeft beroepen en dat het in strijd met de goede procesorde is als na de tussenuitspraak een nieuwe beroepsgrond wordt ingebracht. De rechtbank bespreekt die grond daarom niet inhoudelijk.
De rechtbank bepaalt in deze einduitspraak dat de minister-president opnieuw moet beslissen met inachtneming van de tussenuitspraak.

Uitspraken