Laden...

Nieuwe beslissing nodig in Wob-verzoek BNNVARA over granuliet

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Nieuws > Nieuwe beslissing nodig in Wob-verzoek BNNVARA over granuliet
Utrecht, 23 november 2021

De minister van Infrastructuur en Waterstaat/Rijkswaterstaat moet binnen twee maanden een nieuwe beslissing nemen op het Wob-verzoek van BNNVARA over granuliet. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland beslist. BNNVARA diende een Wob-verzoek in om informatie te krijgen over granuliet en de toepassing daarvan in waterbestanden, zoals plassen. De minister voldeed deels aan dat verzoek, maar volgens de rechtbank is bepaalde informatie ten onrechte niet openbaar gemaakt.

Wob-verzoek

BNNVARA verzocht de Minister van Infrastructuur en Waterstaat/Rijkswaterstaat op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB ) om openbaarmaking van documenten die te maken hebben met granuliet. Granuliet wordt gebruikt voor het verondiepen (het verhogen van de bodem) van waterplassen. De minister heeft naar aanleiding van dat verzoek documenten openbaar gemaakt, maar een deel ook niet. De rechtbank vindt dat er meer informatie openbaar moet worden gemaakt omdat er sprake is van emissie (uitstoot) van granuliet in het milieu. Voor emissiegegevens gelden ruimere openbaarmakingsregels dan voor andere overheidsinformatie, waaronder gewone milieu-informatie. 

Meer informatie

De rechtbank is van oordeel dat ook analyses over de aard van granuliet, de samenstelling en de gegevens over de mogelijke invloeden die deze emissies op kortere of langere termijn op het milieu hebben, openbaar moeten worden gemaakt. Dit geldt ook voor documenten die gaan over de kwalificatie van granuliet als grond of bouwstof, omdat die kwalificatie bepaalt of granuliet überhaupt mag worden gebruikt voor het verondiepen van waterplassen. De minister heeft daar geen rekening mee gehouden en daarom te weinig informatie openbaargemaakt. De rechtbank draagt de minister op opnieuw op het WOB-verzoek te beslissen en daarbij de uitspraak van de rechtbank in acht te nemen.

Uitspraken