Rechtbank wijzigt huisvesting en zaakspakket Flevoland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Nieuws > Rechtbank wijzigt huisvesting en zaakspakket Flevoland
Lelystad/Utrecht, 31 augustus 2015

Het vandaag gepresenteerde Meerjarenplan van de Rechtspraak 2015-2020 heeft gevolgen voor de rechtbank Midden-Nederland. De komende jaren wordt de huisvesting van de rechtbank en de verdeling van zaken over de vier zittingslocaties gewijzigd. Dit leidt met name in Flevoland tot aanpassing van het zaakspakket dat de rechtbank behandelt.

Vier zittingslocaties

De rechtbank blijft rechtspreken op alle vier de wettelijk vastgelegde zittingslocaties: Almere, Amersfoort, Lelystad en Utrecht. Op alle locaties wordt een basispakket aan rechtszaken behandeld: kantonzaken, overtredingen en lichte verkeersovertredingen.

In Lelystad wordt volgens de huidige planning toegewerkt naar een uitgebreid pakket. In Almere wordt dan een basispakket aangeboden. Bij de uitwerking wordt echter de mogelijkheid betrokken om het uitgebreide pakket over te brengen naar Almere in plaats van Lelystad en juist in Lelystad een basispakket aan te bieden. Complexe strafzaken, zaken met gedetineerden, ingewikkelde civiele en bestuursrechtelijke zaken die nu in Utrecht én Lelystad worden behandeld, zullen in de periode 2015 – 2020 worden geconcentreerd  in Utrecht. In Utrecht wordt daarmee een volledig zaakspakket behandeld.

Locatie Lelystad

Rechtbankmedewerkers gaan de komende jaren plaats- en tijdonafhankelijk werken. Utrecht wordt de thuisbasis voor alle medewerkers, waar zij gebruikmaken van flexplekken. In Almere, Amersfoort en Lelystad is een beperkt aantal flexplekken beschikbaar voor zittingsgerelateerd werk

Uitspraken

Meest gelezen berichten