Laden...

Voorzieningen voor slachtoffers

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Nederland > Bezoekinformatie > Voorzieningen voor slachtoffers

Gebruikmaken van slachtoffervoorzieningen

Melden bij de bodebalie

Na binnenkomst in het gerechtsgebouw kunt u zich melden bij de bodebalie en aangeven voor welke zaak u komt. De bode zal u een aantal vragen stellen:

  1. In welke hoedanigheid komt u de zitting bijwonen? U kunt hier aangeven dat u slachtoffer bent in de zaak.
  2. Gaat u gebruik maken van het spreekrecht?
  3. Heeft u een verzoek tot schadevergoeding (vordering als benadeelde partij) ingediend?
  4. Wilt u nog een toelichting geven op het verzoek tot schadevergoeding en/of bent u bereid hierover eventuele vragen te beantwoorden?
  5. Bent u ermee akkoord dat de rechter uw aanwezigheid benoemt of wilt u anoniem de zitting bijwonen? Dat laatste kan alleen wanneer u geen gebruik maakt van het spreekrecht en geen toelichting wilt geven op een verzoek tot schadevergoeding.
  6. Wilt u als eerste of als laatste de zaal betreden of loopt u, wanneer de bode omroept dat de behandeling van de zaak begint, gewoon mee de zaal in?
  7. Waar wilt u zitten in de zaal (voorin of achterin)?
  8. Wilt u op de gang wachten of zit u liever even in een aparte kamer totdat de zitting begint?

Privéruimtes

Het gerechtsgebouw is een publieke ruimte die in beginsel voor iedereen toegankelijk is. U kunt in de algemene ruimtes de (familie van de) verdachte, maar ook ander publiek en journalisten tegenkomen.

De rechtbank Noord-Nederland heeft op alle 3 locaties kamers waar u afgezonderd kan zitten. U kunt bij de bode aangeven dat u gebruik wilt maken van een kamer. Als u het contact met de verdachte rondom de zitting wilt beperken, kunt u dit vooraf melden bij de rechtbank. Zo kan worden besproken wanneer en via welke route u het gebouw binnenkomt en/of na de zitting verlaat.

Ook is extra begeleiding door een bode mogelijk. Als u wordt begeleid door de slachtoffercoördinator van het Openbaar Ministerie of door Slachtofferhulp, dan zullen uw wensen door het Openbaar Ministerie of Slachtofferhulp worden geïnventariseerd en waar nodig zal de rechtbank daarover worden ingelicht.

Zitting

De zitting gaat van start nadat de bode de zaak heeft omgeroepen. In overleg met de bode kunt u vervolgens als eerste of juist als laatste de zaal betreden. U kunt ook gewoon met het overige publiek de zaal inlopen. Na binnenkomst neemt u plaats op een stoel in de zaal. Soms heeft u recht op het spreekrecht. Het Openbaar Ministerie informeert u daarover per brief.

Als u heeft aangegeven daarvan gebruik te willen maken, legt de rechter u aan het begin van de zitting uit wanneer u daarvoor het woord krijgt. Als u een verzoek tot schadevordering heeft ingediend, mag u dit tijdens de zitting mondeling toelichten. In beide gevallen mag u het woord voeren vanaf uw eigen plek in de zittingszaal. U kunt er ook voor kiezen om dat te doen achter een tafel, voorin de zittingszaal.

Uitspraak

Wanneer de zitting door één rechter wordt gedaan, dan doet die rechter meestal ook meteen uitspraak. Bij een zitting van de meervoudige kamer is de uitspraak meestal 14 dagen na de zitting.
Om te weten te komen wat de uitspraak is, kunt u bellen met het Informatiepunt Slachtoffers OM, telefoonnummer 088 699 17 80.