Spreekuurrechter niet in strijd met Advocatenwet

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Nederland > Nieuws > Spreekuurrechter niet in strijd met Advocatenwet
Groningen, 29 september 2016

In de Leeuwarder Courant van vandaag is Rob Geene van de Orde van Advocaten in het arrondissement Noord-Nederland onvolledig geciteerd. Het betreft de tekst waarin wordt gezegd dat de regels rond de invoering van de spreekuurrechter in strijd zijn met de Advocatenwet. Deze conclusie is in het bericht van de Leeuwarder Courant/Dagblad van het Noorden/RTV Drenthe helaas onvolledig weergegeven.

Artikel 14 Procesreglement

Feitelijk was het punt waar het hier om gaat, artikel 14 van het procesreglement (waarbij toestemming van de ene partij is vereist voor de aanwezigheid van een advocaat aan de zijde van de andere partij), nog onderwerp van gesprek tussen de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Noord-Nederland en bestuur en de Spreekuurrechters van de rechtbank Noord-Nederland. Dit heeft de deken gepoogd uit te leggen aan de journalist. Inmiddels is overigens bekend dat artikel 14 zal vervallen.

Procesreglement

Het procesreglement (pdf, 209,4 KB) laat zien hoe de Spreekuurrechters werken. In artikel 13 wordt tot uitdrukking gebracht dat het de bedoeling is dat de burgers zoveel mogelijk rechtstreeks in gesprek gaan met de rechter. Zij mogen zich uiteraard laten bijstaan, ook door advocaten. Wanneer het geschil zich niet leent voor deze eenvoudige en snelle wijze van rechtspraak, zal de Spreekuurrechter partijen adviseren een gewone procedure te starten.

Pilot Spreekuurrechter

Volgende maand gaat de rechtbank Noord-Nederland van start met het project ‘Spreekuurrechter'. Met dit project wordt geëxperimenteerd met een eenvoudige, laagdrempelige, goedkope en snelle wijze van geschilbeslechting tussen burgers. Met dit project wordt op een bijzondere manier invulling gegeven aan een bestaande procedure in de wet (artikel 96 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) en deze procedure heeft dus ook alle wettelijke waarborgen.

In het project wordt samengewerkt met drie partners: het Juridisch Loket, DAS Rechtsbijstand en Stichting Univé Rechtsbijstand. Door met een beperkt aantal partners te werken is er een waarborg dat er zaken worden aangebracht -iets dat in eerdere innovatieve projecten in het land moeilijk bleek- en anderzijds dat het een beperkte en daarmee hanteerbare instroom van zaken geeft. Als het project slaagt, staat deze procedure uiteindelijk open voor iedereen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten