Laden...

Uitspraak voorzieningenrechter inzake zorginstelling Rolde

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Nederland > Nieuws > Uitspraak voorzieningenrechter inzake zorginstelling Rolde
Groningen, 20 november 2019

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, heeft uitspraak gedaan in de zaak rond zorginstelling In 't Ruige Veld, in Rolde.

Verzoek om schorsing van een noodbevel

Op 7 november 2019 heeft de burgemeester van de gemeente Aa en Hunze een noodbevel afgegeven. Dit bevel houdt feitelijk de sluiting van de zorginstelling In 't Ruige veld te Rolde in. De Stichting Altijd Zorg heeft de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen en het bevel te schorsen.

Bevoegdheid van de burgemeester

De burgemeester heeft gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid op basis van artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de burgemeester vooralsnog onvoldoende heeft gemotiveerd dat de op 7 november bij de zorginstelling aangetroffen situatie van dien aard was dat dit een directe bedreiging voor de openbare orde betekende. Daarbij heeft de voorzieningenrechter ook overwogen dat onvoldoende gemotiveerd is dat dat de zorgen met betrekking tot de geboden zorg, de brandveiligheid, de strijdigheid met het bestemmingsplan niet op een minder ingrijpende wijze hadden kunnen worden weggenomen. De voorzieningenrechter heeft verder overwogen dat de burgemeester onvoldoende heeft gemotiveerd dat het bevel, zoals hij dat heeft bedoeld, gelet op de zeer verstrekkende gevolgen voor de zorginstelling en de bewoners wel op grond van artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet kon worden gegeven.

Voorlopige maatregel

De voorzieningenrechter schorst daarom het bevel van de burgemeester tot twee weken nadat de burgemeester op de bezwaren van de Stichting Altijd Zorg heeft beslist en heeft de burgemeester opgedragen om de Stichting Altijd Zorg binnen twee weken te berichten op welke punten de zorg moet worden aangepast zodat er niet langer een (nog door de burgemeester te motiveren) ernstige vrees voor de verstoring van de openbare orde bestaat. De Stichting heeft ter zitting aangegeven bereid te zijn om de benodigde maatregelen te nemen.

Uitspraken