Laden...

Coffeeshop Oss blijft gesloten na schietincident

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Coffeeshop Oss blijft gesloten na schietincident
's-Hertogenbosch, 13 april 2018

Een coffeeshop in Oss die vorige maand met een automatisch vuurwapen werd beschoten, blijft vooralsnog gesloten. De rechtbank Oost-Brabant besliste vandaag dat het besluit van de burgemeester tot sluiting voorlopig intact blijft.

De coffeeshop werd in de nacht van 16 maart jl. met een automatisch vuurwapen beschoten. Vanwege het schietincident besloot de burgemeester van de gemeente Oss de coffeeshop met onmiddellijke ingang voor onbepaalde tijd te sluiten. De exploitanten van de coffeeshop maakten bezwaar tegen dat besluit en vroegen de rechtbank de sluiting ongedaan te maken zolang de burgemeester nog niet op het bezwaar heeft beslist. De rechtbank behandelde gisteren dit verzoek op zitting.

Standpunten

Volgens de burgemeester is -mede op basis van bevindingen van de politie rond het schietincident- de orde en veiligheid aangetast. Daarbij heeft de burgemeester benadrukt dat de sluiting voor onbepaalde tijd niet betekent dat de coffeeshop permanent wordt gesloten. Er kan een heroverweging worden gemaakt, nadat de politie na nader onderzoek nieuwe informatie en advies heeft verstrekt. Op dit moment vindt de burgemeester de vrees voor herhaling nog aanwezig.
De exploitanten stellen dat -mede gelet op de amateuristische wijze van het schietincident- op 16 maart geen sprake was van een situatie die gevaar opleverde voor de openbare orde of veiligheid. Volgens hen was de burgemeester daarom niet bevoegd hun coffeeshop te sluiten. Verder geven de exploitanten onder meer aan dat hun (economische) belangen zwaarder zouden moeten wegen dan de belangen waarvoor de burgemeester staat. Ze stellen ook dat de politie de vóór 16 maart ontvangen informatie over een dreigende situatie niet serieus zou hebben genomen en dat niet begrijpelijk is waarom dit, na de in hun ogen onprofessioneel uitgevoerde aanslag, anders zou zijn geworden.

oordeel

De burgemeester mocht zich op het standpunt stellen dat het schietincident zo ernstig was, dat dit een bedreiging opleverde voor de veiligheid. Het is volgens de rechter aannemelijk dat de impact van het incident op omwonenden groot was en onrust heeft veroorzaakt. De burgemeester was daarom bevoegd tot sluiting over te gaan. Ook mocht de burgemeester de coffeeshop onmiddellijk sluiten om de veiligheid van omwonenden en personen die in de coffeeshop zouden verblijven te beschermen. Dit betekent dat de coffeeshop vooralsnog gesloten blijft. De rechtbank neemt daarbij in ogenschouw dat nog niet duidelijk is wie verantwoordelijk is voor het schietincident en wat de exacte toedracht is geweest. Tot slot merkt de rechtbank op dat de burgemeester bij de heroverweging van het bezwaar van de exploitanten actief moet nagaan of nog steeds sprake is van een bedreigende situatie die sluiting noodzakelijk maakt.

Uitspraak