Laden...

Gynaecoloog ontslagen na conflict over verzwijgen van medische fout

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Gynaecoloog ontslagen na conflict over verzwijgen van medische fout
's-Hertogenbosch, 04 september 2023
Een gynaecoloog is ontslagen nadat een medische fout van haar uitmondde in een ernstig verstoorde arbeidsverhouding. De kliniek waar zij werkte, hoeft haar geen hoge vergoeding te betalen, zoals de vrouw eiste. Dit bepaalde de kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant.

Het conflict ontstond nadat een patiënt van de kliniek in Boxmeer een klacht indiende over de gynaecoloog. De specialist had haar in oktober 2022 niet verteld dat zij baarmoederhalskanker had, terwijl dit wel bleek uit de resultaten van een onderzoek. Pas in december, na een nieuwe afspraak, gaf de gynaecoloog dit telefonisch door aan de patiënt.

De kliniek raakte pas na de klacht van de vrouw in maart jl. op de hoogte van de situatie. Vervolgens deed de kliniek onderzoek naar het missen van de uitslag door de gynaecoloog en volgden er meerdere gesprekken tussen haar en de directeuren. Ook vond een vergeefse mediation plaats. In juni jl. stelde de kliniek haar medewerker op non-actief, waarop de kantonrechter werd verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Fout verzwegen

Volgens de kliniek is sprake van een verstoorde arbeidsverhouding en is herplaatsing van de gynaecoloog niet aan de orde. Dat zij een fout maakte, neemt de kliniek haar niet kwalijk. Immers, iedereen maakt fouten. Maar als de patiënt geen klacht had ingediend, zou de kliniek nooit op de hoogte zijn gebracht van de medische fout. Deze verzwijging verwijt de kliniek haar medewerker wél en heeft het vertrouwen in haar ernstig geschaad. Zeker omdat de gynaecoloog tot op heden geen enkele verantwoordelijkheid neemt en bij haar iedere zelfreflectie ontbreekt, waardoor de kliniek vreest voor herhaling. 

De kliniek stelt dat de vrouw zich niet laat aanspreken op haar houding en gedrag, ze weigert redelijke opdrachten op te volgen en gesprekken monden veelal uit in een welles-nietesdiscussie waarna de vrouw boos opstapt. De kliniek geeft aan tevergeefs te hebben geprobeerd op constructieve wijze in gesprek te gaan, maar dat de verhoudingen vervolgens alleen maar verder zijn geëscaleerd.

Open voor feedback

De gynaecoloog herkent zich niet in de verwijten die de kliniek haar maakt. Zij stelt open te staan voor feedback, ze organiseerde altijd besprekingen en teamoverleggen en is zich goed bewust van hiërarchische verhoudingen. Ook betwist zij een medische fout te hebben verzwegen. Volgens haar was ze zich er lange tijd niet van bewust dat ze iets over het hoofd had gezien. Toen dat bij haar bekend werd, informeerde ze direct de kliniek, stelt de gynaecoloog. Volgens de vrouw grijpt de kliniek dit incident aan om tot een afscheid te komen. Bij contractontbinding eist zij vergoedingen van in totaal bijna 200.000 euro.

Oordeel rechter

De kantonrechter oordeelt dat de arbeidsverhouding tussen de kliniek en de gynaecoloog inderdaad zodanig is verstoord dat er geen sprake meer kan zijn van een werkbare situatie. De kliniek en de vrouw zijn na het voorval steeds verder tegenover elkaar komen te staan. De gynaecoloog zou dit alsnog willen oplossen door nieuwe mediation of een communicatietraining. De rechter wijst erop dat een eerste mediation niet succesvol was en ziet niet in hoe het vertrouwen hersteld kan worden door een communicatietraining. Gelet op de verwijten over en weer is ook een herplaatsing niet aan de orde. Dit betekent dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst tussen beide partijen per 1 oktober a.s. beëindigt.

De kliniek is bereid een transitievergoeding aan de gynaecoloog te betalen. Dit gaat om een bedrag van ruim 8.000 euro. De kantonrechter ziet geen aanleiding om daarnaast de geëiste billijke vergoeding toe te kennen, omdat geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.


Uitspraak