Landerd beperkt vrouw te veel bij keuze zorg

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Landerd beperkt vrouw te veel bij keuze zorg
's-Hertogenbosch, 13 maart 2015

De gemeente Landerd moet opnieuw kijken naar het budget dat zij heeft toegekend voor huishoudelijke hulp aan een vrouw uit Schaijk. De rechtbank Oost-Brabant besliste vandaag dat de gemeente de vrouw te veel beperkt in haar keuze voor een zorgaanbieder.

De vrouw ontvangt sinds januari 2007 vijf uur per week ondersteuning bij licht en zwaar huishoudelijk werk, de was doen en strijken en de organisatie van het huishouden. Zij ontving hiervoor een persoonsgebonden budget (pgb) van 303,35 euro per maand van de gemeente Landerd. Die gemeente besloot in februari 2014 echter dat dit budget stapsgewijs wordt afgebouwd tot 168,75 euro per maand vanaf januari 2015 vanwege een nieuw beleid. De vrouw was het hier niet mee eens. Op haar bezwaar liet de gemeente weten dat bij onderzoek naar de omstandigheden geen bijzonderheden naar voren waren gekomen om af te wijken van het nieuwe beleid. De verlaging van het budget bleef dus in stand. Daarop stapte de vrouw naar de rechter.

Nieuw beleid

De gemeente Landerd hanteert sinds 2014 een nieuwe wijze van indiceren: niet meer in uren en minuten, maar er worden aandachtsgebieden voor de huishoudelijke verzorgingsactiviteiten aangegeven. Het maximale bedrag dat de gemeente betaalt voor deze hulp is 168,75 euro per maand per huishouden. De aanvrager kan de noodzakelijke hulp voor dit bedrag in ieder geval inkopen bij één van de acht zorgaanbieders waarmee de gemeente een contract heeft. Is er minder hulp nodig, dan wordt het bedrag gekort. Is er méér zorg nodig, dan betaalt de gemeente dat niet. Het bedrag van 168,75 euro is gebaseerd op het gemiddelde tarief dat de gemeente per cliënt betaalt aan de gecontracteerde zorgaanbieders.

Geschil

De vrouw uit Schaijk wil haar eigen hulp houden, maar kan die nu met haar pgb nog maar € 7,90 per uur betalen in plaats van veertien euro. De gemeente heeft niet onderzocht of de vrouw nog steeds vijf uur per week hulp nodig heeft. Haar medische en persoonlijke omstandigheden zijn echter ongewijzigd en daarom gaat de rechtbank er vanuit dat de vrouw nog steeds vijf uur per week hulp nodig heeft. Haar nieuwe pgb is daartoe niet toereikend. Volgens de gemeente kan de vrouw echter gebruikmaken van de geselecteerde zorgaanbieders. Dan hoeft ze niets bij te betalen. De rechtbank oordeelt dat de gemeente hierdoor de keuzevrijheid van de vrouw om het pgb naar eigen inzicht te besteden, op een onaanvaardbare wijze inperkt. De rechtbank draagt de gemeente daarom op binnen zes weken een nieuw besluit op het bezwaar te nemen met inachtneming van deze uitspraak.

Uitspraken

Meest gelezen berichten