Parkeerverbod Duinoord blijft in stand

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Parkeerverbod Duinoord blijft in stand
's-Hertogenbosch, 13 mei 2016

De gemeente Haaren mocht een parkeerverbod instellen in het gebied rond recreatiepark Duinoord. Dat besliste de rechtbank Oost-Brabant vandaag.

De gemeente kreeg sinds mei 2013 een aantal meldingen van de brandweer en een aantal buurtbewoners over verkeer- en parkeeroverlast rond Duinoord in Helvoirt. De gemeente liet 2 deskundigen onderzoek doen naar de situatie. Hieruit kwam naar voren dat de ruim 200 parkeerplaatsen van het recreatiepark op drukke dagen niet toereikend zijn. De bezoekers zoeken dan naar alternatieve parkeerplekken in de omgeving, zoals op de wegen en in de bermen. In juni 2015 stelde de gemeente een parkeerverbod in op diverse wegen in de omgeving. Dit verbod geldt van april tot en met oktober van 10.00 tot 18.00 uur. Een buurtbewoner, Vereniging Natuurmonumenten en de eigenaar van Duinoord zijn het niet eens met deze maatregel en stelden daarom afzonderlijk van elkaar beroep in tegen dit besluit.

Volgens de gemeente is het parkeerverbod noodzakelijk, omdat verkeersonveilige situaties kunnen ontstaan, de toegankelijkheid van de wegen voor hulpdiensten in het geding komt, het fysieke aanzien van de openbare ruimte vermindert en er afval wordt achtergelaten en er bosbranden kunnen ontstaan. Door de beperking in tijd en datum kunnen bewoners en een beperkt aantal bezoekers toch in de omgeving parkeren en richt het parkeerverbod zich specifiek op de piekmomenten van de parkeeroverlast.

Milieu

De buurtbewoner en Natuurmonumenten willen kort gezegd dat het parkeerverbod in meer straten wordt ingevoerd. Natuurmonumenten wil dat de Giersbergsebaan wordt opgenomen in het parkeerverbod. Nu mag nog altijd aan één zijde van die weg worden geparkeerd. Volgens de vereniging is dit een gebied dat gevoelig is voor een toename van motorverkeer en kan het parkeren aan deze weg leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties.
De rechtbank oordeelt dat Natuurmonumenten de nadelige gevolgen van het besluit voor het milieu onvoldoende heeft onderbouwd. Daarbij komt dat er geen toename zal zijn van motorverkeer. Verder mocht de gemeente het parkeerverbod aan één zijde van de Giersbergsebaan instellen, omdat hierdoor de bruikbaarheid en toegankelijkheid van de weg voor hulpdiensten beter zal worden gewaarborgd.

Piekmomenten

De buurtbewoner voerde onder meer aan dat er geen reden is het parkeerverbod te beperken tot een bepaalde tijd en periode. De rechtbank stelt vast dat de gemeente deze beperking heeft opgelegd vanwege de parkeeroverlast. Die overlast wordt gerelateerd aan de bezoekersaantallen en openingsuren van Duinoord. Volgens de rechtbank mocht de gemeente daarom het ingestelde parkeerverbod voor de bepaalde tijd en periode instellen.

De eigenaar van Duinoord stelt dat de gemeente de adviezen van 2 zelf ingeschakelde deskundigen terzijde heeft geschoven. Eén deskundige concludeert dat een parkeerverbodszone geen oplossing is, de ander stelt dat dit juist wel voor, maar dan wel met het toevoegen van een extra parkeerterrein dat als overloopterrein dienst moet doen. De gemeente zou volgens de eigenaar niet deugdelijk hebben gemotiveerd waarom zij heeft afgeweken van deze adviezen. De rechtbank concludeert dat de gemeente wel aansluiting heeft gezocht bij de adviezen, maar dat een overloopterrein niet snel is te realiseren en dat het besluit van de gemeente ziet op “het op korte termijn garanderen van de verkeersveiligheid en toegankelijkheid van wegen”. Het besluit richt zich niet op het oplossen van een tekort aan parkeerplaatsen dat op piekmomenten bestaat, maar op de veilige en adequate regulering van de gevolgen daarvan. De gemeente mocht deze beslissing dus nemen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten