Vader mishandelt tweeling; moeder vrijgesproken van nalatigheid

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Vader mishandelt tweeling; moeder vrijgesproken van nalatigheid
's-Hertogenbosch , 01 september 2015

De rechtbank Oost-Brabant spreekt een 40-jarige moeder van een tweeling vrij, waarvan de vader eerder werd veroordeeld omdat hij de kinderen had mishandeld. De vrouw werd ervan verdacht dat zij haar kinderen in de eerste drie maanden van hun leven -vanaf hun geboorte in december 2013- in een hulpeloze toestand heeft gelaten en niet ingreep terwijl zij wist dat de kinderen door hun vader werden mishandeld.

Toen in februari 2014 bij de kinderen letsel werd geconstateerd, onder meer tientallen botbreuken, is de tweeling uit huis geplaatst. De vader van de tweeling is afgelopen 13 maart door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld voor zware mishandeling van zijn 3 maanden oude tweeling.

Volgens de rechtbank is uit het dossier en bij de behandeling van de zaak op zitting niet gebleken dat de vrouw haar kinderen welbewust in een situatie wilde brengen of laten waarin zij werden mishandeld. Ook is volgens de rechtbank niet bewezen dat zij willens en wetens de kans heeft aanvaard dat de kinderen in een hulpeloze situatie zouden komen. Hierbij betrekt de rechtbank dat de verschillende botbreuken pas werden ontdekt op röntgenfoto’s. Deskundigen zeggen dat aannemelijk is dat deze letsels uitwendig niet zichtbaar waren en vaak ook geen klachten veroorzaken waardoor dergelijke fracturen vaak onopgemerkt blijven. Ook bij controles door een consultatiearts en een verpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg medio en eind januari werden bij lichamelijk onderzoek geen letsels bij de kinderen waargenomen.

De rechtbank concludeert hieruit dat niet is komen vast te staan dat de geconstateerde breuken zichtbaar waren of zijn geweest voor de moeder.

De week voor de uithuisplaatsing van de kinderen heeft de moeder voor het eerst blauwe plekken geconstateerd. Zij vermoedde toen wel een relatie met de ruwe wijze waarop de vader de laatste tijd met de kinderen omging. Dit is echter niet voldoende om aan te nemen dat er sprake was van een onveilige situatie waarin direct ingegrepen had moeten worden. Daarbij weegt mee dat ook hulpverleners die het gezin in deze periode regelmatig bezochten, diezelfde blauwe plekken niet van een zodanige ernst en aard achtten, dat er direct actie ondernomen moest worden. Toen de vrouw op 24 februari 2014 zag dat de vader een van de kinderen bij de keel greep en op een kussen gooide heeft zij via WhatsApp-berichten de hulpverleners gevraagd om direct in te grijpen. Deze melding vormde aanleiding om de kinderen per direct uit huis te plaatsen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten