Voorzieningenrechter gaat situatie bij Bio Spares zelf beoordelen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Voorzieningenrechter gaat situatie bij Bio Spares zelf beoordelen
's-Hertogenbosch, 18 februari 2016

De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant heeft bepaald dat de vergunning van Bio Spares B.V. tot 21 maart 2016 niet wordt ingetrokken. Hieraan heeft de voorzieningenrechter een aantal voorwaarden gesteld. Op 16 maart gaat de voorzieningenrechter naar het bedrijf in Nistelrode om te beoordelen of zij alle voorwaarden en maatregelen heeft getroffen.

In november 2015 trok Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant (GS) de vergunning van het bedrijf in, omdat het bedrijf regels overtrad. Bio Spares stapte daarop naar de rechter. De voorzieningenrechter bepaalde destijds dat de vergunning in stand bleef als het bedrijf enkele maatregelen zou treffen, zoals het binnen een week opruimen van de naburige percelen. Het bedrijf moest laten zien dat het in staat is in werking te zijn zonder nieuwe overtredingen te begaan. In januari verzocht GS de rechter deze voorlopige voorziening op te heffen, omdat Bio Spares volgens GS niet alle maatregelen heeft getroffen.

Oordeel


De voorzieningenrechter oordeelt dat intrekking van de vergunning kan leiden tot het onomkeerbare gevolg dat het bedrijf failliet gaat. Volgens de rechter wordt de omgeving van het bedrijf niet beter beschermd wanneer de vergunning zou worden ingetrokken. Intrekking op dit moment voegt daarom naar het oordeel van de rechter niets toe. De rechter wijst het verzoek om onmiddellijke opheffing van de voorlopige voorziening daarom af.
De zorg van de voorzieningenrechter is groter geworden omdat Bio Spares 2 maatregelen niet heeft getroffen. De voorzieningenrechter ziet daarom aanleiding de volgende aanvullende voorwaarden op te leggen. Zo mogen er tot 21 maart aanstaande geen nieuwe stoffen voor gebruik in de mestvergisters worden aangeleverd en mogen er geen stoffen in de mestvergisters worden gebracht. Bovendien moet het perceel van Staatsbosbeheer worden opgeruimd voor 16 maart 2016.

Descente

De voorzieningenrechter gaat zelf ter plaatse kijken of aan de gewijzigde voorlopige voorziening is voldaan en of er aanleiding is de schorsing (die duurt tot en met 21 maart 2016) te verlengen. Beide partijen moeten hiervoor op woensdag 16 maart om 11.00 uur op het terrein van Bio Spares aanwezig zijn.

Uitspraken

Meest gelezen berichten