Laden...

Waterschap krijgt geldboete voor niet tijdig melden lekkages energiefabriek

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Waterschap krijgt geldboete voor niet tijdig melden lekkages energiefabriek
's-Hertogenbosch, 31 oktober 2017

Waterschap De Dommel krijgt een geldboete van 20.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Zij maakte niet tijdig melding van een aantal ongewone voorvallen bij uitgevoerde werkzaamheden. Dit oordeelde de rechtbank Oost-Brabant vandaag.

Het waterschap werkte samen met een aannemer om een rioolwaterzuiveringsinstallatie in Tilburg om te bouwen tot een energiefabriek. Hiermee moest biogas uit rioolslib worden opgewekt. Tijdens de werkzaamheden deden zich meerdere ongewone voorvallen voor, waarbij onder meer biogas lekte. Het is de plicht van het waterschap om dergelijke voorvallen zo spoedig mogelijk te melden aan het bevoegd gezag (de Omgevingsdienst). Het waterschap liet dat in juli, oktober en november vorig jaar echter 5 keer na.

Bij één van de lekkages in juli deed het waterschap pas 3 dagen later, via e-mail, melding. Volgens het waterschap was dit echter niet opzettelijk zo laat. Zij ging ervanuit dat de aannemer die betrokken was bij de lekkage, melding zou maken. Volgens het waterschap stuurde zij direct een e-mail met een melding toen ze erachter kwamen dat dit niet het geval was. De rechtbank oordeelt echter dat het waterschap verantwoordelijk was voor het tijdig melden van dit ongewone voorval en de andere voorvallen. Het waterschap hield namelijk geen controle op de melding door de aannemer, terwijl het bekend was dat er problemen waren geweest en nog te verwachten waren bij de bouw en ingebruikname van de energiefabriek.

De rechtbank houdt er bij het bepalen van de straf rekening mee dat het waterschap in korte tijd 5 keer naliet om tijdig melding te maken van een ongewoon voorval. Daarmee ontnam zij de Omgevingsdienst de kans in het belang van omwonenden en het milieu tijdig controle te kunnen uitoefenen en maatregelen te kunnen nemen. In strafmatigende zin weegt mee dat de samenwerking tussen het waterschap en de aannemer zeer moeizaam verliep en dat in de periode van de voorvallen veel aandacht en inspanning van de medewerkers van het waterschap daarheen is gegaan. Verder heeft het waterschap de nodige maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Dit is kennelijk voldoende, want sinds november is niet meer geconstateerd dat ongewone voorvallen niet tijdig zijn gemeld. Tot slot neemt het waterschap de volledige verantwoordelijkheid voor het niet tijdig melden op zich. Met name daarom legt de rechtbank een deel van de geldboete voorwaardelijk op.

Uitspraak