Woning in Geldrop mag 3 maanden op slot

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Woning in Geldrop mag 3 maanden op slot
's-Hertogenbosch, 19 augustus 2015

De burgemeester van de gemeente Geldrop-Mierlo hoeft niet te wachten met het sluiten van een woning en bijbehorende schuur in Geldrop voor 3 maanden totdat de rechtbank op het beroep van de bewoonster heeft beslist. Dat besliste de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant zojuist.

De politie trof in maart van dit jaar in de schuur 1200 gram hennep en 222 gram hasjiesj aan. In de woning lagen bovendien 2 vuurwapens en een alarmpistool. De burgemeester besloot daarop de woning en schuur vanaf mei voor 3 maanden te laten sluiten. De bewoonster dwong via de voorzieningenrechter af dat dit besluit werd geschorst totdat de burgemeester op haar bezwaar had beslist. Vervolgens besloot de burgemeester de panden vanaf 21 augustus voor 3 maanden te laten sluiten. De bewoonster stelde beroep in tegen dit besluit en vroeg de rechter dit besluit te schorsen zolang de beroepsprocedure nog loopt.
 
De bewoonster stelt dat de burgemeester onvoldoende rekening heeft gehouden met haar persoonlijke omstandigheden en dat het besluit daarom disproportioneel is. Zij vindt dat met een schriftelijke waarschuwing kan worden volstaan en volgens haar blijkt niet of de burgemeester deze optie heeft bekeken.
Volgens de burgemeester was er sprake van een dusdanig ernstig geval dat hij zonder waarschuwing kon overgaan tot sluiting van de woning. De burgemeester vond daarbij het gevaar of risico voor de volksgezondheid en het woon- en leefklimaat in de directe omgeving van de woning van doorslaggevend belang. Wel heeft de burgemeester aanleiding gezien om in dit geval een kortere sluitingstermijn dan in het beleid is bepaald vast te stellen; 3 in plaats van 6 maanden.
 
De voorzieningenrechter oordeelt dat de burgemeester alle relevante feiten, omstandigheden en indicatoren voldoende in kaart heeft gebracht. Volgens de voorzieningenrechter mocht de burgemeester zich op het standpunt stellen dat hier sprake is van een ernstig geval, dat sluiting van de woning zonder voorafgaande waarschuwing rechtvaardigt. De burgemeester mocht in het bijzonder gewicht toekennen aan het door hem benoemde gegeven dat het potentiële gebruik van (vuur)wapens in een woonwijk met vooral jonge gezinnen maakt dat er gevaar bestaat voor het woon- en leefklimaat in de omgeving van de woning en voor omwonenden.

Uitspraken

Meest gelezen berichten