Laden...

Voorzieningen voor slachtoffers

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Rotterdam > Bezoekinformatie > Voorzieningen voor slachtoffers

Voorzieningen voor slachtoffers

Bent u van plan als slachtoffer de strafzitting te bezoeken? Meldt u dan vooraf aan bij het Informatiepunt Slachtoffers OM. Daar kunt u ook aangeven of u voor, tijdens of na de zitting begeleiding wilt.

Het Informatiepunt Slachtoffers OM is op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur te bereiken:

 • Telefoon: 088 699 21 80
 • E-mail: informatiepuntslachtoffers@om.nl
 • Bezoekadres: Wilhelminaplein 100, Rotterdam
 • Postadres: Postbus 50956, 3007 BT Rotterdam

Meer informatie over het Slachtofferloket van de politie en het Informatiepunt Slachtoffers OM (rijksoverheid.nl)

Zowel op de locatie Rotterdam als op de locatie Dordrecht zijn aparte ruimtes voor slachtoffers aanwezig. Vergeet niet bij een bezoek aan de rechtbank uw legitimatiebewijs èn uitnodigingsbrief mee te nemen.

Binnenkomst

 • Bij binnenkomst in de rechtbank meldt u zich met de uitnodigingsbrief bij de receptie (hoofdingang).
 • Als slachtoffer loopt u daarna, net als de overige bezoekers, door een detectiepoort.
 • U wordt door de receptionist naar de slachtofferruimte verwezen.

Slachtofferruimte

De slachtofferruimte is een aparte ruimte in de rechtbank waar u kunt wachten op de behandeling van uw zaak.

 • Op locatie Rotterdam zijn 4 slachtofferruimtes. Deze bevinden zich op de 2e en 4e etage van het zittingszalencomplex. Op locatie Dordrecht is 1 slachtofferruimte op de 2e etage bij de zittingszalen.

Begeleiding

 • Een bode van de rechtbank komt u halen als de behandeling van de zaak begint en begeleidt u desgewenst naar de zaal.

De zitting

Tijdens de zitting beoordeelt de rechter de strafzaak van de verdachte. De rechter doet een uitspraak over het bewijs in de zaak, de strafbaarheid van de verdachte en de hoogte van de straf.

Uw rol als slachtoffer tijdens de behandeling van de strafzaak is beperkt. De rechter kan u vragen het woord te voeren als u een schadeopgaveformulier heeft ingeleverd, als u gebruik maakt van uw spreekrecht of wanneer u als getuige moet optreden.

Houdt u er rekening mee dat zittingen kunnen uitlopen.

Vaste plek

Slachtoffers hebben in de rechtszaal een vaste plek: links vooraan in de zaal. Voorafgaand aan de zitting kunt u bij de bode aangeven of u daar wilt plaatsnemen of dat u liever op een andere plek in de zaal gaat zitten. Met het oog op de verschillen in indeling van de zalen, het aantal mensen in de zaal en de veiligheid kan de rechter u een andere plaats toebedelen. De bode zal u naar de desbetreffende plek begeleiden.

Verloop van de zitting

De zitting verloopt altijd via een vaste procedure. Hebt u na afloop van de zitting nog vragen, dan kunt u deze doorgeven aan de bode.

Publiek

De zittingen zijn in principe openbaar. Dat betekent dat pers en publiek de zittingen mogen bijwonen. Ook de verdachte en diens familie kunnen aanwezig zijn.

De zittingen van jeugdige verdachten zijn niet openbaar voor publiek. Het is voor u, als slachtoffer, echter wel mogelijk om daarbij aanwezig te zijn, tenzij de rechter wegens omstandigheden anders beslist.

Extra begeleiding

De bode zorgt ervoor dat het contact tussen u en de verdachte voorafgaand en na de zitting zoveel mogelijk beperkt blijft. Dat kan bijvoorbeeld door u op een speciale plek het begin van de zitting af te laten wachten. Ook kan de bode met u bepalen wanneer en via welke route u het gebouw binnenkomt en/of na de zitting verlaat.

Deze voorziening wordt zowel op de locatie Rotterdam als op de locatie Dordrecht aangeboden.

Als u van extra begeleiding door een gerechtsbode gebruik wilt maken of meer over deze voorziening wilt weten kunt u contact opnemen met de Centrale Informatiebalie van de rechtbank Rotterdam.

Als u belt, is het handig om de volgende gegevens gereed te hebben:

 • uw eigen naam en geboortedatum;
 • datum, tijdstip en locatie van de zitting;
 • parketnummer;
 • indien bekend: de naam van de verdachte(n).

De Centrale Informatiebalie van de rechtbank Rotterdam is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar via 088 362 60 00.