Laden...

ACM weigerde terecht vergunning voor fusie tussen PostNL en Sandd

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Rotterdam > Nieuws > ACM weigerde terecht vergunning voor fusie tussen PostNL en Sandd
Rotterdam, 29 september 2023

De rechtbank Rotterdam heeft het beroep van PostNL tegen het in september 2019 genomen besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om geen vergunning te verlenen voor de fusie tussen PostNL en Sandd ongegrond verklaard. 

Opgeschort

Deze procedure was een tijd opgeschort omdat er eerst moest worden beslist op het enkele weken na het ACM besluit genomen besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat om – ondanks de weigering van de vergunning door ACM –toch een vergunning voor die fusie te verlenen om redenen van algemeen belang. 

Vergunning

In die procedure is de door de Minister verleende vergunning bij de rechtbank en ook in hoger beroep vernietigd (uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 2 juni 2022, ECLI:NL:CBB:2022:289). Daarmee kwam de opschorting tot een einde en moest de rechtbank vervolgens beslissen op het beroep van PostNL tegen het weigeringsbesluit van de ACM. 

Mededinging

Bij haar beoordeling moest de rechtbank uitgaan van de feiten zoals die bestonden op het moment dat de ACM haar besluit nam. De effecten voor de mededinging van de - achteraf onrechtmatig gebleken - vergunningverlening door de Minister en het feit dat de fusie al tot stand is gebracht en nu een feit is, moesten dan ook bij deze beoordeling buiten beschouwing blijven.

Uitspraken