Laden...

Goedkeuring fusie uitgever Malmberg (Sanoma) en digitaal schoolplatform Magister (Iddink) vernietigd

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Rotterdam > Nieuws > Goedkeuring fusie uitgever Malmberg (Sanoma) en digitaal schoolplatform Magister (Iddink) vernietigd
Rotterdam, 04 maart 2021

ACM heeft voor de fusie een vergunning onder voorwaarden (voorschriften) verleend. De voorschriften gaan over de naleving van toezeggingen (verbintenissen) die door de fuserende partijen zijn ‘aangeboden’ omdat ACM mededingingsproblemen zag op het vlak van de digitale samenwerking tussen leermiddelen van andere uitgevers dan Malmberg met Magister (interoperabiliteit) en op het vlak van commercieel gevoelige informatie die Magister met Malmberg zou kunnen delen.

De rechtbank is van oordeel dat ACM voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat met de verbintenissen over interoperabiliteit en commercieel gevoelige informatie de door ACM gesignaleerde mededingingsproblemen worden weggenomen en dat de verbintenissen uitvoerbaar en handhaafbaar zijn.

Onvoldoende gemotiveerd

De rechtbank acht echter het oordeel van ACM over het risico op bundeling onvoldoende gemotiveerd. ACM had in haar besluit overwogen dat het niet aannemelijk is dat Sanoma/Iddink de mogelijkheid en prikkel heeft om door middel van bundeling van Magister (Iddink) met leermiddelen van Malmberg (dochteronderneming van Sanoma) concurrenten af te schermen en er dus - kort gezegd - geen sprake is van een mededingingsprobleem. Op dat punt zal ACM nader onderzoek moeten verrichten. Omdat nader onderzoek door ACM nodig zal zijn, kan de rechtbank niet zelf over goedkeuring van de fusie beslissen. ACM moet een nieuw besluit nemen over de goedkeuring van de fusie.

Uitspraken