Samenvatting beslissingen regiezitting examenfraude

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Rotterdam > Nieuws > Samenvatting beslissingen regiezitting examenfraude
Rotterdam, 08 november 2013

 

Op 7 november 2013 vond de regiezitting plaats in de strafzaak waarin elf leerlingen van de school Ibn Ghaldoun terechtstaan voor het stelen en helen van examenopgaven. Tijdens de zitting hebben de advocaten hun onderzoekswensen kenbaar gemaakt en zijn ook door de officier van justitie verzoeken gedaan. Hieronder staan kort samengevat de beslissingen die de rechtbank heeft genomen op deze verzoeken. Aanstaande maandag 11 november zal de uitgewerkte beslissing op deze website worden gepubliceerd.

Zaken minderjarigen achter gesloten deuren

De officier van justitie heeft het verzoek gedaan om de zaken van de twee minderjarige verdachten in het openbaar te behandelen. Zittingen met minderjarigen vinden normaal gesproken achter gesloten deuren (zonder publiek) plaats. Vanwege de maatschappelijke impact van de examenfraudezaak, wil de officier van justitie in dit geval een uitzondering maken. De rechtbank heeft dit verzoek afgewezen. Daarbij heeft de rechtbank een belangenafweging gemaakt tussen het belang van het kind en het belang van de openbaarheid van de zitting. In de belangenafweging heeft de rechtbank betrokken de leeftijd van de verdachten (in de tenlastegelegde periode waren zij 15 en 16 jaar oud), de aard van het feit waar zij van worden verdacht en de rol die zij hierbij zouden hebben gespeeld. Daarnaast vond de rechtbank van belang dat de strafzaken van de negen meerderjarige medeverdachten, die voor soortgelijke feiten terechtstaan, al in het openbaar worden behandeld.

Het horen van getuigen

Een aantal verzoeken tot het horen van getuigen is gehonoreerd, zoals de verzoeken om de medeverdachten, een aantal medeleerlingen en de toenmalige directeur van de school te horen. De andere verzoeken zijn vanwege het ontbreken van een voldoende (duidelijk) verdedigingsbelang afgewezen.

Gesprek op USB

De raadsman van een van de verdachten mag van de rechtbank een USB stick met een (heimelijk) opgenomen gesprek aan de officier van justitie verstrekken. De officier van justitie beslist vervolgens of het gesprek aan het dossier wordt toegevoegd. Als de officier van justitie het gesprek niet wil toevoegen, kan de rechter-commissaris alsnog beslissen dat dit toch moet gebeuren.

Deskundigenonderzoek in verband met toepassing minderjarigen strafrecht

Eén van de advocaten heeft het verzoek gedaan om bij zijn cliënt persoonlijkheidsonderzoek te laten doen in verband met de vraag of op hem het minderjarigenstrafrecht zou moeten worden toegepast. Dit verzoek is afgewezen vanwege het ontbreken van voldoende aanknopingspunten voor een dergelijk onderzoek.

Verwijzing naar een politierechter

De advocaat van een van de verdachten heeft verzocht de zaak van zijn cliënt door een politierechter te laten behandelen. De rechtbank wijst dit verzoek af, nu de zaak om verschillende redenen niet eenvoudig van aard kan worden genoemd.

Rapport onderwijsinspectie

Het verzoek tot voeging van het rapport van de onderwijsinspectie over het onderzoek naar het bestuurlijk handelen van ISG Ibn Ghaldoun wordt toegewezen in alle zaken.

De inhoudelijke behandeling vindt onder voorbehoud plaats op 27 januari 2014.

Uitspraken

Meest gelezen berichten