Sluiting voor 3 maanden van horeca-inrichting Club Vie per heden opgeheven

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Rotterdam > Nieuws > Sluiting voor 3 maanden van horeca-inrichting Club Vie per heden opgeheven
Rotterdam, 22 augustus 2017

De voorzieningenrechter is van oordeel dat op basis van de rapportage niet kan worden vastgesteld dat de zedendelicten zich in of vanuit Club Vie hebben voorgedaan. De politie heeft de onderliggende processen-verbaal (nog) niet ter beschikking gesteld. Dat er op dit moment onvoldoende gegevens over de zedendelicten voorhanden zijn, dient voor risico van de burgemeester te komen. Deze had de afgelopen vier weken kunnen benutten om zijn standpunt dat de zedendelicten direct verband houden met Club Vie nader te onderbouwen. Een redelijke belangenafweging brengt met zich mee dat Club Vie - tot aan de beslissing op bezwaar - niet langer gesloten hoeft te blijven. 

Uitspraken

Meest gelezen berichten