Totstandkoming openbare versie rapport 'Bestemming Syrië'

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Rotterdam > Nieuws > Totstandkoming openbare versie rapport 'Bestemming Syrië'
Rotterdam, 25 augustus 2016

In de strafzaak ’Cumbria’ heeft de rechtbank Rotterdam in 2015 opdracht gegeven voor een deskundigenonderzoek. Dat onderzoek heeft geresulteerd in het rapport ‘Bestemming Syrië’ dat als processtuk in de zaak ‘Cumbria’ is gebruikt.

 

Na afdoening van de strafzaak ‘Cumbria’ in eerste aanleg hebben de opstellers van het rapport en het OM de rechtbank Rotterdam verzocht om de inhoud van het rapport vanwege de maatschappelijke relevantie openbaar te maken.

De rechtbank Rotterdam heeft dat verzoek toegewezen onder de voorwaarde dat er geen verwijzingen naar de zaak ‘Cumbria’ in de openbare versie van het rapport terug zouden zijn te vinden. Het hoger beroep in deze strafzaak loopt namelijk nog.

In maart van dit jaar is de openbare versie van het rapport ‘Bestemming Syrië’ gepubliceerd op rechtspraak.nl

In een artikel dat op 17 augustus 2016 in de NRC verscheen staat dat er passages uit het rapport op verzoek van de rechtbank Rotterdam zijn geschrapt. De passages waar de NRC op doelt staan in de paragraaf waar in het originele rapport antwoord wordt gegeven op de specifieke onderzoeksvragen in de zaak ‘Cumbria’.

Deze paragraaf is in zijn geheel niet meer opgenomen in de openbare versie van het rapport aangezien er verwijzingen in staan naar de zaak ‘Cumbria’. De passages die in het NRC artikel worden genoemd komen uit die paragraaf maar bevatten geen verwijzing naar ‘Cumbria’.

Deze passages zijn een samenvatting van de paragrafen 6.2 (pagina 49) en 10.1 (pagina 78) die in de openbare versie van het rapport zijn terug te vinden. In die paragrafen van de openbare versie staat de inhoud en strekking van de passages die volgens het artikel in de NRC zijn geschrapt. In zoverre klopt het dus niet dat de inhoud uit de genoemde passages in de openbare versie van het rapport ontbreekt.

Uitspraken

Meest gelezen berichten