Laden...

Uitspraak in zaak met procesafspraken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Rotterdam > Nieuws > Uitspraak in zaak met procesafspraken
Rotterdam, 24 december 2021

De rechtbank Rotterdam heeft vandaag een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar waarvan één jaar voorwaardelijk onder meer vanwege zijn betrokkenheid bij de invoer van bijna 1.000 kg aan verdovende middelen. In het vonnis is rekening gehouden met afspraken over de hoogte van de straf die door de officier van justitie en de verdediging zijn gemaakt.Procesafspraken

In de zaak waarin sprake was van een verdenking van invoer van bijna 1.000 kg verdovende middelen, deelneming aan een criminele organisatie, overtreding van de Wet wapens en munitie en witwassen deed de rechtbank aan de officier van justitie en de verdediging op 4 oktober 2021 het voorstel om te komen tot procesafspraken. De procesafspraken zijn gemaakt, op de zitting uitgebreid besproken en in het vonnis meegewogen in de opgelegde straf.

Straf

Rekening houdend met de procesafspraken legt de rechtbank in plaats van een gevangenisstraf van vijf jaren, die passend zou zijn, een gevangenisstraf op van vier jaren waarvan één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren.

Afwegingen

In het vonnis is een uitvoerige motivering gegeven over de strafkorting. De motivering kan als volgt worden samengevat:

Door de toename van het aantal, de omvang en de complexiteit van strafzaken met betrekking tot de georganiseerde drugscriminaliteit komt de efficiëntie en de effectiviteit van de strafrechtspleging onder druk te staan. Belangrijke strafdoelen als vergelding en preventie kunnen dan minder goed worden behaald. De rechtbank vindt dit niet wenselijk.
Procesafspraken zijn minder uitzonderlijk dan zij op het eerste gezicht lijken. De wet kent ze als zodanig weliswaar niet, maar biedt hiervoor wel ruimte en waarborgen. Bovendien is een internationaal toetsingskader voorhanden.
De verdachte is weloverwogen en vrijwillig tot de procesafspraken gekomen en is zich bewust geweest van de inhoud, de procedure en de (mogelijke) gevolgen. Ook zijn de procesafspraken voor zowel de totstandkoming als de inhoud als eerlijk te bestempelen. 
De ‘strafkorting’ die hier aan de orde is, is in het algemeen belang te rechtvaardigen en daarmee ook aan de maatschappij goed uit te leggen. De strafmatiging is relatief, omdat strafmatiging ook aan de orde zou zijn geweest als de zaak pas over jaren zou zijn uitgeprocedeerd. De tijdwinst wordt in het algemeen belang ingezet om andere zaken op te pakken en de strafrechtspleging te dienen.
De inzet van procesafspraken in deze zaak moet niet worden gezien als een instrument en/of (wonder)middel. Het is een alternatief dat op een bepaalde manier, in een bepaald type zaak en onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden kan worden ingezet.Uitspraken