Verzoekschrift commissie van schuldeisers Imtech

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Rotterdam > Nieuws > Verzoekschrift commissie van schuldeisers Imtech
Rotterdam, 27 november 2015

 

Dinsdag 1 december 2015 te 13.30 uur zal de mondelinge behandeling van het verzoekschrift ex artikel 74 Fw (instellen voorlopige commissie van schuldeisers) in de faillissementen van Royal Imtech N.V. c.s. plaatsvinden.

Dinsdag 1 december 2015 te 13.30 uur zal de mondelinge behandeling van het verzoekschrift ex artikel 74 Fw (instellen voorlopige commissie van schuldeisers) in de faillissementen van Royal Imtech N.V. c.s. plaatsvinden. In beginsel zal de zitting tot uiterlijk 16.30 uur duren.

Verzoekster, de rechters-commissarissen en de curatoren krijgen de gelegenheid hun standpunten toelichten, desgewenst aan de hand van een pleitnota, waarvoor zij elk maximaal 20 minuten in de eerste termijn krijgen.

De rechtbank zal ter zitting aan partijen vragen stellen waarbij verzoekster, de rechters-commissarissen en de curatoren de gelegenheid krijgen tot het geven van een reactie. Aan het einde van de zitting zal de rechtbank mededelen op welke termijn de – schriftelijke – beslissing zal worden genomen, waarbij in beginsel een korte uitspraaktermijn van maximaal 2 weken voor de hand ligt.

 

Belanghebbenden

U kunt de mondelinge behandeling bijwonen, teneinde over het verzoek te worden gehoord. U kunt bij deze gelegenheid uw standpunt ten aanzien van het verzoek mondeling toelichten of door uw advocaat laten toelichten. Als belanghebbende bent u niet verplicht om de zitting bij te wonen. Als u niet aanwezig bent bij de zitting heeft dit geen gevolgen voor uw positie.

Indien u de mondelinge behandeling wilt bijwonen, dient u dit uiterlijk 30 november 2015 schriftelijk (aan de balie op de locatie Rotterdam t.a.v H. Heimemsen) of per e-mail mee te delen aan de rechtbank. Wilt u op de mondelinge behandeling tevens het woord voeren, dan dient u dit uitdrukkelijk erbij te vermelden.

Houd u er rekening mee dat de spreektijd tijdens de mondelinge behandeling is beperkt tot 5 minuten per persoon (wat overeenkomt met het voorlezen van een tekst van ongeveer 1,5 A4).

Uitspraken

Meest gelezen berichten