Rechtstreeks beroep bestuursrechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksBestuursrecht > Procedures > Rechtstreeks beroep bestuursrechter

U kunt het bestuursorgaan verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

Als het bestuursorgaan hiermee instemt, kunt u een beroepsprocedure starten. Op basis van de stukken oordeelt de rechter of hij hier ook mee instemt. Als hij dit doet, komt de bezwaarschriftenprocedure te vervallen.

Wanneer rechtstreeks beroep?

Een rechtstreeks beroep kan onder andere uitkomst bieden als:

  • het conflict met het bestuursorgaan niet over feiten, maar over een zuiver juridische kwestie gaat, en
  • vaststaat dat u en het bestuursorgaan het er niet over eens worden

Voorbeeld

U heeft een bouwvergunning aangevraagd voor de uitbouw van uw woning. De gemeente heeft de aanvraag afgewezen omdat uw bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan. Volgens u klopt dat niet. U heeft hierover diverse gesprekken met de gemeente gevoerd, maar de gemeente blijft bij haar standpunt.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum