Laden...

Rechtstreeks beroep bestuursrechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksBestuursrecht > Procedures > Rechtstreeks beroep bestuursrechter

Instemming vragen in bezwaarschrift

U kunt in uw bezwaarschrift de overheidsorganisatie (bestuursorgaan) vragen om in te stemmen met een rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Gaat de overheidsorganisatie hiermee akkoord, dan stuurt het uw bezwaarschrift door naar de rechter. De rechter beoordeelt vervolgens op basis van de stukken of hij instemt met het rechtstreeks beroep. Als hij dit doet, komt de bezwaarschriftprocedure te vervallen en start u een beroepsprocedure.

 

Waarom rechtstreeks beroep?

Rechtstreeks beroep kan voorkomen dat u en de overheidsorganisatie tijd steken in een bezwaarschriftprocedure zonder toegevoegde waarde. De bezwaarschriftprocedure zou dan de beëindiging van het geschil alleen maar onnodig vertragen.

Wanneer is rechtstreeks beroep mogelijk?

Rechtstreeks beroep is alleen bedoeld voor bijzondere gevallen. De hoofdregel is dat u de bezwaarschriftprocedure volgt voordat u in beroep gaat bij de rechter. Rechtstreeks beroep is alleen nuttig als meteen duidelijk is dat de bezwaarfase geen toegevoegde waarde heeft, omdat:

  • het geschil met de overheidsorganisatie niet over de feiten, maar over een zuiver juridische kwestie gaat, en/of
  • vast staat dat u en de overheidsorganisatie het er niet over eens worden

Voorbeeld: juridische kwestie

Bij een geschil over feiten is er onenigheid over de feitelijke situatie. Het is dan nodig om feitelijke informatie (bijvoorbeeld een deskundigenrapport) met elkaar uitwisselen.

Zijn u en de overheidsorganisatie het met elkaar eens over de feitelijke situatie? Hoewel overheidsorganisaties regels en voorschriften heel precies omschrijven, kan er onenigheid zijn over welke regels en voorschriften voor de situatie gelden.

Er is dan sprake van een juridische kwestie. Het geschil gaat over de uitleg (interpretatie) van regels en voorschriften.

Voorbeeld: een bezwaarschrift zorgt er niet voor dat u het met elkaar eens wordt

Een overheidsorganisatie stelt u bij het voorbereiden van zijn besluit een paar vragen. U en de overheidsorganisatie wisselen meerdere keren zeer uitgebreid en precies argumenten en feiten met elkaar uit.

U komt er samen niet uit. Een bezwaarschriftprocedure brengt hier volgens u geen verandering in, omdat u het geschil samen al heel uitgebreid heeft behandeld.

U vraagt de overheidsorganisatie om in te stemmen met rechtstreeks beroep.

 

Instellen rechtstreeks beroep

Aanvragen rechtstreeks beroep

In uw bezwaarschrift vraagt u de overheidsorganisatie om de zaak door te sturen naar de rechter.

  • Stemt de overheidsorganisatie in met rechtstreeks beroep, dan stuurt het uw bezwaarschrift naar de rechter.
  • Stemt de overheidsorganisatie hier niet mee in, dan neemt het uw bezwaarschrift gewoon in behandeling.
Hebben meerdere personen een bezwaarschrift ingediend tegen hetzelfde besluit van de overheidsorganisatie? Rechtstreeks beroep is dan alleen mogelijk als iedereen hiermee akkoord gaat.

Beoordeling door de rechter

Als de rechter op basis van de stukken instemt met rechtstreeks beroep, start u als belanghebbende de beroepsprocedure. U bent voor deze procedure griffierecht verschuldigd. Als de rechter niet instemt met rechtstreeks beroep, neemt de overheidsorganisatie uw bezwaarschrift in behandeling.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact