Laden...

Welke rechtbank bestuursrecht?

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksBestuursrecht > Procedures > Welke rechtbank bestuursrecht?

U gaat in beroep tegen een besluit van een bestuursorgaan. Onderaan dat besluit (de beslissing op uw bezwaarschrift) staat aangegeven binnen welke termijn en bij welke rechtbank of hoger beroepscollege u uw beroepschrift moet indienen. Dit heet de rechtsmiddelenclausule. 

 

 

Welke rechtbank?

Bij welke rechtbank u uw beroepschrift moet indienen is afhankelijk van wie de verweerder is in uw zaak.

 

Besluit lagere overheid

Gaat u in beroep tegen een besluit van de lagere overheid (bijvoorbeeld de gemeente, de provincie of het waterschap), dan is de zetel van dit orgaan bepalend voor de vraag bij welke rechtbank u uw beroepschrift moet indienen.

Besluit centrale overheid

Gaat u in beroep tegen een besluit van een minister of een staatssecretaris dan is uw woonplaats bepalend bij de vraag bij welke rechtbank u uw beroepschrift moet indienen.

Heeft u geen woonplaats in Nederland dan is de zetel van het bestuursorgaan bepalend.

 

Besluit van Belastingdienst

Gaat u in beroep tegen een besluit van de Belastingdienst dan is uw woonplaats bepalend bij de vraag bij welke rechtbank u uw beroepschrift moet indienen.

Besluit van de Sociale Verzekeringsbank of UWV

Gaat u in beroep tegen een besluit van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bijvoorbeeld over de kinderbijslag of tegen een besluit van UWV over uw uitkering, dan is uw woonplaats bepalend bij de vraag bij welke rechtbank u uw beroepschrift moet indienen.

Heeft u geen woonplaats in Nederland, dan is bepalend waar het bestuursorgaan zijn zetel heeft.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact