Laden...

Privacyverklaring

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Privacyverklaring

Functionaris voor Gegevensbescherming

De Rechtspraak heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). De FG is onafhankelijk en controleert of de Rechtspraak de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie toepast en naleeft. U kunt de functionaris per e-mail bereiken via functionarisgegevensbescherming@rechtspraak.nl

Wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die de Rechtspraak verwerkt. De Rechtspraak mag de privacyverklaring aanpassen. Aan de versiedatum van deze privacyverklaring kunt u zien wanneer dit voor het laatst is gebeurd. De versiedatum van de huidige verklaring is 19 februari 2024.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact