Laden...

Tbs met dwangverpleging

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksThema's > Tbs > Tbs met dwangverpleging

Wanneer tbs met dwangverpleging? 

Als de verdachte tijdens het misdrijf leed aan een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis, en als het gevaar op herhaling ernstig is, kan hij in een gesloten tbs-kliniek worden geplaatst. Daarnaast krijgt de tbs'er een (niet verplichte) behandeling die gericht is op terugkeer in de maatschappij. 

Verlof

Het ministerie van Justitie en Veiligheid bepaalt of een tbs’er op verlof mag. Het ministerie laat zich adviseren door een onafhankelijke commissie van deskundigen.

 

Verlenging tbs

De rechter beslist na 2 jaar of de tbs verlengd moet worden. Hij laat zich daarbij adviseren door gedragsdeskundigen van de kliniek. De rechter kan de tbs telkens met 1 of 2 jaar verlengen.

De rechter laat zich bij de beslissing over verlenging adviseren door de tbs-kliniek en/of de reclassering, en soms ook door onafhankelijke deskundigen. Na 4 jaar moeten 2 onafhankelijke deskundigen advies uitbrengen over een eventuele verlenging.

Tbs met dwangverpleging mag maximaal 4 jaar duren, tenzij bij het misdrijf de lichamelijke integriteit van slachtoffers is aangetast. Daarvan is sprake bij geweldsmisdrijven, zedenzaken (waaronder ook ontucht) en brandstichting met gevaar voor personen. In die gevallen kan de maatregel onbeperkt worden verlengd.

Longstay

Vindt de rechter dat een tbs-patiënt ondanks de behandeling een gevaar blijft voor de samenleving? Dan gaat hij naar een verblijfsafdeling voor lange duur: de longstay-afdeling van een tbs-kliniek.

In hoger beroep

Tbs’ers kunnen in hoger beroep gaan tegen elke verlenging.

 

 

Beëindiging tbs

Tbs met dwangverpleging eindigt altijd voorwaardelijk. Dat betekent dat de dader zich ook na de maatregel moet houden aan afspraken met de reclassering.

Wie tbs met dwangverpleging heeft gekregen, komt nooit ineens op vrije voeten. Terugkeer in de samenleving gaat met kleine stapjes en verschillende vormen van verlof, met steeds iets meer bewegingsvrijheid. Zo kan de kliniek – en in een latere fase de reclassering – zien hoe de tbs’er omgaat met zijn verkregen vrijheden en hoe hij reageert op prikkels, spanningen en conflicten. Als het gevaar duidelijk is verminderd, kan de rechter de tbs met dwangverpleging voorwaardelijk beëindigen.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact