Klimaatzaak Urgenda

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUitspraken en nieuws > Bekende rechtszaken > Klimaatzaak Urgenda

Stand van zaken

Op 24 juni 2015 besliste de rechtbank Den Haag dat de Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen. Deze uitspraak werd gedaan in een bodemprocedure van de stichting Urgenda tegen de Staat, de zogenoemde klimaatzaak.

Tegen deze uitspraak is hoger beroep aangetekend, wat wordt behandeld door het gerechtshof Den Haag. Op maandag 28 mei was pleidooizitting in deze zaak. De uitspraak is in beginsel op 9 oktober 2018 om 10.00 uur.

Procedure

 1. Uitspraak rechtbank Genomen stap
 2. Pleidooizitting gerechtshof Genomen stap
 3. Uitspraak gerechtshof Te nemen stap

 

Laatste nieuws

Staat moet uitstoot broeikasgassen verder beperken

De rechtbank in Den Haag heeft op 24 juni 2015 beslist dat de Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen. De Staat moet ervoor zorgen dat de uitstoot in Nederland eind 2020 ten minste 25 procent lager is dan in 1990. De stichting Urgenda had de rechtbank om een uitspraak verzocht.

 

Wat is hoger beroep?

Als iemand het niet eens met de uitspraak van een rechter, kan hij of zij in hoger beroep. De zaak wordt dan opnieuw behandeld door een gerechtshof. De rechters van het gerechtshof worden raadsheren genoemd.

 

Agenda

De uitspraak in deze zaak is in beginsel op 9 oktober 2018 om 10.00 uur

Ontwikkelingen

Datum                      

Omschrijving

Uitspraken en nieuws

24-06-2015De rechtbank in Den Haag beslist dat de Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen.

 

Procesdeelnemers

 
 

Gerechtshof

De volgende raadsheren behandelen deze zaak:

 • mr. M.A. Tan - de Sonnaville (voorzitter)
 • mr. S.A. Boele
 • mr. P. Glazener

Eiser

 • De eisende partij is stichting Urgenda
 • Advocaat: mr. J.M. van den Berg

 

Verweerder

 • De verweerder in deze zaak is de Staat der Nederlanden (ministerie van Infrastructuur en Milieu)
 • Advocaat: mr. G.J.H. Houtzagers

 

 

Zitting bijwonen

Gerechtshof Den Haag Gerechtshof Den Haag

Zodra de inhoudelijke behandeling van de zaak begint zijn de zittingen in beginsel openbaar. U kunt als belangstellende een zitting bezoeken. De rechtszaak vindt plaats bij het gerechtshof Den Haag. Er is beperkte ruimte in de zittingszaal, daarom laat het gerechtshof publiek toe op volgorde van binnenkomst. Als de zaal vol is, wordt de toegang geweigerd. Om gerechtsgebouw binnen te gaan is een geldig legitimatiebewijs verplicht.

 

Persvoorlichting gerechtshof Den Haag

 
 

Perscontact

Communicatie en (pers)voorlichting gerechtshof Den Haag

 • drs. M.H. (Maartje) Verweij, senior communicatieadviseur / persvoorlichter
 • Telefoon: 088 - 362 23 41
 •  

  Landelijke Persrichtlijn 2013

  De richtlijn geeft aan wat journalisten en rechtbanken en gerechtshoven mogen verwachten en hoe de gerechten de pers behoren te voorzien van informatie voorafgaande aan, tijdens en na de rechtszaken.

  Aanvraagformulier persfaciliteiten

  Schrijvende pers kan alle openbare zittingen bijwonen. Om privacyredenen is het alleen toegestaan om opnameapparatuur mee te nemen wanneer hiervoor toestemming is gegeven. Aanvragen voor het maken van beeld- of geluidopnamen kunnen worden ingediend bij de communicatieadviseur.

   

   

   

   

  Nieuws over deze zaak - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Nieuws over deze zaak

   

   

  Staat moet uitstoot broeikasgassen verder beperkenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Staat-moet-uitstoot-broeikasgassen-verder-beperken.aspxDen Haag23-6-2015 22:00:00​De rechtbank in Den Haag heeft vandaag beslist dat de Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen.<p>De rechtbank in Den Haag heeft vandaag beslist dat de Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen. De Staat moet ervoor zorgen dat de uitstoot in Nederland in 2020 ten minste 25% lager is dan in 1990. De stichting Urgenda had de rechtbank om een uitspraak verzocht. </p>