Kosten mentorschap

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Mentorschap > Kosten mentorschap

Als iemand niet meer zelf kan beslissen over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, kan de kantonrechter op verzoek de beschermingsmaatregel mentorschap instellen.

De maatregel is alleen mogelijk bij meerderjarigen. De aanvraag- of wijzigingsprocedure voor mentorschap valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Kosten mentorschap

Voor het aanvragen, het verzoek tot het instellen, van mentorschap betaalt u griffierechten. Als u het mentorschap wenst te beëindigen of wilt wijzigen in de maatregel bewind of curatele, bent u eveneens griffierechten verschuldigd. Daarnaast betaalt u voor een advocaat als u deze inschakelt.

Voor het verzoek tot ontslag of de benoeming van een mentor betaalt u geen griffierechten. Let wel: de benoeming van een mentor is niet hetzelfde als het aanvragen van mentorschap. Voor het aanvragen betaalt u wél griffierechten.

Kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter

Griffierechten zijn kosten die u betaalt voor de behandeling van de zaak door de rechter. De hoogte van de griffierechten hangt onder meer af van de procedure en uw rol in de zaak.


Tarieven 2019

De tarieven 2019 gelden voor:

  • dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2019 plaatsvindt
  • verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2019
  • civiele vorderingsprocedures (pilot rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland)

Griffierecht betalen

Het griffierecht moet binnen 4 weken betaald zijn. De termijn gaat de dag na de eerste terechtzitting (rolzitting) in. De datum van de rolzitting staat in de dagvaarding. Als u het griffierecht niet op tijd betaalt, kan de rechtbank of het gerechtshof beslissen de zaak inhoudelijk niet in behandeling te nemen. U moet dan nog wel het griffierecht betalen. De datum waarop het griffierecht binnen moet zijn, staat samen met de IBAN vermeld op de griffienota.

 

 

Overige kosten

Aan deze procedure zijn meer kosten verbonden. Bekijk met welke kosten u te maken kunt krijgen.

 

Vraag en antwoord

Hoe vraag ik mentorschap aan?

U vult het aanvraagformulier in en stuurt dit met de gevraagde bijlagen naar de kantonrechter.

Wat kost de aanvraagprocedure?

U betaalt de kosten voor de rechter: de griffierechten.

Hoelang duurt de aanvraagprocedure?

In het algemeen vindt de zitting plaats binnen 2 maanden na het verzoekschrift. De uitspraak volgt zo snel mogelijk.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum