Laden...

Digitaal hoger beroep rijksbelastingen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Bestuursrecht > Digitaal hoger beroep rijksbelastingen

Sinds 30 januari 2023 bij alle gerechtshoven

U kunt digitaal in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechtbank in een rijksbelastingzaak. U kunt ook digitaal procederen wanneer u als verweerder bent betrokken in zo’n zaak.

Voordelen digitaal procederen

 • Eenvoudig stukken (documenten) in pdf-formaat uploaden en downloaden.
 • Digitale ontvangstbevestiging na elk (nieuw) ingediend stuk.
 • Tijd- en plaatsonafhankelijk inzicht in uw dossiers.
 • U ontvangt per e-mail een kennisgeving als het gerechtshof iets heeft toegevoegd of gewijzigd in het dossier.

Welke zaken digitaal?

Digitaal procederen is mogelijk in hoger beroepszaken over onder andere inkomstenbelasting, loonbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Bijdrage Zvw), vennootschapsbelasting, schenk- en erfbelasting, omzetbelasting (btw), motorrijtuigenbelasting, bpm en accijnzen.

Direct indienen hoger beroep

Vertegenwoordigt u als belastingadviseur of rechtsbijstandverlener iemand anders in hoger beroep? Of dient u als bestuurder hoger beroep in voor uw bv of nv of namens een vereniging of stichting? U logt in met eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 3.
 
Als advocaat logt u in met uw advocatenpas.

Let op: kijk als eigenaar van een eenmanszaak, vennoot van een vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv) op de pagina Hoger beroep rijksbelastingen via Mijn Rechtspraak.

 

 Digitaal procederen in hoger beroep rijksbelastingen bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen

 • U begint het hoger beroep met het maken van een hogerberoepschrift en slaat dat op in pdf/a-formaat. Zet in uw hogerberoepschrift:

  • uw naam en adres
  • waarom u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank
  • wat de beslissing volgens u moet zijn
  • de datum
  • uw handtekening


 • Een hogerberoepschrift dient u digitaal in via Mijn Rechtspraak. U logt in:

  • als belastingadviseur of rechtsbijstandverlener (procesvertegenwoordiger) of als, bestuurder voor uw bv of nv of bestuurder van een vereniging of stichting (procesdeelnemer) met eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 3);
  • als advocaat met uw advocatenpas.

  Let op: wilt u in hoger beroep als eigenaar van een eenmanszaak, vennoot van een vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv)? Kijk op de pagina Hoger beroep rijksbelastingen via Mijn Rechtspraak.  • Kies 'Nieuwe zaak indienen' en vul de gevraagde gegevens in.
  • Upload het hogerberoepschrift.
  • Voeg bijlagen toe:
   • de uitspraak van de rechtbank waartegen u in hoger beroep gaat;
   • als u die heeft: documenten die uw standpunt onderbouwen;
   • als belastingadviseur of rechtsbijstandverlener: een schriftelijke machtiging (pdf, 0 B) waaruit blijkt dat u uw cliënt mag vertegenwoordigen in hoger beroep;
   • als bv, nv, stichting of vereniging: een uittreksel uit het handelsregister (niet ouder dan 1 jaar) waaruit blijkt wie als (uiteindelijk) bevoegd bestuurder beroep mag instellen.

  Klik op de knop Bericht versturen om uw hogerberoepschrift en de bijlagen in te dienen.

  Let op: u kunt alleen pdf/a-documenten uploaden in Mijn Rechtspraak. Een document kan tot 25 MB groot zijn. U kunt meerdere documenten uploaden.

  Indieningsnummer
  Na het indienen ziet u direct een ontvangstbevestiging met datum en tijd van indienen en het indieningsnummer.

  Zaaknummer
  Als het gerechtshof uw hogerberoepschrift in behandeling heeft genomen, krijgt u in Mijn Rechtspraak een bericht met daarin het zaaknummer.

  Griffierecht
  Als het gerechtshof uw hogerberoepschrift heeft verwerkt, moet u binnen vier weken daarna griffierecht betalen. U ontvangt per post een uitnodiging om het griffierecht te betalen.


 • Procedeert u nog niet digitaal, maar de Belastingdienst wel? Dan stuurt het gerechtshof u een kopie van de stukken per post. Daarbij nodigt het gerechtshof u uit zich aan te melden voor digitaal procederen.

  Daarvoor logt u in op Mijn Rechtspraak. In het startscherm kiest u 'Aanmelden in lopende zaak'. Vul de gevraagde gegevens in, zoals het zaaknummer en uw e-mailadres. Ook kunt u bijlagen toevoegen: uw verweerschrift en eventueel bewijsstukken (documenten). Met de knop Bericht versturen meldt u zich aan in de lopende zaak.

  Nadat het gerechtshof uw aanmelding heeft verwerkt, ontvangt u daarover een e-mail. U ziet dan in Mijn Rechtspraak de zaak staan bij Mijn dossiers.


 • Via Nieuw bericht in het digitaal dossier kunt u uw verweerschrift indienen. U kunt ook bijlagen toevoegen, zoals bewijsstukken (documenten). U verstuurt uw verweerschrift met de knop Bericht versturen. Nadat u het bericht heeft ingediend, ontvangt u een ontvangstbevestiging met het indieningsnummer.


 • Wilt u na het indienen van uw hogerberoepschrift of verweerschrift aanvullende documenten indienen of een reactie geven op het verweerschrift? Die verstuurt u als Nieuw bericht via Mijn Rechtspraak. Dit kan tot maximaal 10 dagen vóór de zitting.

  U ontvangt per e-mail een kennisgeving als het gerechtshof documenten heeft toegevoegd aan het dossier. Bijvoorbeeld een verzoek om informatie of het verweerschrift van de andere partij.


 • U ontvangt via Mijn Rechtspraak een uitnodiging voor de zitting. Hierin staat wanneer (datum) en waar (locatie of online) de mondelinge behandeling plaatsvindt.


 • Het gerechtshof doet binnen 6 weken na de zitting een uitspraak. U krijgt bericht als het gerechtshof meer tijd nodig heeft. Als de uitspraak in het digitale dossier staat, krijgt u daarover een kennisgeving.

Komt u of uw cliënt door de uitspraak van de rechtbank direct in de problemen? U kunt het gerechtshof vragen om een snelle beslissing, een voorlopige voorziening. Dat verzoek kunt u ook als Nieuw bericht indienen via Mijn Rechtspraak.

 

Digitale toegang bestuursrecht en civiel recht

De maatschappij digitaliseert steeds meer. In die ontwikkeling gaat de Rechtspraak mee. De komende jaren biedt de Rechtspraak partijen in steeds meer bestuursrechtelijke en civiele zaken digitale toegang tot de rechter (pdf, 145,3 KB). Zo worden procedures sneller en toegankelijker.

 


Vraag en antwoord

Welke browser kan ik gebruiken?

U kunt werken met: een actuele versie van een browser zoals Google Chrome, Edge, Firefox of Safari (niet: Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge Legacy). U heeft de nieuwste versie van deze browser nodig om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken. Het kan voorkomen dat een bepaalde browser in combinatie met lokale instellingen problemen veroorzaakt. Het advies is dan een andere browser te proberen of de software van uw browser bij te werken naar een hogere versie.

Welke documenten kan ik uploaden?

U kunt alleen pdf/a-documenten uploaden in Mijn Rechtspraak-Beslagrekesten. Een document kan tot 25 MB groot zijn. Zorg dat er geen diakritische tekens (accenten en symbolen) in de namen van de documenten staan, anders lukt het uploaden van deze documenten niet.

Moet ik stukken een voor een uploaden of kan ik ze in 1 pdf aanleveren?

De stukken moet u als afzonderlijke pdf/a-bestanden uploaden. Geef de bestanden een duidelijk naam en de producties een doorlopende nummering.

 

 


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

volg ons op instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon of WhatsApp

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.

Lees meer over contact via WhatsApp