Laden...

Help de Rechtspraak om de digitale dienstverlening te verbeteren

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksVoor advocaten en juristen > Digitalisering Rechtspraak > Help de Rechtspraak om de digitale dienstverlening te verbeteren

 

Verbeteringen digitale dienstverlening

De digitale dienstverlening van de Rechtspraak is volop in ontwikkeling. Uw vragen, opmerkingen en tips zijn voor ons een aanleiding om te onderzoeken of deze beter kan. Lees welke aanpassingen we recent hebben gedaan of gepland staan.

 

 Verbeteringen

>Alles uitklappen
  • Is er een tweede bewindvoerder? U kunt op het verslag in Mijn Bewind aangeven dat de tweede bewindvoerder instemt met het verslag. U hoeft het verslag niet meer met pen te laten ondertekenen door de tweede bewindvoerder, te scannen en als bijlage in Mijn Bewind mee te sturen. 
  • Voert u bewind over twee personen? En voeren deze personen een huishouden? Dan kunt u de gegevens van het verslag voor de ene persoon handig overnemen in het verslag voor de tweede persoon. U past daarna zelf de gegevens aan die verschillend zijn voor beide personen. 
  • In Mijn Bewind kunt u direct doorklikken naar de checklist voor de vijfjaarlijkse evaluatie. 
  • In de mail die u krijgt als er een nieuwe melding voor u klaarstaat in Mijn Bewind, ziet u waar u Mijn Bewind kunt vinden op de website van de Rechtspraak. 
  • Bent u slechtziend of blind en vult u een verslag of machtigingsverzoek niet goed in, dan leest de screenreader u dit voor, zodat u weet wat er niet juist is. 
  • Heeft u een bericht of berichtenreeks nog niet geopend, dan staat er ‘Ongelezen’ bij. U opent berichten op de pagina Berichten of via het meldingenoverzicht. 
  • Tijdens het invullen van inkomsten of uitgaven in een verslag telt Mijn Bewind deze automatisch op. 
  • Als de rechtbank een bericht van u heeft afgehandeld, krijgt u een automatisch bericht met de tekst ‘Uw bericht is door de rechtbank gelezen en verwerkt.’ 
  • Downloadt u een verslag, dan ziet u alleen de velden die u heeft ingevuld. Het verslag is overzichtelijker en beter te begrijpen. 
  • Vult u iets niet juist in of laat u een verplicht veld leeg, dan krijgt u een melding op die plek in het verslag of machtigingsformulier.

  • De indicatie 'eindverslag' (na behandeling verslag) wordt getoond in het portaal.
  • Als curator krijg je geen automatisch verzoek 'Vaststellen bedrag levensonderhoud' meer in een nieuwe zaak.
  • Als curator kun je voortaan ook 'Overig' als soort document selecteren bij het uploaden van een document.
  • In het Financieel Eindverslag kunnen in onderdelen A1 t/m A3 – voortaan de subtotalen van btw op een negatief bedrag uitkomen.

  • Er zijn tekstuele verbeteringen aan het Wsnp-verslag doorgevoerd.
  • Als Wsnp-bewindvoerder ben je niet meer verplicht een uitdelingslijst te uploaden bij het Financieel Eindverslag.
  • Als Wsnp-bewindvoerder kun je voortaan ook 'Overig' als soort document selecteren bij het uploaden van een document.
  • Als Wsnp-bewindvoerder kun je voortaan een nieuw verzoek voor 'uitstel VTLB' indienen.

  • In Mijn Bewind is nu ook een checklist voor de vijfjaarlijkse evaluatie beschikbaar.
  • Om een machtigingsverzoek te starten, is het voldoende om op het blokje te klikken van het machtigingsverzoek dat u wilt indienen.
  • U kunt de naam van een bijlage bij berichten, machtigingsverzoeken en verslagen in Mijn Bewind nog wijzigen: 
   1. Na het tussentijds opslaan
   2. Zodra u de bijlage heeft geüpload bij een bericht of formulier dat u wilt versturen
  • Als u bent ingelogd en er geen dossier zichtbaar is, ziet u op de startpagina in Mijn Bewind wat u dan kunt doen.
  • Als Mijn Bewind door onderhoud of een storing tijdelijk niet beschikbaar is, staat hier een melding over op de startpagina.
  • Gebruikt u Mijn Bewind voor twee betrokkenen?
   • U ziet duidelijk de naam van beide betrokkenen aan de linkerkant van het scherm.
   • U kunt eenvoudig wisselen tussen beide dossiers door aan de linkerkant op het scherm op de naam van de betrokkene te klikken.
  • Bent u ingelogd in Mijn Bewind en heeft u 10 minuten niets gedaan? Dan ziet u een scherm met twee mogelijkheden:
   1. Wilt u verder werken? Klik op ‘Ga door in Mijn Bewind’.
   2. Wilt u stoppen? Klik op ‘Log uit’. Log in met uw DigiD zodra u weer verder wilt werken in Mijn Bewind.
  Klikt u niet op deze mogelijkheden, dan wordt u 5 minuten later automatisch uitgelogd.
  • In het Financieel Eindverslag zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd. 
   • Kosten aanvragen faillissement (art.3:288 Fw) wordt Kosten aanvragen faillissement (art. 3:288 sub a Fw). 
   • onder A1 Vrij actief, Overig): toevoegen veld Af te dragen btw bij Boedelbijdragen 
   • (onder A2 Gebonden actief): toevoegen label Afstand separatisme: Bodemzaken met de velden Opbrengst(en) bodemzaken, Af: kosten en Af: rechten derden o (onder H Beschikbaar voor uitdeling): toevoegen veld Overige/restant preferente schuldeisers 
  • Als een uitvoerder op een verzoekstaak klikt wordt het verzoek geopend op de eerste pagina van het betreffende verzoek. De uitvoerder hoeft nu niet meer te zoeken naar het juiste verzoek. 
  • Als uitvoerder kan je voortaan tekst in het tekstvelden (+2000) opmaken (pdf, 193,7 KB), zodat de leesbaarheid beter wordt. Dit ziet op het veld in het verzoek waar een uitvoerder een toelichting kan invullen.

  • De crediteurenlijst niet meer verplicht is in vervolgverslag. Deze is nu optioneel in het vervolgverslag, hij is nog wel verplicht bij het Eindverslag. 
  • Het “Modelverzoek vaststelling bewindvoerdersvergoeding" is een optionele bijlage geworden bij het eindverslag. 
  • Er wordt voortaan geen automatisch salarisverzoek klaargezet bij het eindverslag. 
  • De opties bij het verzoek afwikkeling worden aangepast: 
   • Tussentijdse beëindiging (art 350a) bij voldaan alle schulden / positieve ttb. wordt Tussentijdse beëindiging (art 350 lid 3 sub a) bij voldaan alle schulden / positieve ttb en o Hervatten betalingen (art 350b) wordt Hervatten betalingen (art 350 lid 3 sub b). 
   • Verkorte looptijd (art. 349a) 
  • Het verzoek 'Ontheffing sollicitatieplicht' heeft een nieuw veld erbij gekregen welke aan- en uitgevinkt kan worden: "gedurende ZW- of WIA-uitkering". Daarnaast worden de overige velden "Aantal uur vrijstelling", "Datum van", "Datum t/m" allemaal optioneel. 
  • Als een uitvoerder op een verzoekstaak klikt, wordt het verzoek geopend op de eerste pagina van het betreffende verzoek. De uitvoerder hoeft nu niet meer te zoeken naar het juiste verzoek. 
  • Als uitvoerder kan je voortaan tekst in het tekstvelden (+2000) opmaken (pdf, 193,7 KB), zodat de leesbaarheid beter wordt. Dit ziet op het veld in het verzoek waar een uitvoerder een toelichting kan invullen.

  • U ziet uw naam en e-mailadres zoals de rechtbank u heeft geregistreerd. Ook kunt u lezen wat u kunt doen als uw e-mailadres is gewijzigd.
  • Heeft uw huisnummer een toevoeging, dan wordt deze vanaf nu goed getoond.
  • U kunt een langere bestandsnaam kiezen voor een bijlage die u wilt toevoegen (maximaal 300 karakters). Slaat u tussentijds op, dan krijgt u geen melding meer dat dit niet mogelijk is vanwege een te lange bestandsnaam.
  • Is er een tweede bewindvoerder en maakt u beiden gebruik van Mijn Bewind? Dan heeft u beiden dezelfde taken, bevoegdheden en verplichtingen. Wettelijk gezien is er geen onderscheid tussen meerdere bewindvoerders in 1 bewind. U ontvangt daarom beiden per e-mail een melding als er een nieuw bericht van uw rechtbank is (werkte u eerder beiden voor het dossier en handelde u alles via de post af, dan kreeg om administratieve reden een van u de correspondentie van de rechtbank).
  • Heeft de rechtbank u gevraagd  aanvullende informatie te sturen en doet u dit niet op tijd, dan krijgt u een herinnering van uw rechtbank.
  • Vult u inkomsten en uitgaven in een verslag in of past u bedragen aan,  dan ziet u dit direct terug in de totaaltelling. U kunt hier iets in corrigeren voordat u het verslag digitaal indient bij de rechtbank.
  • Past u iets in een verslag zoals de rekening en verantwoording aan, dan wordt de samenvatting automatisch bijgewerkt.
  • Via de knop ‘Vragen?’ klikt u makkelijk door naar de veel gestelde vragen over Mijn Bewind of de veel gestelde vragen over bewind in het algemeen op rechtspraak.nl.
  • Via de knop ‘ Vragen?’ vindt u onder het kopje 'Waar kunt u terecht met welke vraag?' een link naar de pagina met de contactgegevens van het Rechtspraak Servicecentrum op rechtspraak.nl.
  • Aanpassing en uitbreiding van het Financieel eindverslag, incl. knop failliet btw-plichtig.
  • Bijlagen kunnen door middel van slepen (drag&drop) worden toegevoegd aan zittingen, berichten, verzoeken en als zaakdocument.
  • Een (foutief) toegevoegde bijlage aan een concept verzoek kan voortaan verwijderd worden.
  • Verzoek “Uitstel openbaar verslag” is hernoemd in “Uitstel verslag” plus een keuzemogelijkheid als er meerdere verschillende openstaande verslagen zijn.
  • Extra keuzemogelijkheid bij verzoek Afwikkeling, te weten “Einde schuldsaneringsregeling wegens overlijden saniet”.
  • Bijlagen kunnen door middel van slepen (drag&drop) worden toegevoegd aan zittingen, berichten, verzoeken en als zaakdocument.
  • Een (foutief) toegevoegde bijlage aan een concept verzoek kan voortaan verwijderd worden.
  • Verzoek “Uitstel openbaar verslag” is hernoemd in “Uitstel verslag” plus een keuzemogelijkheid als er meerdere verschillende openstaande verslagen zijn.
  • Nieuw verzoek “Nota ten laste van de staat”.
  • De crediteurenlijst bij het aanvangsverslag is optioneel gemaakt en daardoor niet langer verplicht.
 • Sinds de release van 22 januari 2021 worden er bij rappelberichten van verslagen bij Faillissementen en de Wsnp geen emailnotificaties gestuurd. Deze zullen alsnog verstuurd gaan worden middels een extern bericht. Deze verbetering staat gepland voor dinsdagavond 2 februari 2021.

 • Sinds de release van 22 januari 2021 worden er bij rappelberichten van verslagen bij Faillissementen en de Wsnp geen emailnotificaties gestuurd. Deze zullen alsnog verstuurd gaan worden middels een extern bericht. Deze verbetering staat gepland voor dinsdagavond 2 februari 2021.

  • Datum neerlegging slotuitdelingslijst wordt getoond in het portaal.
  • Bij een vervolgverslag en eindverslag kan de berekening VTLB als een extra optionele bijlage (met titel ‘Berekening VTLB’) worden toegevoegd.
  • Automatisch klaarzetten verzoek ‘Afwikkeling’ en ‘Salarisverzoek ‘, soort Eind, zodra griffie een voortgangsverslag heeft aangemerkt als ‘eindverslag’.
  • Datum neerlegging slotuitdelingslijst wordt getoond in het portaal.
  • In het toelichtingsveld van zowel verzoeken als berichten kunnen 30000 tekens ingevoerd worden.
  • De termijn voor het indienen van het financieel eindverslag is aangepast van 6 weken naar 4 maanden.
  • In het toelichtingsveld van zowel verzoeken als berichten kunnen 30000 tekens ingevoerd worden.
  • In het aanvangsverslag kan onder ‘Huwelijksgrond’ voortaan ook ‘Nieuw huwelijksvermogensrecht per 1-1-2018’ worden gekozen.
  • De knop ‘Intrekken’ bij verzoeken is alleen zichtbaar als de status van een verzoek ‘Concept’ of ‘Ingediend’ is.
  • Er zullen voortaan meerdere verzoeken / taken automatisch worden klaargezet om de Wsnp-bewindvoerder te ondersteunen:
   • Het verzoek ‘Vaststellen VTLB’  wordt automatisch klaargezet in het portaal van de Wsnp-bewindvoerder zodra de rechtspraakmedewerker de invoer van een nieuwe zaak afrondt. De uitvoerder wordt hiervan op de hoogte gebracht door een externe taak.
   • Het verzoek ‘Salaris’ wordt automatisch klaargezet in het portaal van de Wsnp-bewindvoerder als einde looptijd minder dan 6 maanden in de toekomst ligt.
   • Het verzoek 'Salaris' wordt automatisch klaargezet in het portaal van de Wsnp-bewindvoerder bij het plannen van een specifieke zitting (Homologatie akkoord, Pro forma tussentijdse beëindiging ex artikel 350 lid 3 a/b Fw., tussentijdse beëindiging ex artikel 350 lid 3 a/b Fw. en de tussentijdse beëindiging  ogv art 350 lid 3 c/d/e Fw) door de rechtspraakmedewerker. De uitvoerder wordt hiervan op de hoogte gebracht door een externe taak.
   • Het verzoek 'Goedkeuring uitdelingslijst' wordt automatisch klaargezet in het portaal van de Wsnp-bewindvoerder na het voltooien van de 'eindzitting' door de rechtspraakmedewerker. De uitvoerder wordt hiervan op de hoogte gebracht door een externe taak. NB: alleen bij zaken waarin een verificatievergadering is geweest.
   • Bij het plannen van een eindzitting wordt automatisch een externe taak voor het indienen van het document 'Laatste stand van zaken' aangemaakt in het portaal van de Wsnp-bewindvoerder. De uitvoerder wordt hiervan op de hoogte gebracht door een externe taak.
  • De knop ‘Intrekken’ bij verzoeken is alleen zichtbaar als de status van een verzoek ‘Concept’ of ‘Ingediend’ is.
  • Het verzoek ‘Bedrag levensonderhoud vaststellen’ wordt voortaan automatisch klaargezet in het portaal van de uitvoerder zodra de rechtspraakmedewerker de invoer van een nieuwe zaak afrondt. De uitvoerder wordt hiervan op de hoogte gebracht door een externe taak. 
  • Om naar het portaal te gaan heeft u de volgende url nodig: https://toezichtwsnp.rechtspraak.nl
  • Alle documenten bij een zaak worden getoond in één overzicht onder het tabblad “documenten” in de zaak. Filtering mogelijk op vindplaats (zaak, verslag, verzoek, bericht, zitting).
  • Ontvangen notificaties worden in het portaal voor de duur van 2 weken getoond in een eigen overzichtstabblad. Filtering mogelijk per bewindvoerder of voor het gehele kantoor.
  • Zittingen gepland op vandaag of in de toekomst worden in het portaal getoond in een overzichtstabblad. Filtering mogelijk per bewindvoerder of voor het gehele kantoor.
  • Een gekozen filter (voor de opdracht, de taak, de zitting en de sorteervolgorde) wordt onthouden voor de duur van de sessie.
  • Flyer – vernieuwingen in 1 overzicht per 14 augustus (printbare versie) (pdf, 232,9 KB)
  • Alle documenten bij een zaak worden getoond in één overzicht onder het tabblad “documenten” in de zaak. Filtering mogelijk op vindplaats (zaak, verslag, verzoek, bericht, zitting).
  • Ontvangen notificaties worden in het portaal voor de duur van 2 weken getoond in een eigen overzichtstabblad. Filtering mogelijk per curator of voor het gehele kantoor.
  • Zittingen gepland op vandaag of in de toekomst worden in het portaal getoond in een overzichtstabblad. Filtering mogelijk per curator of voor het gehele kantoor.
  • Een gekozen filter (voor de opdracht, de taak, de zitting en de sorteervolgorde) wordt onthouden voor de duur van de sessie.
  • Flyer – vernieuwingen in 1 overzicht per 14 augustus (printbare versie) (pdf, 232,9 KB)
  • Naam van bewindvoerder wordt met voorletters getoond. Uitzondering: In berichten is dit alleen zichtbaar als zij zijn aangemaakt na de release.
  • In het portaal wordt de naam van de actieve bewindvoerder getoond bij zaakdetails.
  • In alle soorten verslagen worden vastgestelde velden vooraf ingevuld.
  • In verslagen wordt de geschiedenis van voorgaand verslag zichtbaar.De veldvolgorde in het portaal wordt aangepast conform de volgorde bij faillissementen.
  • Een printvriendelijk verslag waarin niet relevante (sub)vragen niet meer worden getoond.
  • De naam van de curator wordt met voorletters getoond. Uitzondering: In berichten is dit alleen zichtbaar als zij zijn aangemaakt na de release.
  • In het portaal wordt de naam van de curator getoond bij zaakdetails.
 • De 'Toelichting voor uitvoerder' wordt in het kader van privacyregels niet langer meegestuurd in notificatiemails behorende bij zittingen.

 • De 'Toelichting voor uitvoerder' wordt in het kader van privacyregels niet langer meegestuurd in notificatiemails behorende bij zittingen.

 • Stelt u beroep in tegen een vreemdelingenbewaring, dan moet u verklaren dat u bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) staat ingeschreven voor vreemdelingenpiket en/of –bewaring. Op verzoek van de RvR is hiervoor een aanvinkvakje toegevoegd bij de afronding van het Vreemdelingenbewaring-Combinatieformulier.

  • U ontvangt een e-mailnotificatie als er een wijziging in een afspraak (zitting) wordt doorgevoerd.
  • U kunt als bewindvoerder inloggen in Mijn Rechtspraak Toezicht – Faillissementen.
  • U kunt filteren op afzonderlijke bewindvoerders binnen uw kantoor.
  • U ontvangt een e-mailnotificatie als er een wijziging in een afspraak (zitting) wordt doorgevoerd.
  • U kunt als curator inloggen in Mijn Rechtspraak Toezicht – Wsnp.
  • De foutmelding bij het toevoegen van urenverantwoording is hersteld.
  • Het R-nummer (civiel insolventienummer van Wsnp-zaak) is toegevoegd aan de e-mailnotificaties voor Wsnp-bewindvoerders.
  • Als het financieel eindverslag is behandeld en door de rechtbank meer informatie wordt opgevraagd, ontvangt u als bewindvoerder een e-mailnotificatie dat er een nieuw bericht klaarstaat. Dit bericht wordt getoond onder de tab 'Verslagen' en niet onder de tab 'Berichten'. In de e-mailnotificatie kunt u opmaken waar het bijbehorende bericht exact te vinden is in Mijn Rechtspraak Toezicht-Wsnp (tabblad 'Verslagen' bij verslagtype 'Financieel verslag').
 • Stuurinformatie Deel ɪ in NP-zaak

  • Het invullen van stuurinformatie bij Deel ɪ van een voortgangsverslag is vereenvoudigd. Het onderscheid per verslagonderdeel verdwijnt. Het onderdeel 'De failliet persoonlijk' blijft bestaan. Dit geldt voor zowel lopende zaken als zaken die vanaf 24 januari 2020 zijn ingevoerd. 
   NB: deze verbetering was overigens al in een release van 19 december 2019 onvoorzien opgeleverd voor Mijn Rechtspraak Toezicht-Faillissementen.

   
  NP-Voortgangsverslag Deel ɪɪ in NP-zaak

  • De onderneming van de failliet van het NP-voortgangsverslag heeft dezelfde 10 onderdelen als het RP-voortgangsverslag. Dit geldt ook voor de stuurinformatie. Let op: deze wijziging geldt alleen voor faillissementen van NP die vanaf 23 januari 2020 zijn ingevoerd. Voor faillissementen die voor 24 januari 2020 zijn ingevoerd, verandert er niets.

   
  Meer informatie en schermvoorbeelden vindt u in de Flyer Verslag en stuurinformatie natuurlijk persoon (pdf, 681,2 KB).

 • De rechtbanken Rotterdam, Midden-Nederland en Zeeland-West-Brabant starten vanaf 13 december 2019 samen met een aantal bewindvoerders een pilot om digitale communicatie in Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp)- zaken te testen. Dat betekent dat er vanaf die datum een nieuwe versie is van Mijn Rechtspraak – Toezicht. De nieuwe versie levert ook verbeterpunten op voor curatoren in faillissementszaken, zoals:

  • U ziet de datum waarop u een bericht heeft ingediend bij de Rechtspraak in plaats van de datum waarop u het bericht heeft gemaakt.
  • U kunt van de Rechtspraak extra informatie en documenten ontvangen bij een zitting.
  • Zittingsinformatie en berichten met de indicatie "Vertrouwelijk" ziet u in het dossieroverzicht dat u kunt downloaden.
  • Bij het verzoek "verificatievergadering" is de optie "met akkoord" vervallen. Dit doet u voortaan via het verzoek "Afwikkeling" met soort "verificatievergadering met akkoordbehandeling."
  • Het veld "renvooi" kunt u niet meer aanpassen bij de verificatievergadering. Dat is voorbehouden aan de Rechtspraak.
  • In het zittingenoverzicht ziet u de status van de zitting: "gepland", "voltooid" of "geannuleerd". Als de status wijzigt, dan ontvangt u een notificatiebericht.
  • In de afwikkelfase kan de Rechtspraak het laatst ingediende verslag als eindverslag aanmerken. De verslagreeks met een nieuw concept-verslag wordt dan stopgezet. Daardoor ontvangt u geen onterechte rappels meer.
  • In de notificatiemail bij een rappel ziet u de naam van het verslag of het aan te vullen verzoek.  
  • U ontvangt een notificatiemail als een nieuwe zaak is aangemaakt waarin u als uitvoerder bent benoemd.
 • In politierechterzaken die na 27 september 2019 op zitting komen bij het gerechtshof Den Haag ontvangt u voortaan alle stukken digitaal via Mijn Strafdossier.

 • In digitale asiel- en bewaringszaken ontvangt u vanaf 27 september 2019 weer digitaal ondertekende uitspraken. Door tweefactorauthenticatie te gebruiken bij de ondertekening voldoet de werkwijze rondom de digitale handtekening aan de wettelijke vereisten. De nieuwe werkwijze geldt ook voor digitale civiele zaken. U merkt daarin geen verschil.

 • Vanaf 26 juli zijn de onderstaande nieuwe functionaliteiten beschikbaar in Mijn Rechtspraak Toezicht:

  Stuurinformatie

  Deze nieuwe functionaliteit in Toezicht geeft de RC betere handvatten om toezicht te kunnen houden op het functioneren van curatoren. In het portaal wordt per tijdschrijfgroep ingevuld hoeveel uur is besteed aan bepaalde handelingen en eventueel welke opbrengsten daar tegenover staan. Daarnaast geeft de curator ook per medewerker aan hoeveel uur deze in de afgelopen periode aan het faillissement heeft gewerkt.

  Taakgestuurd werken

  Voortaan ontvangt u een taak om een verslag in te dienen. Deze taak geeft aan voor welke datum u het verslag moet indienen. Via deze taak ontvangt u een rappel als de termijn is verstreken voor de indiening van het voortgangsverslag. Ook als de rechtbank u vraagt om een verzoek aan te vullen met meer informatie, krijgt u hiervoor een taak. Zo heeft u beter zicht op welke acties u wanneer moet hebben uitgevoerd.

  Aanvullingen in Voortgangsverslag Natuurlijk Persoon (met onderneming)

  Bij het voortgangsverslag Natuurlijk Persoon (met onderneming) kunt u een aanvulling maken in plaats van tekst te wijzigen in een ‘levend document’. De verschillen tussen het eerste voortgangsverslag en de daaropvolgende verslagen zijn op die manier beter inzichtelijk. Deze mogelijkheid bestond al voor het Voortgangsverslag Ondernemingen en is nu ook beschikbaar voor het voortgangsverslag NP (met onderneming).

  In 1 keer informatie uit dossier downloaden

  In de zaak kunt u op het tabblad ‘Overzicht’ met een knop in 1 keer alle informatie uit het dossier downloaden. De informatie wordt volgens de structuur van het dossier in een pdf-document gezet. Zo kunt u de informatie in uw eigen archief opslaan.

  Verzoek ‘Tussentijdse uitdeling’ komt te vervallen

  Het verzoek ‘Tussentijdse uitdeling’ leidde tot verwarring bij zowel rechtbankmedewerkers als curatoren. Grootste vraag was: ‘Wanneer dient dit verzoek te worden gebruikt?’. Na overleg met rechtbankmedewerkers en curatoren is besloten om dit verzoek te laten vervallen in de aankomende release. Dit verzoek was beoogd om een aankondiging voor een tussentijdse uitdeling aan te vragen door de curator. Echter, middels het bestaande verzoek voor toestemming van een tussentijdse uitdelingslijst werd hetzelfde effect al bereikt. Nog openstaande verzoeken ‘Tussentijdse uitdeling’ kunnen volgens de reguliere wijze door de rechtbanken worden behandeld. Reeds behandelde verzoeken ‘Tussentijdse uitdeling’ blijven inzichtelijk in Toezicht. Nieuwe verzoeken ‘Tussentijdse uitdeling’ kunnen niet meer worden aangemaakt en ingediend.

  Bekijk vanaf 26 juli ook de aangepaste werkinstructies.

 • Voor het herstellen van verzuim in asiel- en bewaringszaken ontvangt u voortaan een bericht met een rappeldatum in Mijn Rechtspraak. Eerder kreeg u hiervoor een taak toegewezen.

  Bekijk ook de aangepaste werkinstructies:

 • In het weekend van vrijdag 26 april (vanaf 20:00 uur) tot en met zondag 28 april (eindtijd 22:00 uur of zoveel eerder als mogelijk) worden de volgende verbeteringen doorgevoerd in Mijn Rechtspraak-Toezicht.

  Beter overzicht faillissementsdossier

  Aan de kant van de Rechtspraak wordt de documentenopslag ingrijpend aangepast. Deze aanpassing zorgt, samen met de mogelijkheid voor de Rechtspraak om te kunnen zoeken in de zaak, voor meer overzicht in het faillissementsdossier. Dit verbeterde overzicht komt ook het toezicht op en het samenwerken met de curator ten goede. De rechter-commissaris zal sneller een document of een bericht kunnen vinden over een specifiek onderwerp (bijvoorbeeld een procedure) binnen het dossier.

  Titel, naam, toelichting toevoegen

  U kunt de vindbaarheid verder vergroten als u een bericht verstuurt, een document als bijlage uploadt of een verzoek indient. Dit doet u door een beknopte, beschrijvende titel, bestandsnaam of toelichting aan het bericht, document of verzoek toe te voegen. Bijvoorbeeld: in een verzoek voor de onderhandse verkoop van een winkelpand kunt u de adresgegevens van het pand opnemen in de toelichting van het verzoek in combinatie met de term ‘verkoop pand’. Zo nodig kunt u hierover ook altijd overleggen met de betreffende rechter-commissaris.

  TIP: wanneer u een bestand uploadt, legt het systeem automatisch vast bij welke zaak en bij welk bericht of verzoek dat document hoort. Dit hoeft u daarom niet speciaal in de titel, bestandsnaam of toelichting te vermelden.

  Overige aanpassingen en oplossingen voor de curatoren

  • Bij tussentijds opslaan van een verslag zal Mijn Rechtspraak in het verslagonderdeel blijven waar u bent gebleven (in plaats van naar bovenaan het verslagscherm)
  • Een nog ongelezen bericht van de rechtbank in een (inmiddels) inactieve zaak is voortaan weer te openen zonder foutmelding
  • De knop voor het herindienen van een verzoek na het opvragen van meer informatie heet voortaan ‘Verzoek herindienen’
  • U kunt een toelichting geven bij paulianeus handelen in het NPO-verslag
  • Het watermerk ‘Concept’ wordt op de eerste pagina van het conceptverslag getoond, met ‘Datum concept’.
 • Vanaf 4 januari werkt u met een volledig vernieuwd curatorenportaal. Het portaal werkt dan sneller, is beter te onderhouden en is minder foutgevoelig. Deze verbeteringen maken het toekomstbestendig.
  Ook zijn er aanpassingen doorgevoerd die het nog gebruikersvriendelijker maken:

  1. Het tabblad Overzicht is ingekort – de kopjes Verzoeken,  Berichten en Zittingen verdwijnen daar;
  2. Er zijn 3 nieuwe tabbladen toegevoegd: Verzoeken, Berichten en Zittingen;
  3. De knop Nieuw verzoek is verhuisd naar het nieuwe tabblad Verzoeken;
  4. De knop Bericht naar rechtbank is verhuisd naar het nieuwe tabblad Berichten.

  Meer informatie en schermvoorbeelden vindt u in de Flyer curator vernieuwd portaal (pdf, 552,1 KB)/alternatieve tekst van de flyer (pdf, 193,5 KB)
  Bekijk vanaf 4 januari ook de aangepaste werkinstructies.  

 • Bij een wisseling van advocaat of wanneer u Mijn Rechtspraak naast het Aansluitpunt Rechtspraak (AR) gebruikt, kan het voorkomen dat u geen volledig zaakdossier heeft via het AR.
  Met een bericht aan de rechtbank kunt u een volledig zaakdossier opvragen. De rechtbank stuurt u dan de notificatie ‘054-Volledig zaakdossier’. Daarmee kunt u de zaakgegevens, alle documenten en de taakgegevens van openstaande taken ophalen om het zaakdossier compleet te maken.

  Of en wanneer u een volledig zaakdossiernotificatie ontvangt, hangt af van wanneer uw softwareleverancier deze wijziging doorvoert.

  De Rechtspraak past het berichtenboek, de codelijst en de gebruikersinstructie aan op deze verbetering.

 • Op verzoek van advocaten is het maximale aantal MB verhoogd van te uploaden documenten.

  • U kunt pdf-documenten tot maximaal 25 MB uploaden via het Aansluitpunt Rechtspraak en in Mijn Rechtspraak – Bestuur en Mijn Rechtspraak – Civiel.
  • Via MR en AR kunt u meer documenten in 1 keer versturen. U kunt dan tot maximaal 150 MB tegelijk versturen. 
 • U kunt een notificatie ontvangen als de zaakstand of een datum in de zaakstand is gewijzigd, bijvoorbeeld van ‘Beraad rechter’ naar ‘Zitting [datum]’. Zo bent u altijd op de hoogte van de actuele status in uw zaken. In het notificatiebericht staat:

  • de aanleiding van het bericht met code: Zaakstand gewijzigd – 055.
  • het ZaakID. Daarmee kunt u de zaakgegevens, waaronder de zaakstand, ophalen.

  Of en wanneer u de zaakstand-notificaties ontvangt, hangt af van wanneer uw softwareleverancier deze wijziging doorvoert.

 • Mappenstructuur

  Om de overzichtelijkheid in dossiers te vergroten ordent Mijn Strafdossier documenten in mappen. Daarmee wordt de structuur in Mijn Strafdossier gelijk aan de structuur na downloaden van het dossier. De nummering van de mappen kan verschillen. In zaken die zijn aangebracht vóór 23 november 2018 hebben de mappen een nummering met 2 getallen: 00 – Verdachtegegevens. Zaken die na 23 november zijn aangebracht én lopende zaken waarin op of na 23 november 2018 een nieuw document is toegevoegd krijgen mappen met 3 getallen: 010 – Verdachtegegevens. Het kan dus voorkomen dat u binnen 1 dossier verschillende nummeringen ziet.

  E-mailnotificatie

  De e-mailnotificatie vermeldt aan welke map een nieuw document is toegevoegd. Zo is sneller duidelijk of directe actie nodig is.

  Overige wijzigingen

  • Mijn Strafdossier heeft vanaf genoemde datum een nieuw uiterlijk. En het is gebruiksvriendelijk te raadplegen via een smartphone.
  • U kunt een document direct inzien door op de naam van het document te klikken.
  • U kunt zien of en wanneer u een document heeft gedownload in de kolom ‘Gedownload op’.

  Een uitleg over de wijzigingen vindt u vanaf 23 november in de vernieuwde handleiding

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.