Laden...

Formulieren machtiging en verantwoording

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCiviel > Curatele, bewind en mentorschap > Formulieren machtiging en verantwoording

Boedelbeschrijving

De boedelbeschrijving is een overzicht van de bezittingen en schulden van de betrokkene bij het begin van de curatele of het bewind en een overzicht van de maandelijkse inkomsten en uitgaven. Dit stuurt u binnen 4 maanden na uw benoeming naar de kantonrechter.

U kunt de boedelbeschrijving op 2 manieren maken en indienen:

De Checklist Boedelbeschrijving kan u helpen bij het verzamelen van de gegevens die u moet invullen.

Centraal Curatele- en Bewindregister

U kunt een verzoek indienen bij de rechter om de curatele of het bewind te registreren in het Centraal Curatele- en Bewindregister (CCBR). 

Dat kan op 2 manieren:

 

Rekening en verantwoording

Als professionele curator of bewindvoerder maakt u elk jaar een rekening en verantwoording.

U kunt een rekening en verantwoording op 2 manieren maken en indienen:

De Checklist (Eind)rekening en verantwoording kan u helpen bij het verzamelen van de gegevens die u moet invullen.

Tussentijdse evaluatie

De rechter kan u als curator, bewindvoerder en/of mentor vragen tussentijds een verslag te maken, de tussentijdse evaluatie. Eerder vroeg de rechter er elke 5 jaar naar en heette het de vijfjaarlijkse evaluatie.

U kunt een tussentijdse evaluatie op 2 manieren maken en indienen:

De Checklist Tussentijdse evaluatie kan u helpen bij het verzamelen van de gegevens die u moet invullen.


Machtigingsverzoek

Een machtiging van de kantonrechter voor aankopen, verkopen en schenkingen bij curatele en bewind vraagt u aan met een machtigingsverzoek.

U kunt een machtigingsverzoek op 2 manieren maken en indienen:

Lees meer over een extra beloning in verband met de aanvraag van het Noodfonds Energie

De Checklist Machtigingsverzoek kan u helpen bij het verzamelen van de gegevens die u moet invullen.

Verklaring nalatenschap

Is de betrokkene (de persoon voor wie de curatele of het bewind is) een erfgenaam, dan moet u aan de kantonrechter doorgeven wat de betrokkene met de erfenis wil doen.

Formulier
U kunt deze verklaring alleen via de post doorgeven aan de rechtbank:

 

Opheffen curatele, bewind, mentorschap

Curatele, bewind en/of mentorschap stopt vanzelf als:

  • het voor tijdelijk was uitgesproken,
  • de betrokkene overlijdt,
  • de curatele overgaat in bewind en/of mentorschap
  • het bewind en/of het mentorschap overgaat in curatele.

In alle andere gevallen kunt u in een verzoek de kantonrechter vragen de curatele, het bewind en/of het mentorschap te stoppen. Dit kan op 2 manieren:

Mentorschapsverslag

Als professionele mentor maakt u jaarlijks een mentorschapsverslag over het verloop van het mentorschap.

U kunt het mentorschapsverslag op 2 manieren maken en indienen:


Eindverslag als het mentorschap of de mentor stopt

Stopt de mentor of het mentorschap? Wanneer een verzoek tot ontslag van de huidige mentor en benoeming van een nieuwe mentor of een verzoek tot opheffing van het mentorschap (of de reactie daarop als het verzoek door betrokkene wordt gedaan) voldoende duidelijk is onderbouwd, wordt dit als een eindverslag beschouwd. Een apart eindverslag wordt niet opgevraagd.

Eindrekening en verantwoording

U kunt de eindrekening en verantwoording:

De Checklist (Eind)rekening en verantwoording kan u helpen bij het verzamelen van de gegevens die u moet invullen.

Wijziging grondslag

Was het bewind vanwege problematische schulden en zijn die opgelost, maar moet het bewind doorlopen? U kunt een verzoek indienen bij de kantonrechter om de grondslag van het bewind te wijzigen.

U kunt het verzoek op 2 manieren maken en indienen:


Extra beloning in verband met aanvraag Noodfonds Energie

De Expertgroep CBM is van mening is dat het aanvragen van het Noodfonds Energie behoort tot de reguliere taken van een curator en bewindvoerder. Zolang u als professionele curator of bewindvoerder een beloningsverzoek van een extra uur heeft ingediend (conform voorstel NBBI hiertoe) voor het aanvragen van dit Noodfonds, zullen de rechtbanken hierop welwillend reageren. 

Er is geen bezwaar tegen als u dit extra uur (alleen) verwerkt in de rekening en verantwoording, die u ter goedkeuring aan de kantonrechter voorlegt. Voorgaande lijn geldt alléén voor het Noodfonds Energie, aangezien dit een uitzonderlijk en eenmalig fonds is (de lijn is niet toepasbaar op eventuele andere fondsen).

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact