Laden...

Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Civiel > Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK)

BIK op en na 1 juli 2012

Ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit worden de buitengerechtelijke incassokosten vanaf 1 juli 2012 berekend volgens een staffel en zijn ze aan een maximum gebonden. Het doel van de wet is om vooral consumenten en eenmanszaken tegen onredelijk hoge incassokosten te beschermen.

 

Percentage van verschuldigd bedrag

De vergoeding voor incassokosten in civiele vonnissen wordt sinds 1 juli 2012 berekend als percentage van het bedrag dat de schuldenaar aan de schuldeiser is verschuldigd. Hoe hoger de vordering, hoe lager het percentage:

  • Het minimumbedrag BIK is
    € 40
  • Het maximumbedrag BIK is
    € 6.775

Procedures

De normering is van toepassing op procedures waarin de schuldenaar op of ná 1 juli 2012 in verzuim is geraakt en de gevorderde hoofdsom is gegrond op:

  • verbintenis uit overeenkomst tot betaling van geldsom of
  • verbintenis tot vergoeding van schade, vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of
  • verbintenis tot betaling van geldsom omgezet in verbintenis tot vervangende schadevergoeding i.d.z.v. artikel 6:87 BW.

Toepasbaarheid

Wanneer de schuldenaar een consument is, zijn partijen voor het vaststellen van de vergoeding voor incassokosten voor geldvorderingen uit overeenkomst gebonden aan deze rekenwijze. Wanneer de schuldenaar geen consument is, maar handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan bij overeenkomst van de wettelijke normering van de incassokosten worden afgeweken. Zijn er over de incassokosten geen afspraken gemaakt, dan is de wettelijke regeling over de incassokosten van toepassing.

 

 

Staffel

Hoofdsom                  
tot en met

Toepasselijk percentage Maximum
€ 2.50015% over de hoofdsom€ 375 (min. € 40) 
€ 5.000€ 375 + 10% over
(hoofdsom - € 2.500)
€ 625
€ 10.000€ 625 + 5% over
(hoofdsom - € 5.000)
€ 875
€ 200.000€ 875 + 1% over
(hoofdsom - € 10.000)
€ 2.775
Boven de € 200.000€ 2.775 + 0,5% over
(hoofdsom - € 200.000)
€ 6.775

 

 

Voor 1 juli 2012

Staffel BIK in kantonzaken waarin de schuldenaar voor 1 juli 2012 in verzuim is geraakt of de vordering niet voortvloeit uit een overeenkomst.

Hoofdsom en rente Tarief (excl. btw) Tarief (incl. btw)
tot 1 oktober 2012
Tarief (incl. btw) na
1 oktober 2012
2503744,0344,77
5007589,2590,75
1.250150178,50181,50
2.500300357363
3.750450535,50544,50
5.000600714726
10.000700833847
20.000800952968
40.0001.0001.1901.210
100.0001.5001.7851.815
200.0002.5002.9753.025
400.0003.5004.1654.235
1.000.0004.5005.3555.445
meer5.5006.5456.655
  

Staffel BIK in civiele zaken niet zijnde kantonzaken waarin de schuldenaar voor 1 juli 2012 in verzuim is geraakt of de vordering niet voortvloeit uit een overeenkomst.

Buitengerechtelijke incassokosten civiel 

Toewijsbaar bedrag aan hoofdsom en rente BIK excl. btwBIK incl. 19% btwBIK incl. 21% btw
(levering prestatie op/na 1 oktober 2012)
tot € 512015% daarvan17,85% daarvan 18,15% daarvan
€ 5120 - €10.000€ 768€ 913,92€ 929,28
€ 10.000 - € 20.000 of onbepaalde waarde€ 904€ 1075,76€ 1093,84
€ 20.000 - € 40.000€ 1158€ 1378,02€ 1401,18
€ 40.000 - € 98.000€ 1788€ 2127,72€ 2163,48
€ 98.000 - € 195.000€ 2842€ 3381,98€ 3438,82
€ 195.000 - € 390.000 € 4000€ 4760€ 4840
€ 390.000 - € 1  mln€ 5160€ 6140,40€ 6243,60
> € 1 mln€ 6422€ 7642,18€ 7770,62

Kort Geding vordering:
 € 0 - € 25.000


zie toepasselijk tarief voor bodemprocedure kantonrechter


zie toepasselijk tarief voor bodemprocedure kantonrechter

                          
zie toepasselijk tarief voor bodemprocedure kantonrechter
> € 25.000zie toepasselijk tarief voor bodemprocedure civielzie toepasselijk tarief voor bodemprocedure civielzie toepasselijk tarief voor bodemprocedure kantonrechter

Toepasselijk liquidatietarief = het liquidatietarief dat van toepassing is op het toewijsbare bedrag aan hoofdsom en rente. Dit tarief kan dus afwijken van het liquidatietarief dat wordt gehanteerd bij de uit te spreken proceskostenveroordeling. Uitzondering: bij korte gedingen wordt voor de berekening van de BIK het liquidatietarief gehanteerd dat van toepassing is op de zaak, indien deze aan de (bevoegde) bodemrechter (kantonrechter of handelskamer) was voorgelegd.

 

 

 

 

Vordering tot betaling BIK in kort geding

Toewijzing vordering betreffende betaling van buitengerechtelijke incassokosten in kort geding.

In de vergadering van het Landelijk Overleg van Kantonsectorvoorzitters (LOK) van 12 december 2005 is ingestemd met de volgende aanbeveling van de commissie civiel- en procesrecht van het LOK:

De vordering tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten is ook in kort geding toewijsbaar, dit overeenkomstig de kantonstaffel als bedoeld in Voorwerk II (pdf, 104,6 KB).

 

De bedragen voor de explootkosten kunt u vinden in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (overheid.nl).

 

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum