Laden...

Mijn Strafdossier – digitaal stukken uitwisselen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Strafrecht > Mijn Strafdossier – digitaal stukken uitwisselen

Direct naar Mijn Strafdossier

U logt in op Mijn Strafdossier met uw advocatenpas.

Inloggen Mijn Strafdossier

Strafdossiers digitaal verstrekken

U ontvangt via Mijn Strafdossier digitaal stukken in:

Eerste aanleg

 • Politierechterzaken
 • Kinderzaken
 • Kantonzaken
 • Meervoudige kamerzaken
 • (Super)snelrechtzaken

Hoger beroep

In bijna alle zaken in hoger beroep ontvangt u het dossier digitaal van het gerechtshof.

 • U ontvangt alleen digitale dossiers als het OM de zaak digitaal aanbrengt. 
 • Als advocaat van slachtoffers en benadeelden ontvangt u het dossier nog niet digitaal.

 

Digitaal procesdossier (DPD) politie

Steeds meer basiseenheden van de politie werken met een ‘digital born’ politiedossier in ZSM-zaken. Dat is een dossier met van begin af aan zoveel mogelijk digitale documenten die elektronisch zijn ondertekend.

Behandelt u een ZSM-zaak, dan ziet u in Mijn Strafdossier steeds vaker het politiedossier als een samengesteld en doorgenummerd pdf-document. De inhoudsopgave bestaat uit hyperlinks. Zo navigeert u eenvoudig naar de verschillende documenten in het dossier. De originele elektronisch getekende processen-verbaal zijn losse bijlagen.

Valideren elektronisch getekende documenten

U kunt op 2 manieren controleren of de inhoud van een elektronisch getekend pdf‐document uit DPD overeenkomt met het origineel:

Krijgt u bij controle de melding dat het document niet authentiek is, neem dan contact op met het betreffende basisteam van de politie.

Digitalisering strafrechtketen

De Rechtspraak werkt samen met het OM en de politie aan verbetering van informatie-uitwisseling in de strafrechtketen. Digitalisering is daarvan een belangrijk onderdeel.

Het programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK) geeft invulling aan de gezamenlijke prestatieverbeteringen.

Tot en met 2022 richt het programma zich vooral op:

 • video-, audio- en beeldmateriaal voor alle partijen beschikbaar maken in het digitale dossier;
 • papier (zo veel mogelijk) uit de keten halen; en 
 • de communicatie met slachtoffers, verkeersovertreders en advocaten zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen.

Vraag en antwoord

Kan ik als advocaat iemand machtigen om strafdossiers te downloaden?

Ja, dat kan door de gewenste personen een machtiging toe te kennen via de website van de orde van advocaten (advocatenorde.nl).

Kan ik de ontvangst van een notificatiemail instellen?

U kunt kiezen of u van iedere aanlevering van een dossier of nagekomen stuk een notificatiemail wilt ontvangen of dat u dagelijks één verzamelnotificatiemail ontvangt. U kunt ook aangeven dat u geen notificatiemail wil ontvangen.

Hoe kan ik het dossier downloaden?

Klik direct op ‘Download’, waardoor het volledige dossier in één keer wordt gedownload of klap het dossier uit en selecteer één of meerdere stukken en klik op 'Download', zodat alleen de gewenste stukken worden gedownload.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact