Mijn Strafdossier

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

 

Gezamenlijk initiatief

Het advocatenportaal - Mijn Strafdossier (voorheen het advocatenloket) is een gezamenlijk initiatief van het Openbaar Ministerie (OM) en de Rechtspraak. Alle parketten en rechtbanken verstrekken digitaal strafdossiers aan de advocatuur via het advocatenportaal – Mijn Strafdossier.

Na verwerking van de stelbrief van de advocaat levert het OM de aangevraagde strafdossiers digitaal aan. De Rechtspraak stelt de dossiers in dit portaal beschikbaar.

U logt in met uw advocatenpas.

 

Zaaksstroom uitgebreid

Het advocatenportaal – Mijn Strafdossier is een eerste stap om digitaal stukken uit te wisselen. In de eerste fase ging het om een beperkte zaakstroom: politierechter-, kinder- en kantonzaken. Sinds december 2017 kunnen ook dossiers in meervoudige-kamerzaken en (super)snelrechtzaken digitaal verstrekt worden. Afgesproken is om nog niet digitaal te verstrekken aan advocaten van slachtoffers/benadeelde partijen. Ook is Mijn Strafdossier nog niet beschikbaar voor zaken van het Landelijk en Functioneel Parket of de gerechtshoven.

 

 

Stukken bekijken en downloaden

Als advocaat heeft u toegang tot het advocatenportaal - Mijn Strafdossier via het beveiligde webportaal van de Rechtspraak (klik op de button 'Inloggen Mijn Strafdossier' bovenaan deze pagina). U logt in met uw advocatenpas. Daarna kunt u het aangevraagde dossier (geheel of gedeeltelijk) downloaden en/of bekijken. De dienst is zo ingericht dat rechters en advocaten in principe over een identiek dossier beschikken. Via uw eigen computer heeft u daardoor toegang tot alle stukken die door medewerkers van het OM en de Rechtspraak zijn klaargezet. U kunt vervolgens zelf bepalen op welke wijze u het strafdossier wilt gebruiken (digitaal of printen op papier).

Het is ook mogelijk om een document in het advocatenportaal – Mijn Strafdossier direct te bekijken, zonder het eerst te hoeven downloaden. Dit kan door op het vergrootglas-icoontje naast het document te klikken. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld snel vaststellen of het document wel of niet relevant is om te downloaden, of kunt u een nagekomen stuk dat vlak voor een zitting is verstrekt direct raadplegen vanaf een tablet of smartphone, zonder het eerst te hoeven downloaden.

 

Machtigen collega's

Het is mogelijk voor een gemachtigde collega of iemand anders van het kantoor om namens de advocaat in te loggen. Voor meer informatie hierover zie onderstaand document ‘Meest gestelde vragen’ of selecteer ‘Meest gestelde vragen’ na het inloggen in het advocatenportaal – Mijn Strafdossier. De site van de NOvA (advocatenorde.nl) geeft ook meer informatie over machtigen.

 

Wijzigingen in Mijn Strafdossier

Meerdere advocaten toegang tot dossier

Het is nu mogelijk om bij 1 verdachte meerdere advocaten te registeren. Beide advocaten hebben toegang tot het digitale dossier.

 

Meest gestelde vragen en handleiding

In het Advocatenportaal is de knop ‘Help’ gewijzigd in ‘Meest gestelde vragen’. Vanuit het portaal kunt u nu ook de handleiding raadplegen, via de knop ‘Handleiding’. Hier worden de meest voorkomende handelingen uitgelegd. Denk aan het instellen van notificaties en het overzicht in dossiers, de sorteermogelijkheden van de verschillende kolommen, de weergave van een nieuw dossier of document en de werkwijze voor het downloaden van stukken.

Wanneer de handleiding en de meest gestelde vragen geen antwoord geven op uw specifieke vraag, kunt u contact opnemen met het Rechtspraak Servicecentrum.

 

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum