Laden...

Mijn Strafdossier – digitaal stukken uitwisselen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Strafrecht > Mijn Strafdossier – digitaal stukken uitwisselen

Strafdossiers digitaal verstrekken

Mijn Strafdossier is een gezamenlijk initiatief van het Openbaar Ministerie (OM) en de Rechtspraak.

U ontvangt via Mijn Strafdossier digitaal stukken in:

Eerste aanleg

  • Politierechterzaken
  • Kinderzaken
  • Kantonzaken
  • Meervoudige kamerzaken
  • (Super)snelrechtzaken

Hoger beroep

Gerechtshof Amsterdam: politierechterzaken, meervoudige kamerzaken – niet gedetineerd en kantonzaken

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: politierechterzaken, meervoudige kamerzaken – niet gedetineerd en kantonzaken

Gerechtshof Den Haag: politierechterzaken, meervoudige kamerzaken – niet gedetineerd, kantonzaken en ontnemingen

Gerechtshof 's-Hertogenbosch: politierechterzaken, jeugdzaken – niet gedetineerd (EK), kantonzaken, ontnemingen en meervoudige kamerzaken – niet gedetineerd

Mijn Strafdossier

U logt in op Mijn Strafdossier met uw advocatenpas.

Inloggen Mijn Strafdossier

 

Nog niet digitaal

Digitale dossiers worden alleen verstrekt als het OM de zaak digitaal aanbrengt. Als advocaat van slachtoffers en benadeelden ontvangt u het dossier nog niet digitaal.

Start proef digitaal procesdossier (DPD) politie

Vanaf 29 maart starten politie, OM en de Rechtspraak een proef met een ‘digital born’ politiedossier. Dat is een dossier met van begin af aan zoveel mogelijk digitale documenten die elektronisch zijn ondertekend.

Behandelt u een ZSM-zaak bij de rechtbank Rotterdam (politie-eenheid Delfshaven en centrum), rechtbank Gelderland (politie-eenheid Nijmegen Noord en Zuid), rechtbank Midden-Nederland (politie-eenheid Almere Buiten Hout) of rechtbank Noord-Nederland (politie-eenheid Zuidwest Drenthe), dan ziet u in Mijn Strafdossier steeds vaker het politiedossier op een andere manier dan u gewend bent.

Het DPD is een samengesteld en doorgenummerd pdf-document. De inhoudsopgave bestaat uit hyperlinks. Zo navigeert u eenvoudig naar de verschillende documenten in het dossier. De originele elektronisch getekende processen-verbaal zijn losse bijlagen.

Valideren elektronisch getekende documenten

U kunt op 2 manieren controleren of de inhoud van een elektronisch getekend pdf‐document uit DPD overeenkomt met het origineel:

Krijgt u bij controle de melding dat het document niet authentiek is, neem dan contact op met het betreffende basisteam van de politie.

 

Modernisering strafrecht: wat verandert er?

Diverse organisaties hebben een rol in het strafproces. Naast de Rechtspraak zijn dat onder meer het Openbaar Ministerie, de advocatuur, de politie, het gevangeniswezen en de reclassering. Sinds enkele jaren werken zij samen om de verschillende digitale systemen van hun organisaties op elkaar af te stemmen. In de toekomst wordt de strafrechtketen:


>Alles uitklappen
  • De meeste processtukken gaan nu nog op papier door de strafrechtketen. In de toekomst zijn deze stukken van het begin tot het einde van de procedure digitaal beschikbaar.

  • ​De Rechtspraak en het Openbaar Ministerie verbeteren hun logistieke samenwerking. Dit gebeurt onder meer in de Verkeerstoren++, die in elk arrondissement en ressort gebouwd wordt. Deze verbeteringen zorgen ervoor dat strafzaken sneller afgehandeld worden en niet onnodig aangehouden hoeven te worden.
    Ook worden concrete voorstellen uitgewerkt om de doorlooptijden van hoger beroep en beroep in cassatie te verkorten. De bijbehorende processen en werkwijzen van de gerechtshoven en de Hoge Raad worden meer uniform.

  • De procedures in het Wetboek van Strafvordering worden gemoderniseerd (rijksoverheid.nl) en aangepast aan de nieuwe technische mogelijkheden. De procedures worden eenvoudiger, zodat de rechter sneller uitspraak kan doen. De nieuwe regels verminderen bovendien het administratieve werk voor advocaten, politie, rechters en andere partijen.

 

Vraag en antwoord

Kan ik als advocaat iemand machtigen om strafdossiers te downloaden?

Ja, dat kan door de gewenste personen een machtiging toe te kennen via de website van de orde van advocaten (advocatenorde.nl).

Kan ik de ontvangst van een notificatiemail instellen?

U kunt kiezen of u van iedere aanlevering van een dossier of nagekomen stuk een notificatiemail wilt ontvangen of dat u dagelijks één verzamelnotificatiemail ontvangt. U kunt ook aangeven dat u geen notificatiemail wil ontvangen.

Hoe kan ik het dossier downloaden?

Klik direct op ‘Download’, waardoor het volledige dossier in één keer wordt gedownload of klap het dossier uit en selecteer één of meerdere stukken en klik op 'Download', zodat alleen de gewenste stukken worden gedownload.Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.