Laden...

Wat kunt u in de rechtszaal verwachten?

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Naar de rechtbank > In de rechtszaal

Wie kom je tegen in de rechtszaal? Hoe verloopt een zitting over het algemeen? Afhankelijk van het soort rechtszaak zijn er verschillende partijen aanwezig, zoals bijvoorbeeld de advocaat, de griffier, de officier van justitie. Als bezoeker neemt u plaats op de publieke tribune.

Wat kunt u verwachten tijdens de zitting?

Wil de rechter de zaak inhoudelijk bespreken tijdens een zitting? Bekijk in deze video hoe een zitting over het algemeen verloopt en wie in de zaal aanwezig zijn.

De rol van de bode

Iemand die je altijd tegenkomt als je naar een zitting gaat, is de bode. Deze persoon heeft een belangrijke rol bij het ontvangen van bezoekers in de zittingszaal en de betrokkenen in een rechtszaak.

De rechter

Rechters hebben het laatste woord bij conflicten, overtreding van regels of een misdaad. Ze beslissen of iemand de wet heeft overtreden of schuldig is aan een misdrijf. In hun vonnis leggen ze een passende maatregel of straf op. Het oordeel van de rechter is bindend.

 

 

Wat doet een griffier?

De griffier verleent juridische ondersteuning bij een rechtbank of gerechtshof. Hij maakt aantekeningen van alles wat er tijdens een zitting wordt gezegd en gedaan, en maakt daarvan eventueel een proces verbaal. Ook ondersteunt de griffier de rechter(s) bij het voorbereiden van de zaak en het opstellen van het vonnis of arrest.

De strafrechter

Wat doet een strafrechter? En hoe doet hij uitspraak?

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact