Laden...

Rechters

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Professionele standaarden

Professionele standaarden zijn kwaliteitsnormen die rechters en raadsheren (rechters in hoger beroep) hebben ontwikkeld. Voor een deel gaat het om handhaving van het huidige kwaliteitsniveau, voor een ander deel om verbeteringen op het gebied van deskundigheid, snelheid, bejegening van rechtzoekenden en de aandacht en tijd die aan een zaak worden besteed.
In de standaarden komen onderwerpen aan de orde die direct het rechterlijk werk raken, zoals de regie over rechtszaken en de afdoening ervan. Maar er zijn ook standaarden voor de omstandigheden waaronder rechters hun werk doen.

 

1,4  mln. beslissingen

2.700  rechters en raadsheren

 


Geen persoonlijke mening

Een rechter schakelt zijn persoonlijke meningen altijd uit tijdens een rechtszaak. Hij kijkt puur naar de feiten, de wet en omstandigheden. Wat hij als privépersoon denkt, doet niet ter zake.

Rechters zijn generalisten

De meeste rechters zijn generalist. Ze kunnen over elk onderwerp uitspraak doen. Rechters wisselen vaak van rechtsgebied binnen de rechtspraak. Een civiel rechter wordt na een paar jaar bijvoorbeeld strafrechter. Er zijn ook rechters die zich juist specialiseren in een onderwerp.

Onafhankelijk en onpartijdig

Een rechter weegt de belangen af van beide partijen. Hij kan niet ontslagen worden, behalve door de Hoge Raad. Zijn uitspraak is altijd onafhankelijk en onpartijdig.

Regels voor de verdeling van rechters

Er zijn ongeveer 2.700 rechters in Nederland. Hoe komt uw zaak bij de rechter (of raadsheer bij het gerechtshof) terecht die uw zaak behandelt? De hoofdregels zijn vastgesteld in de 'Code zaakstoedeling'. De gerechten hebben deze regels verder uitgewerkt.

 

De rechter

Filmpje over het werk van de rechter in een rechtbank.

Werken voor de Rechtspraak? Een opleiding tot rechter? Kijk nu op onze loopbaansite.

Vraag en antwoord

Wat voor soort rechters zijn er?

Er zijn strafrechters, familierechters, handelsrechters, bestuursrechters, vreemdelingenrechters en kantonrechters.

Hoeveel verdient een rechter?

Rechters verdienen, afhankelijk van hun specifieke ervaring en expertise, op basis van een 36-urige werkweek een jaarsalaris van tussen de € 74.000 en € 111.000 bruto.

Mogen rechters ook nevenfuncties hebben?

Ja, net als ieder ander kan een rechter ook nevenfuncties hebben, bijvoorbeeld het lidmaatschap van een bestuur. Welke nevenfuncties rechters hebben, is te vinden in het register van nevenfuncties.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact