College van Beroep voor het bedrijfsleven

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > College van Beroep voor het bedrijfsleven

Bezoekadres

Bezoekadres
Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag


Telefoonnummer

088 - 362 3910

Openingstijden
Maandag-vrijdag: 8.30-17.00 uur

Bezoekinformatie

Bezoekinformatie

Over het College van Beroep

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de hoogste bestuursrechter in Nederland op het gebied van het sociaal-economisch bestuursrecht. Dat betekent dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven actief is op gebieden waar iedere inwoner van Nederland mee in aanraking komt.

In veel gevallen oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven als eerste en hoogste bestuursrechter, in een aantal gevallen oordeelt het College in hoger beroep.

 


 

Zittingen

Zittingroosters

Op maandag tot en met vrijdag vinden er vanaf 9.00 uur zittingen plaats in het Paleis van Justitie.

Zitting bijwonen

De meeste zittingen zijn openbaar voor het publiek. Dit betekent dat u plaats kunt nemen op de publieke tribune om de zitting bij te wonen.

Regels en procedures

Wilt u een rechtszaak beginnen? Bent u bij een rechtszaak betrokken geraakt? Zoekt u juridische informatie? Antwoorden op deze vragen vindt u op rechtspraak.nl

Wilt u meer weten over de regels en procedures van het College van Beroep voor het bedrijfsleven?

 

Nieuws College van Beroep voor het bedrijfsleven  Nieuws College van Beroep voor het bedrijfsleven

 

 

Oud Imtech-bestuurders moeten alsnog boetes betalen13-8-2018 22:00:00<p>Twee voormalige Imtech-bestuurders moeten alsnog boetes betalen. Dat is het gevolg van de uitspraak die het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vandaag deed. </p>
Regeling verwerking persoonsgegevens bestuursrechtelijke colleges31-7-2018 22:00:00<p>De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) en de gerechtsbesturen van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt in het kader van de afhandeling van (hoger) beroepen ingesteld bij de betrokken gerechten. <br>De Autoriteit Persoonsgegevens is niet bevoegd om daarop toezicht uit te oefenen. Om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te waarborgen, moet dat toezicht volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden belegd bij een instantie binnen de rechterlijke organisatie. Vanwege de rechtstreekse werking van de AVG heeft de wetgever het aan de rechterlijke instanties zelf overgelaten hierin te voorzien. In verband met dit toezicht hebben de gerechtelijke instanties zelf de volgende regelingen opgesteld.</p>
CBb vernietigt methodebesluiten gas en elektriciteit23-7-2018 22:00:00<p>Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) deed vandaag uitspraak in beroepen van de netbeheerders tegen de methodebesluiten gas en elektriciteit voor de periode 2017-2021 van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De methodebesluiten zijn vernietigd. <br></p>