Laden...

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > College van Beroep voor het bedrijfsleven

Bezoekadres

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur

Bezoekadres (Bruggebouw)

Prins Clauslaan 14
2595 AJ Den Haag

Zittingsadres (Paleis van Justitie)

Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag
Route via Google Maps (google.nl)
Bekijk het Paleis van Justitie van binnen

Telefoonnummer

088 362 39 10

Mailen met het CBb

Om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen, verzendt de Rechtspraak mail via een beveiligd platform.
Veilig mailen met het CBb start via onderstaande knop.
Start veilig mailcontact met het CBb (zivver.com)

Over het CBb

Het CBb is één van de vier hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De andere drie zijn de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep.

Het CBb is de hoogste rechter op het gebied van het economisch bestuursrecht en geeft leiding aan de rechtspraak op belangrijke terreinen. Het CBb behandelt zaken over bijvoorbeeld economische en landbouwsubsidies, regulering van markten, vervoer, meststoffen, dierenwelzijn, voedselkwaliteit, gezondheidsrecht, financieel toezicht, consumentenbescherming, mededingingsrecht en accountantstuchtrecht. In veel zaken speelt het recht van de Europese Unie een rol. Het CBb is daarmee een gespecialiseerde economische en Europeesrechtelijke bestuursrechter.

Met de andere drie hoogste rechters is het CBb daarnaast verantwoordelijk voor de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling in Nederland.
Het CBb is zowel rechter in eerste en enige aanleg als rechter in hoger beroep.

Zittingen

Op maandag tot en met vrijdag vinden er vanaf 9:00 uur zittingen plaats in het Paleis van Justitie.

Zitting bijwonen

De meeste zittingen zijn openbaar voor het publiek. Procesdeelnemers krijgen voorrang in de zittingszaal of publieke ruimte, gevolgd door de pers. De ruimte die dan nog beschikbaar is kan worden bestemd voor belangstellend publiek. Vol is vol.

Bezoek aan het CBb

Hoe u zich voorbereidt op een bezoek aan het CBb leest u bij bezoekinformatie

Aankondiging uitspraken

Iedere vrijdag vanaf 12.00 uur kunt u op de pagina Openbaarmaking en publicatie van uitspraken bekijken in welke zaken het CBb op dinsdag, de week erop, om 9.45 uur uitspraak doet. Als u bij de uitspraak aanwezig wilt zijn, moet u zich uiterlijk op de maandag tevoren om 13:00 uur, telefonisch of per e-mail, aanmelden.

De (eventueel geanonimiseerde) uitspraak staat op diezelfde dinsdag vanaf 14.00 uur in het uitsprakenregister. Uitspraken als bedoeld in de artikelen 8:54 en 8:75a van de Algemene wet bestuursrecht worden in beginsel niet gepubliceerd.

Regels en procedures

U kunt een beroepsprocedure bij het CBb starten.

Wilt u meer weten over de regels en procedures van het College van Beroep voor het bedrijfsleven?

TVL-zaak bij het CBb, hoe werkt dat?
Tegemoetkoming vaste lasten

Bekijk de video-uitleg van Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

Nieuws College van Beroep voor het bedrijfsleven  Nieuws College van Beroep voor het bedrijfsleven

 

 

Livestream hogerberoepszaken filtersigarettenLivestream hogerberoepszaken filtersigarettenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Livestream-hogerberoepszaken-filtersigaretten.aspxDen Haag31-5-2023 22:00:00<p>Donderdag 8 juni 2023 zijn de hogerberoepszaken filtersigaretten via livestream te volgen.  De zaak betreft een handhavingsverzoek van de Stichting Rookpreventie Jeugd aan de NVWA t.a.v. filtersigaretten<br></p>
Livestream zitting beroep Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)Livestream zitting beroep Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Livestream-zitting-beroep-Nederlandse-Vereniging-voor-Psychiatrie-NVvP.aspxDen Haag9-5-2023 22:00:00<p>Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) behandelt dinsdag 16 mei het beroep van de NVvP over de tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor het jaar 2022 heeft vastgesteld voor de psychiaters. Het gaat dan in het bijzonder over de keuze van de NZa voor twee soorten tarieven: een normaal tarief voor de situatie dat de inzet van de psychiater noodzakelijk is en een ongeveer 20% lager tarief voor de situatie dat de inzet van de psychiater niet noodzakelijk is. <br>Eén van de vragen die in deze zaak speelt is of het lagere tarief wel kostendekkend is.  </p><p><br>De zitting is via de livestream te volgen op <strong>dinsdag 16 mei 2023 </strong>vanaf 9.00 uur via deze <a href="https://streams.nfgd.nl/psychiatertarieven">link</a>.</p><p> </p><p>Het is niet toegestaan om zonder toestemming eigen opnamen te maken van de livestream of de beelden te kopiëren, op te slaan of te bewerken.<br></p>
Forensisch accountant onvoldoende kritisch maar geen integriteitverwijtForensisch accountant onvoldoende kritisch maar geen integriteitverwijthttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Forensisch-accountant-onvoldoende-kritisch-maar-geen-integriteitverwijt.aspxDen Haag3-4-2023 22:00:00<p>Een forensisch accountant had in 2017 van het management van een internationaal opererend bedrijf opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de wijze waarop de klachten van een tweetal werknemers (klokkenluiders) in een intern onderzoek waren behandeld en afgedaan. In zijn rapport concludeerde hij dat de klachten naar behoren waren afgehandeld. Ook ging hij akkoord met een persbericht van het bedrijf waarin werd vermeld dat hij de uitkomst van het interne onderzoek onderschreef.<br><br></p>