Laden...

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > College van Beroep voor het bedrijfsleven

In verband met het coronavirus is de werkwijze van de Rechtspraak aangepast. Ondanks de moeilijke situatie laat de Rechtspraak zoveel mogelijk zaken wel doorgaan. Lees hier meer over de laatste stand van zaken


Bezoekadres

Bezoekadres (Bruggebouw)
Prins Clauslaan 14
2595 AJ Den Haag

Zittingsadres (Paleis van Justitie)
Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag
Route via Google Maps (google.nl)

Zittingsadres (gebouw Raad van State)
Kneuterdijk 22
2514 EN Den Haag
Routebeschrijving (raadvanstate.nl)

Telefoonnummer
088 362 39 10

Openingstijden
Maandag-vrijdag: 8.30-17.00 uur

Bezoekinformatie
Bezoekinformatie

Mailen met de Rechtspraak

Om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen, verzendt de Rechtspraak mail via een beveiligd platform (ZIVVER).

Over het CBb

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is één van de vier hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De andere drie zijn de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep.

Het CBb is de hoogste rechter op het gebied van het economisch bestuursrecht en geeft leiding aan de rechtspraak op belangrijke terreinen. Het CBb behandelt zaken over bijvoorbeeld economische en landbouwsubsidies, regulering van markten, vervoer, meststoffen, dierenwelzijn, voedselkwaliteit, gezondheidsrecht, financieel toezicht, consumentenbescherming, mededingingsrecht en accountantstuchtrecht. In veel zaken speelt het recht van de Europese Unie een rol. Het CBb is daarmee een gespecialiseerde economische en Europeesrechtelijke bestuursrechter.

Met de andere drie hoogste rechters is het CBb daarnaast verantwoordelijk voor de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling in Nederland.
Het CBb is zowel rechter in eerste en enige aanleg als rechter in hoger beroep.

Zittingen

Zittingroosters

Op maandag tot en met vrijdag vinden er vanaf 9.00 uur zittingen plaats in het Paleis van Justitie.

Zittingen Fosfaat Project 2

De zittingen van het Fosfaatrechten Project 2 vinden plaats op maandag en donderdag in Gebouw Hofstaete,  Parkstraat 15-25 in Den Haag. Naar het zittingsrooster

Aankondiging uitspraken

Iedere vrijdag vanaf 12.00 uur kunt u op deze pagina bekijken in welke zaken het CBb op dinsdag, de week erop, om 10.00 uur uitspraak doet.

De (eventueel geanonimiseerde) uitspraak staat op diezelfde dinsdag vanaf 14.00 uur in het uitsprakenregister. Uitspraken als bedoeld in de artikelen 8:54 en 8:75a van de Algemene wet bestuursrecht worden in beginsel niet gepubliceerd.

Regels en procedures

Wilt u een rechtszaak beginnen? Bent u bij een rechtszaak betrokken geraakt? Zoekt u juridische informatie? Antwoorden op deze vragen vindt u op rechtspraak.nl

Wilt u meer weten over de regels en procedures van het College van Beroep voor het bedrijfsleven?

Nieuws College van Beroep voor het bedrijfsleven  Nieuws College van Beroep voor het bedrijfsleven

 

 

Inwerkingtreding Besluit elektronisch procederen 1 januari 2021Inwerkingtreding Besluit elektronisch procederen 1 januari 2021https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Inwerkingtreding-Besluit-elektronisch-procederen-1-januari-2021.aspxDen Haag28-12-2020 23:00:00<p>Met ingang van 1 januari treedt het Besluit elektronisch procederen in werking. Voor het elektronisch indienen van beroepschriften en andere berichten betekent dit het volgende:</p>
CBb oordeelt over COVID-19 noodsteunCBb oordeelt over COVID-19 noodsteunhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/CBb-oordeelt-over-COVID19-noodsteun.aspxDen Haag21-12-2020 23:00:00<p>Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) deed vandaag de eerste uitspraken over de noodsteun in verband met COVID-19. Het gaat om de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) en de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL). In totaal doet het CBb vier uitspraken over de TOGS en drie over de TVL.</p>
Geen directe gevolgen lockdown voor zittingen College van Beroep voor het bedrijfslevenGeen directe gevolgen lockdown voor zittingen College van Beroep voor het bedrijfslevenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Geen-directe-gevolgen-lockdown-voor-zittingen-College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven.aspxDen Haag14-12-2020 23:00:00<p><br>Het kabinet heeft voor de periode van dinsdag 15 december tot 2020 tot en met ten minste dinsdag 19 januari 2021 strengere maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben geen directe gevolgen voor de geplande en nog te plannen zittingen van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Rechtspraak is een essentieel onderdeel van onze democratische rechtsstaat. Het CBb vervult daarin een rol.</p>