Laden...

Circuit Zandvoort

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Bekende rechtszaken > Circuit Zandvoort

Stand van zaken

Racewagen in de Formule 1 Racewagen in de Formule 1

In het voorjaar van 2019 werd bekendgemaakt dat vanaf mei 2020 weer Formule 1-races in Zandvoort gehouden zullen worden. Verschillende mensen en groeperingen hebben hier op verschillende gronden bezwaar tegen gemaakt. 

Op 24 augustus 2022 verklaarde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het beroep ongegrond dat natuurorganisaties deden in een zaak rond het zand van de fanzone.

Op 5 juli 2023 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State weer uitspraak: de activiteiten en evenementen op Circuit Zandvoort mogen doorgaan (zie 'Ontwikkelingen' hieronder).

Agenda

DatumOmschrijving
onbekend

Alle ontwikkelingen

DatumOmschrijvingMeer informatie/uitspraak
5 juli 2023De activiteiten en evenementen op Circuit Zandvoort mogen doorgaan, is de uitkomst van uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over een natuurvergunning en twee ontheffingen (raadvanstate.nl).
Uitspraak1 (raadvanstate.nl)
Uitspraak2 (raadvanstate.nl)
3 januari 2023Uitspraak in de zaak aangespannen door Stichting Rust bij de Kust tegen het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort.
ECLI:NL:RBNHO:2023:7
30 december 2022
De rechtbank oordeelt dat de verkeersbesluiten van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Zandvoort, Bloemendaal en Haarlem en gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland in stand kunnen blijven.
ECLI:NL:RBNHO:2022:11739
ECLI:NL:RBNHO:2022:11740
29 augustus 2022
Dutch Grand Prix Race mag niet-erkende verkoper van Formule 1-tickets niet dwars zitten. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland beslist in een kort geding.
ECLI:NL:RBNHO:2022:7745
24 augustus 2022
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verklaart het beroep ongegrond dat natuurorganisaties deden in een zaak rond het zand van de fanzone. De uitspraak (raadvanstate.nl)
2 augustus 2022
De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist (raadvanstate.nl) dat na afweging van alle belangen de natuurvergunning voor Circuit Park Zandvoort niet wordt geschorst. De voorlopige uitspraak (raadvanstate.nl)
27 juni 2022
Rechtbank Noord-Holland acht beroep gegrond van Gedeputeerde Staten tegen een door de gemeente Zandvoort verleende vergunning aan het Circuit in Zandvoort. ECLI:NL:RBNHO:2022:6200
22 juni 2022
Ontheffing op grond van de Wnb voor het aanbrengen van halfverhardingen voor de tribunes voor de Dutch Grand Prix op het Circuit Park Zandvoort blijft in stand.
ECLI:NL:RBNHO:2022:5358
26 april 2022
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) mochten de vergunning verlenen aan Circuit Park Zandvoort, oordeelt de rechtbank Noord-Holland. ECLI:NL:RBNHO:2022:3550
25 februari 2022
Uitspraak over verleende tijdelijke omgevingsvergunning ter legalisatie voor de aangebrachte halfverharding nabij locaties T4 en T6 op het racecircuit ECLI:NL:RBNHO:2022:2161
31 augustus 2021De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening van Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) afgewezen. ECLI:NL:RBNHO:2021:7411
26 augustus 2021Inhoudelijke behandeling voorlopige voorziening
16 augustus 2021Zitting bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake het mogelijk vervuilde zand voor de aanleg van de fanzone op het circuit.
12 augustus 2021
De rechtbank Noord-Holland heeft de beroepen van de Stichting Natuurbelang Amsterdamse waterleidingduinen en diverse andere milieuorganisaties tegen de ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming voor het Circuit Zandvoort, ongegrond verklaard.
ECLI:NL:RBNHO:2021:6790
20 juli 2021
Het onderzoek naar de vergunningverlening door de provincie Noord-Holland aan Circuit Zandvoort wordt heropend.

De uitspraak in de zaak van de andere 2 bestuurszaken wordt op 12 augustus verwacht.
8 juli 2021
Uitspraak: de vergunning voor het egaliseren van grond op het circuitgebied is op goede gronden verleend. Verweerder heeft voldoende gemotiveerd dat met de aangevraagde activiteiten de landschappelijke waarden niet onevenredig worden aangetast en de mogelijkheden voor het herstel van deze waarden niet onevenredig worden verkleind.
Uitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2021:5782
1 juli 2021Inhoudelijke behandeling van 3 bestuurszaken over de vergunningverlening.

Inhoudelijke behandeling van 2 bestuurszaken over de ontheffing.
25 mei 2021Uitspraak over het verzoek om handhaving 'overtreden 5-minuten-LAeq voorschrift omgevingsvergunning' van het circuit. Uitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2021:4548
1 november 2019De voorzieningenrechter wijst verzoeken af. Circuit Zandvoort beschikt volgens de rechter al over de toereikende vergunning voor de exploitatie van het circuit inclusief Formule 1.

Uitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2019:9146
29 oktober 2019 De rechtbank heeft de verzoeken afgewezen van verschillende natuur- en milieuorganisaties om de door de Gedeputeerde Staten Noord-Holland verleende ontheffingen op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) te schorsen. Uitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2019:8925

 

Persvoorlichting

Rechtbank Noord-Holland

volg ons op X (Twitter) Volg ons op X (Twitter)

Raad van State

volg ons op X (Twitter) Volg ons op X (Twitter)