Laden...

Circuit Zandvoort

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Bekende rechtszaken > Circuit Zandvoort

Stand van zaken

Racewagen in de Formule 1 Racewagen in de Formule 1
 
 

In het voorjaar van 2019 werd bekendgemaakt dat vanaf mei 2020 weer Formule 1-races in Zandvoort gehouden zullen worden. Verschillende mensen en groeperingen maken hier op verschillende gronden bezwaar tegen. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland mochten de vergunning verlenen aan Circuit Park Zandvoort, oordeelt de rechtbank Noord-Holland op 26 april 2022. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dient nog wel een zaak.

De nog actuele rechtszaken:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State behandelt een zaak over een verzoek van Stichting Rust bij de Kust en Stichting Duinbehoud aan het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland om maatregelen te nemen vanwege het gebruik van mogelijk vervuild zand voor de aanleg van de zogenoemde fanzone bij bocht T14 van het circuit. Volgens de stichtingen is de fanzone opgehoogd met zand van een voormalig zanddepot en zijn daarbij de bodembeschermingsregels overtreden.

Agenda

DatumOmschrijving
Onbekend
Uitspraak van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Op de hoogte blijven van de uitspraak in deze zaak met zaaknummer 202005775/1? Meld je aan voor de e-mailservice.

Alle ontwikkelingen

DatumOmschrijvingMeer informatie/uitspraak
26 april 2022
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) mochten de vergunning verlenen aan Circuit Park Zandvoort, oordeelt de rechtbank Noord-Holland. ECLI:NL:RBNHO:2022:3550
25 februari 2022
Uitspraak over verleende tijdelijke omgevingsvergunning ter legalisatie voor de aangebrachte halfverharding nabij locaties T4 en T6 op het racecircuit ECLI:NL:RBNHO:2022:2161
31 augustus 2021De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening van Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) afgewezen. ECLI:NL:RBNHO:2021:7411
26 augustus 2021Inhoudelijke behandeling voorlopige voorziening
16 augustus 2021Zitting bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake het mogelijk vervuilde zand voor de aanleg van de fanzone op het circuit (II)
12 augustus 2021
De rechtbank Noord-Holland heeft de beroepen van de Stichting Natuurbelang Amsterdamse waterleidingduinen en diverse andere milieuorganisaties tegen de ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming voor het Circuit Zandvoort, ongegrond verklaard.
ECLI:NL:RBNHO:2021:6790
20 juli 2021
Het onderzoek naar de vergunningverlening door de provincie Noord-Holland aan Circuit Zandvoort wordt heropend (I).

De uitspraak in de zaak van de andere 2 bestuurszaken wordt op 12 augustus verwacht.
8 juli 2021
Uitspraak: de vergunning voor het egaliseren van grond op het circuitgebied is op goede gronden verleend. Verweerder heeft voldoende gemotiveerd dat met de aangevraagde activiteiten de landschappelijke waarden niet onevenredig worden aangetast en de mogelijkheden voor het herstel van deze waarden niet onevenredig worden verkleind.
Uitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2021:5782
1 juli 2021Inhoudelijke behandeling van 3 bestuurszaken over de vergunningverlening.

Inhoudelijke behandeling van 2 bestuurszaken over de ontheffing.
25 mei 2021Uitspraak over het verzoek om handhaving 'overtreden 5-minuten-LAeq voorschrift omgevingsvergunning' van het circuit. Uitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2021:4548
1 november 2019De voorzieningenrechter wijst verzoeken af. Circuit Zandvoort beschikt volgens de rechter al over de toereikende vergunning voor de exploitatie van het circuit inclusief Formule 1.

Uitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2019:9146
29 oktober 2019 De rechtbank heeft de verzoeken afgewezen van verschillende natuur- en milieuorganisaties om de door de Gedeputeerde Staten Noord-Holland verleende ontheffingen op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) te schorsen. Uitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2019:8925

 

Persvoorlichting

Rechtbank Noord-Holland

Raad van State