Laden...

Tegenpartij in een rechtszaak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Naar de rechter > Tegenpartij in een rechtszaak

Als er een rechtszaak tegen u is aangespannen, wordt u aangeduid als verdachte, gedaagde, belanghebbende of verweerder. Dat is afhankelijk van het soort zaak en of u wel of niet reageert.

Dagvaarding

In een dagvaarding staat waarvan u wordt verdacht óf wat er van u wordt geëist.

Dagvaarding Openbaar Ministerie

Als u een dagvaarding van het Openbaar Ministerie (OM) heeft ontvangen, bent u verdachte in een strafzaak. Het OM is de eisende partij. U bent als verdachte nog geen dader. In Nederland geldt namelijk de regel dat iedereen onschuldig is, totdat hij schuldig is verklaard door de rechter of via een strafbeschikking.

Dagvaarding particulier of organisatie

Als u een dagvaarding van een particulier of organisatie heeft ontvangen, bent u gedaagde in een civiele zaak. De andere partij is de eiser. In de dagvaarding staat welke rechter de rechtszaak behandelt: de kantonrechter of de civiele rechter. Ook leest u in de dagvaarding of u gedaagde bent in een spoedprocedure (kort geding) of uitgebreide procedure (bodemprocedure).

Wat kunt u als gedaagde verwachten? Wat moet u doen? 

Afschrift verzoekschrift

Als u een afschrift van een verzoekschrift heeft ontvangen, bent u belanghebbende in een civiele zaak. In het verzoekschrift staat wie de rechtszaak is gestart en wat het verzoek inhoudt. Ook leest u of de kantonrechter of de civiele rechter de rechtszaak behandelt.

Wanneer u schriftelijk (met een verweerschrift) op het verzoek reageert, wordt u verweerder. Kies hieronder de juiste procedure en lees meer over reageren op een verzoekschrift.

Reageren op eis of verzoek

U bent verweerder als u (schriftelijk) reageert op een eis in een dagvaarding of een verzoek in een verzoekschrift. U reageert schriftelijk door een verweerschrift in te dienen. Soms mag alleen uw advocaat een verweerschrift indienen. Dat hangt af van het soort zaak.

Soort zaak is onbekend

Weet u niet of het om een dagvaardingsprocedure of een verzoekschriftprocedure gaat? Kijk dan op de onderwerpenpagina naar het onderwerp waar uw zaak over gaat.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact