Laden...

Verdachte in een strafzaak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Denken de politie en de officier van justitie (Openbaar Ministerie) dat u een strafbaar feit heeft gepleegd? Dan bent u een verdachte. De officier van justitie kan het strafbare feit zelf behandelen of de strafrechter vragen om een oordeel. Wat staat u te wachten als u moet voorkomen bij de strafrechter? En wat zijn hierbij uw rechten?


U bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is

Als verdachte bent u nog geen dader. Want in Nederland bent u onschuldig totdat: 

 • een strafrechter u in zijn uitspraak schuldig verklaart of
 • de officier van justitie u via een strafbeschikking schuldig verklaart. 
Gaat u na de uitspraak van de rechter in hoger beroep of cassatie? Dan blijft u langer verdachte. In juridische zin bent u verdachte tot u onherroepelijk bent veroordeeld of vrijgesproken.

 

U zit in voorlopige hechtenis, wat nu?

Het kan zijn dat u niet in vrijheid uw vervolging mag afwachten. U zit dan in voorlopige hechtenis terwijl de officier van justitie, politie en rechter-commissaris vooronderzoek doen naar uw zaak. Als dit vooronderzoek is afgerond, besluit de officier van justitie of hij u vervolgt bij de strafrechter. U ontvangt dan een dagvaarding op de locatie waar u vastzit.

 

 


U mag in vrijheid uw vervolging afwachten

Bent u na het verhoor van de politie in vrijheid gesteld? Of kwam u op vrije voeten op een ander moment in het voorarrest? Uw vervolging kan gewoon doorgaan. 

Besluit de officier van justitie u te vervolgen voor de strafrechter? Dan ontvangt u een dagvaarding op het adres:

 • waar u staat ingeschreven 
 • dat u heeft opgegeven bij de politie, rechter-commissaris, Koninklijke Marechaussee, FIOD of andere opsporingsinstantie die u als laatste heeft verhoord.

Goed om te weten: voor veel voorkomende strafbare feiten kan de officier van justitie zelf een straf opleggen via een strafbeschikking (om.nl) of uw strafzaak te seponeren (om.nl). Als u in verzet bent gegaan (bezwaar maken) tegen een strafbeschikking, kan de officier van justitie alsnog besluiten u te dagvaarden.

 


 


Hoe verloopt de strafprocedure? 

Hoe de strafprocedure verloopt, hangt ervan af of u moet voorkomen bij de kantonrechter (afdeling strafrecht) of bij de strafrechter. In de dagvaarding staat bij welke rechter u moet voorkomen. 

Naar de kantonrechter - bij overtreding en/of misdrijf stroperij

Overtredingen zijn lichte strafbare feiten, zoals te hard rijden, wildplassen en vandalisme. De strafprocedure bij de kantonrechter verschilt op een aantal punten van de gewone strafprocedures.

Naar de strafrechter - bij verdenking van misdrijf

Welke strafrechtelijke procedure de strafrechter volgt, hangt onder meer af van uw leeftijd tijdens het vermoedelijke feit: 


Aanvullende strafprocedures

U kunt als verdachte voor, tijdens of na het strafproces te maken krijgen met aanvullende strafprocedures. 

Procedures die iemand anders tegen u start:


Procedures die u of uw advocaat kunnen starten:

 

Recht op een advocaat

 • Tijdens uw voorlopige hechtenis heeft u recht op hulp van toegevoegde advocaat. U kunt ook zelf een advocaat inschakelen. Deze begeleidt u tijdens uw voorlopige hechtenis, maar kan u ook bijstaan tijdens de zittingen van de strafrechter. 
 • Mocht u in vrijheid uw vervolging afwachten? En moet u nu voorkomen bij de strafrechter? Dan kunt u zelf bepalen of u een advocaat inschakelt of niet. Afhankelijk van het strafbare feit, heeft u wel of geen recht op een tegemoetkoming in de advocaatkosten. 

Recht op een tolk

Als u de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst, mag u of uw advocaat aan de officier van justitie of de rechter om een tolk vragen. U krijgt dan een tolk toegewezen. Daar hoeft u niet voor te betalen. U heeft ook recht op vertaling van de dagvaarding. In een aantal gevallen heeft u ook recht op vertaling van (delen uit) andere documenten uit het strafdossier.

 

Recht op informatie 

Als verdachte heeft u recht op:
 • informatie over bepaalde belangrijke rechten 
 • informatie over de verdenking 
 • inzage in de documenten in het strafdossier 

Zwijgrecht

U heeft als verdachte het recht om te zwijgen. Stelt de rechter tijdens de strafzitting vragen aan u, dan hoeft u geen antwoord te geven.

Recht op het laatste woord 

U zit als verdachte tijdens een strafzaak tegenover de rechter. De rechter, de officier van justitie en de advocaat kunnen u vragen stellen. Aan het einde van een strafzitting heeft u het recht om als laatste iets te zeggen.

 

Verhalen uit de rechtbank ('Op de rol') 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact