Laden...

Reageren op het kort geding bij de kantonrechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksNaar de rechter > Dagvaarding gekregen > Reageren op het kort geding bij de kantonrechter

U heeft een dagvaarding gekregen. Dit betekent dat een persoon of organisatie (eiser genoemd) iets van u eist en u daarom vraagt naar de rechter te komen.

Advocaat mag, maar is niet verplicht

 • U kunt de hulp van een advocaat of gemachtigde inschakelen, maar dit is niet verplicht bij de kantonrechter
 • Op de pagina juridisch advies leest u bij welke organisaties u voor juridisch advies terecht kunt. 
Schakelt u geen advocaat of gemachtigde in? Lees hieronder wat u zelf kunt doen. 
 

Eens met de dagvaarding, wat nu? 

Bent u het eens met de eis in de dagvaarding? Bel de deurwaarder en laat weten dat u het eens bent met de eis. De contactgegevens staan in de dagvaarding

Bedrag in één keer betalen 

Moet u een bedrag betalen? Vertel de deurwaarder of u dit helemaal kunt betalen vóór de zitting. De kans is groot dat de eiser de dagvaarding intrekt. U hoeft dan niet naar de zitting te komen. Dat scheelt u extra kosten. 

Betalingsafspraak maken 

Vertel het de deurwaarder als u het bedrag niet in één keer kunt betalen vóór de zitting. U kunt dan misschien een afspraak met de deurwaarder maken om in termijnen te betalen. Het kan zijn dat de eiser als stok achter de deur toch aan de rechter vraagt om uitspraak te doen.

Niet eens met de eis, u reageert mondeling tijdens de zitting

U kunt uw verhaal tijdens de zitting aan de kantonrechter vertellen. De datum van de zitting staat in de dagvaarding. Hieronder leest u meer over het verloop van een zitting.

Documenten indienen 

Wilt u tijdens de zitting documenten noemen die bewijs voor uw verhaal zijn? Stuur van elk document: 

 • twee kopieën of prints naar de rechtbank, het adres staat in de dagvaarding; zorg ervoor dat ze minimaal 24 uur (één werkdag) vóór de zitting bij de rechtbank zijn. 
 • een kopie of print naar de eiser.

Tegenvordering 

Heeft u een eis aan de andere partij(en)? Dit heet een tegenvordering of eis in reconventie. Zo dient u deze in: 

 • schrijf de eis op en stuur de brief naar de kantonrechter en de andere partij(en); zorg ervoor dat zij ze minimaal 24 uur vóór de zitting hebben en: 
 • geef tijdens de zitting twee kopieën of prints van uw eis aan de rechter.

 

Wat gebeurt er als u niet naar de zitting komt? 

Komt u als gedaagde niet naar de zitting, dan houdt de kantonrechter geen rekening met uw standpunt. U heeft dan verstek laten gaan. De kantonrechter bepaalt tijdens de zitting een datum voor de uitspraak (verstekvonnis). Hierin: 

 • stelt de kantonrechter meestal de eiser in het gelijk. 
 • kan de kantonrechter oordelen dat u de proceskosten van de eiser moet betalen. 

Een verstekvonnis voorkomen

Vraagt u nog voor de datum van het verstekvonnis per brief een datum voor een nieuwe zitting, dan kunt u een verstekvonnis voorkomen. Zet in de brief de data waarop het voor de eiser en u eventueel niet mogelijk is naar een zitting te komen.

Als het verstekvonnis er al is 

Heeft de kantonrechter het verstekvonnis uitgesproken en heeft u daar bezwaar tegen? U kunt dit laten weten. Het heet in verzet gaan. Dit werkt zo: 

 • Schrijf uw bezwaren op; deze brief heet verzetdagvaarding 
 • Stuur de verzetdagvaarding binnen maximaal 4 weken na het verstekvonnis naar de eiser 
 • De kantonrechter behandelt de zaak alsnog inhoudelijk.  

Als de datum van de zitting u niet schikt

Schikt de datum van de zitting u niet? Dan kunt u contact opnemen met de griffie. In het procesreglement kort geding kantonzaken (hoofdstuk 9) (pdf, 443,6 KB) leest u precies wat u in dit geval kunt doen.

 

 Hoe verloopt de procedure verder?

>Alles uitklappen
 • De eiser krijgt als eerste het woord. Hij vertelt wat hij wil en waarom. Dan mag u hierop reageren. De rechter stelt ook vragen. Daarna vertelt de rechter, als u en de eiser dit goed vinden, hoe hij tegen de zaak aankijkt.

  Openbaar

  De zitting is in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) achter gesloten deuren plaatsvindt.

  Getuigen

  Tijdens de zitting in een kort geding worden over het algemeen geen getuigen gehoord.

  Gedaagde niet aanwezig

  Komt u als gedaagde niet naar de zitting, dan houdt de rechter geen rekening met uw standpunt. Hij bepaalt een datum voor de uitspraak.

  Verstekvonnis

  U heeft als gedaagde verstek laten gaan en de uitspraak heet een verstekvonnis. De rechter stelt dan meestal de eiser in het gelijk. Hij kan u ook veroordelen tot het betalen van de proceskosten van de eiser.

  Alsnog reageren

  Meldt u zich vóór het verstekvonnis alsnog bij de rechtbank? Dan ‘zuivert’ u het verstek. U doet dit door de rechtbank een brief te sturen. U vraagt hierin een datum voor een nieuwe zitting en vermeldt daarbij de data waarop de eiser en u verhinderd zijn.

  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met u en de eiser welke oplossingsmethode in deze situatie het beste lijkt te passen: mediation, schikking of een uitspraak van de rechter.

  Schikking

  De rechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan de eiser en de gedaagde in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als u dat beiden wilt, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u er samen uit te komen.

  Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u thuisgestuurd. De schikking is een bindende afspraak. U en de eiser moeten die afspraak nakomen.

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de eiser naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

 • Geen uitspraak

  Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak

  • als de eiser de procedure intrekt
  • als u via mediation een akkoord bereikt
  • wanneer u een schikking treft

  Heeft u een akkoord bereikt, dan kan de rechter de gemaakte afspraken eventueel ook vastleggen in een uitspraak.

  Wel uitspraak

  Aan het einde van de zitting zegt de kantonrechter wanneer de uitspraak volgt (vonnis). Dat is meestal binnen 2 weken na de zitting. Het vonnis krijgt u toegestuurd. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt deze het vonnis.

  Voorlopig oordeel

  Het vonnis van de kantonrechter in deze procedure is een voorlopig oordeel. Dat betekent dat de uitspraak geldt tot de rechter in een vervolgprocedure een definitief oordeel geeft.

  Motivering

  Als de kantonrechter de vordering in kort geding toewijst, staat in het vonnis waarom hij tot dat oordeel is gekomen. Ook als de rechter de vordering afwijst, leest u in het vonnis wat daarvoor de reden is.

  Kosten tegenpartij betalen

  De kantonrechter kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de griffierechten en de kosten van een advocaat, als de winnende partij die had ingeschakeld. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag. Dit heet een kostenveroordeling.

 • Na het vonnis kunnen zowel u als de eiser het vonnis accepteren als eindvonnis, een bodemprocedure starten of wellicht in hoger beroep. Is het een verstekvonnis omdat u helemaal niet had gereageerd op de eis, dan kunt u in verzet.

  Accepteren als eindvonnis

  Na een kort geding bent u niet verplicht een vervolgprocedure te starten. Het komt vaak voor dat de bodemprocedure achterwege wordt gelaten. Het kortgedingvonnis wordt dan geaccepteerd als definitief oordeel.

  Starten bodemprocedure

  Een bodemprocedure is een dagvaardingsprocedure bij de kantonrechter. Deze rechter behandelt de zaak als een nieuwe zaak en kan tot een ander oordeel komen dan de kortgedingrechter.

 • Verzet

  Heeft de rechter een verstekvonnis uitgesproken omdat u als gedaagde helemaal niet heeft gereageerd op de eis? U kunt in verzet tegen dit vonnis. Dit doet u door de oorspronkelijke eiser te dagvaarden voor dezelfde rechter. Dit moet u binnen 4 weken doen. In de verzetdagvaarding neemt u uw bezwaren op. Hierna behandelt de rechter de zaak in kort geding.

  Hoger beroep

  Bent u het niet eens met het vonnis van de kantonrechter en gaat uw zaak over een bedrag van meer dan € 1.750? U kunt in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe, versnelde, behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 4 weken na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Cassatie

  Gaat u in hoger beroep en bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 8 weken in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Wat kunt u verwachten tijdens de zitting?

Wil de rechter de zaak inhoudelijk bespreken tijdens een zitting? Bekijk in deze video hoe een zitting over het algemeen verloopt en wie in de zaal aanwezig zijn.

Kosten rechtszaak bij kantonrechter 

Kijk voor meer informatie over de kosten van een rechtszaak bij de kantonrechter op de pagina's kosten rechtszaak en griffierecht kanton.

 

 


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact