Laden...

Gemachtigde bestuursrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksU heeft een rol in een rechtszaak > Gemachtigde > Gemachtigde bestuursrecht

In een bestuursrechtelijke procedure is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen, maar het mag wel. Als u zich laat bijstaan door een advocaat, heeft u geen machtiging nodig. Laat u zich bijstaan door iemand anders, heeft u wel een machtiging nodig. Lees hoe u iemand machtigt.

Niet eens met de beslissing van een bestuursorgaan

 
 

Advocaat: geen machtiging nodig

In een bestuursrechtelijke procedure is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen, maar dit mag wel. Een advocaat is vanwege zijn of haar beroep in beginsel gemachtigd om cliënten te vertegenwoordigen in een rechtszaak. Dit betekent dat u geen machtiging voor uw advocaat hoeft te regelen.

Geen advocaat: machtiging nodig

U mag zich door iemand anders dan een advocaat laten bijstaan, bijvoorbeeld door een jurist van de rechtsbijstandverzekering, een familielid of goede vriend. U dient deze partij hiervoor schriftelijk te machtigen.

 

 

Hoe werkt een machtiging?

In de schriftelijke machtiging vermeldt u, naast uw eigen contactgegevens, wie u machtigt en dat deze persoon voor u in rechte mag optreden. U ondertekent de machtiging.

Wilt u iemand machtigen:

  • die tijdens de zitting namens u het woord voert, dan neemt u de machtiging mee naar de zitting en overhandigt deze ter plekke aan de rechter. 
  • om namens u schriftelijke stukken in te dienen, dan stuurt u de machtiging en een kopie van uw identiteitsbewijs mee met de stukken.

 

 

Gemachtigde in andere rechtsgebieden

Voor elk rechtsgebied gelden andere regels voor het machtigen.

 

 


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact