Laden...

Bedrijfsongeval en beroepsziekte

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Bedrijfsongeval en beroepsziekte

Bent u tijdens uw werk gewond geraakt (bedrijfsongeval)? Of bent u door uw werk ziek geworden (beroepsziekte)? Als u vindt dat uw werkgever hiervoor verantwoordelijk is, dan kunt u vragen om een schadevergoeding. Lukt het niet om hierover afspraken te maken met uw werkgever of zijn verzekeraar? Dan kunt u een civiele rechtszaak beginnen bij de rechter.

Bedrijfsongeval en beroepsziekte

Wat is een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval of een arbeidsongeval is een ongeluk tijdens het werk waardoor de werknemer verwondingen heeft of zelfs overlijdt. De werknemer glijdt bijvoorbeeld uit over een gladde vloer of zijn hand raakt bekneld in een machine. Deze ongevallen kunnen de werknemer zo ernstige verwonden, dat deze mogelijk arbeidsongeschikt wordt.

Wat is een beroepsziekte?

Een beroepsziekte is een ziekte die de werknemer krijgt door zijn werk of de arbeidsomstandigheden. De ziekte kan het gevolg zijn van werken met gevaarlijke stoffen zoals asbest of oplosmiddelen. Ook voortdurende zware lichamelijke of geestelijke belasting kan gezondheidsklachten veroorzaken.

 

Eerst uw werkgever aansprakelijk stellen

Als werknemer kunt u uw werkgever verantwoordelijk (aansprakelijk) stellen voor uw schade. Hiervoor moet u kunnen aantonen (bewijzen) dat:

  • bij een bedrijfsongeval: u de verwondingen heeft opgelopen tijdens uw werk.
  • bij een beroepsziekte: de ziekte is veroorzaakt door uw werk of de arbeidsomstandigheden.

U kunt uw werkgever aansprakelijk stellen met een aangetekende brief (zie voorbeeldbrief (juridischloket.nl). Uw schade kan uit verschillende kostenposten bestaan. Meer hierover leest u op de pagina letselschade.

Werkgever niet aansprakelijk

Uw werkgever is niet aansprakelijk voor de schade als hij kan aantonen dat:

  • hij voldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen om het ongeval of de ziekte te voorkomen.
  • u als werknemer de schade aan uzelf te wijten heeft omdat u bewust het risico nam (opzet of bewuste roekeloosheid).

Naar de rechter

Ontkent uw werkgever of zijn verzekeraar aansprakelijkheid? Of wordt u het niet eens over welke schade is ontstaan door het bedrijfsongeval of de beroepsziekte? Of over de hoogte van de schadevergoeding? Als u er samen niet uit komt, kunt u het conflict oplossen met een procedure bij de rechter.

Bent u naaste of nabestaande? Of wordt u als werkgever verantwoordelijk gehouden voor de schade? Ook u kunt een procedure starten bij de rechter om het conflict op te lossen.

 

Mediation naast rechtspraak

Bij mediation naast rechtspraak lossen partijen samen hun conflicten op. Dat doen ze via bemiddeling van een onafhankelijke mediator. Mediation kan op elk rechtsgebied en op elk moment in de rechtszaak. De rechter kan het voorstellen of u kunt het zelf aanvragen. Zo kunt u uw meningsverschil misschien bijleggen en hoeft u niet (meer) naar de rechter. De partijen betalen samen de mediator.

  

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact