Laden...

Procedures bedrijfsongeval/beroepsziekte

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Bedrijfsongeval en beroepsziekte > Procedures bedrijfsongeval/beroepsziekte

Bent u tijdens uw werk gewond geraakt (bedrijfsongeval)? Of bent u door uw werk ziek geworden (beroepsziekte)? Als u vindt dat uw werkgever hiervoor verantwoordelijk is, dan kunt u vragen om een schadevergoeding. Lukt het niet om hierover afspraken te maken met uw werkgever of zijn verzekeraar? Dan kunt u een civiele rechtszaak beginnen bij de rechter.

Procedures bedrijfsongeval/beroepsziekte

Ontkent uw werkgever of zijn verzekeraar aansprakelijkheid? Of wordt u het niet eens over welke schade is ontstaan door het bedrijfsongeval of de beroepsziekte? Of over de hoogte van de schadevergoeding? Als u er samen niet uit komt, kunt u het conflict oplossen met een procedure bij de rechter.

U heeft een conflict met de verzekeraar

Onderhandelt u met de verzekeraar van uw werkgever over uw schadevergoeding? Bij een conflict met een verzekeraar kunt u bij de kantonrechter of de civiele rechter een procedure starten. Voor het antwoord op de vraag bij welke rechter u de procedure kunt starten, is de hoogte van de gevorderde schadevergoeding van belang. Lees hierover meer op de pagina procedures letselschade.

 

U heeft een conflict met uw werkgever

Komt u met uw werkgever niet uit de onderhandelingen over de schadevergoeding? Bij arbeidsconflicten start u een procedure bij de kantonrechter. U kunt een advocaat of gemachtigde inschakelen, maar dit is bij de kantonrechter niet verplicht. U kunt ‘in persoon’ procederen.

 

Deelgeschilprocedure

Worden u en de andere partij het op een punt niet eens bij de onderhandelingen? Bijvoorbeeld over de aansprakelijkheid of over de berekening van de schade? Dan kunt u de kantonrechter vragen om hierover te beslissen. Zodat u daarna verder kunt met de onderhandelingen.

 

Spoedprocedure

Komt u tijdens het onderhandelen in de (financiële) problemen? In een spoedprocedure (kort geding) vraagt u de kantonrechter om een snelle, voorlopige beslissing. De rechter schat dan in of de werkgever aansprakelijk is voor de schade. Zo ja, dan kan de rechter bijvoorbeeld besluiten dat de werkgever alvast een deel (een voorschot) van de schadevergoeding moet betalen.

 

Uitgebreide procedure

In een uitgebreide procedure (bodemprocedure) vraagt u de kantonrechter om een definitief oordeel over de aansprakelijkheid en over de hoogte van de eventuele schadevergoeding.

Kosten

U betaalt een vergoeding voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Er kunnen extra kosten aan een rechtszaak verbonden zijn, bijvoorbeeld advocaatkosten.

 

 

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact