Laden...

Aanvraagprocedure bijzondere curator

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Bijzondere curator > Aanvraagprocedure bijzondere curator

Een bijzondere curator komt op voor de belangen van een kind, in de rechtszaal en daarbuiten. Zijn de belangen van de ouder(s) of voogd in strijd met de belangen van het kind?
Dan kan het kind, de (pleeg)ouder of de voogd de rechter vragen een bijzondere curator te benoemen. Deze procedure valt onder het civiel recht. Een advocaat is verplicht, behalve als het kind zelf verzoekt om de benoeming van een bijzondere curator

Aanvraagprocedure bijzondere curator

U kunt een bijzondere curator aanvragen bij de rechter. Dat kan in een lopende procedure of als er (nog) geen procedure is. Het is verplicht om hiervoor een advocaat in te schakelen. Alleen een kind kan zonder advocaat een verzoek indienen. Uit het verzoek moet blijken dat het gaat om een belangenconflict tussen de ouder/voogd en het kind. 

 De verzoekschriftprocedure bijzondere curator bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen

 • De verzoeker kan zijn:

  • het kind zelf
  • ouder(s)
  • pleegouder(s)
  • (gezins)voogd
  • voogdijinstelling

  Waar dient u het verzoek in?

  • Gaat het conflict over de opvoeding of verzorging? Dan dient uw advocaat het verzoekschrift in bij de rechtbank, sector familie.
  • Gaat het conflict over het vermogen van het kind? Dan dient u het verzoekschrift in bij de rechtbank, sector kanton. Het is niet verplicht hiervoor een advocaat in te schakelen.

  Als kind een verzoek indienen

  Ben je 12 jaar of ouder? Dan kun je op twee manieren een verzoek indienen:

  • formeel, met behulp van een advocaat via een verzoekschrift, of
  • informeel, via een brief of e-mail

  Ben je jonger dan 12 jaar? Dan kun je alleen een informeel verzoek doen. De rechter beslist of hij een informeel verzoek in behandeling neemt. Je krijgt dan een uitnodiging van de rechtbank voor een gesprek bij de rechter. Daarna beslist de rechter wat er moet gebeuren.

  Hoe stelt u een verzoekschrift op?

  In het verzoekschrift zet u in ieder geval:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • voor wie en waarom u een bijzondere curator vraagt, bijvoorbeeld omdat bemiddeling nodig is in een lopende procedure
  • de datum en uw handtekening

  U kunt ook aangeven op welke data u niet naar de zitting kunt komen.

  Verzoekschrift opsturen naar de rechtbank

  Uw advocaat of u stuurt het verzoekschrift, in drievoud, naar de griffie van de rechtbank die de lopende procedure behandelt. Is er geen lopende procedure, dan kiest u de rechtbank die uw woon- of vestigingsplaats in het werkgebied heeft. U kunt de stukken ook afgeven bij de centrale balie van de rechtbank.

  Welke rechtbank
  Meestal gaat u naar de rechtbank van uw woon-of verblijfplaats Rechtbanken | Rechtspraak


 • In de oproep staat wanneer (datum) en waar (locatie) de mondelinge behandeling (zitting of gesprek) plaatsvindt. Bij de oproep zit het verzoekschrift

  De griffie van de rechtbank stuurt de oproep aan:

  • het kind
  • ouders, pleegouders, (gezins)voogd of voogdijinstelling
  • de andere ouder, als 1 van de ouders het verzoek heeft ingediend

  Andere datum?

  Schikt de datum niet, dan kunt u contact opnemen met de griffie. Informatie hierover vindt u in de brief.


 • U bent niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Als u als verweerder niet verschijnt, kan de rechter alleen rekening houden met wat eventueel in uw verweerschrift staat.

  Mening

  Tijdens de zitting vraagt de rechter aan de verzoeker en de aanwezige betrokkenen om hun mening over het verzoek. De rechter voert met het kind een apart gesprek.

  Niet openbaar

  De zitting is niet openbaar. Dit betekent dat er geen publiek aanwezig mag zijn.

  Getuigen

  Tijdens deze zitting worden geen getuigen gehoord. • Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak volgt. De uitspraak heet een beschikking. De verzoeker en de betrokkenen krijgen deze toegestuurd. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt deze de beschikking.

  Toewijzing bijzondere curator

  Als de rechter de benoeming van de bijzondere curator noodzakelijk vindt in het belang van het kind, wijst hij het verzoek toe. In de beschikking staat:

  Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u meestal in hoger beroep gaan. Is het een tussenbeschikking, dan is dat in het algemeen niet mogelijk.

  Wie kan bijzondere curator worden

  De rechter kan als bijzondere curator aanstellen ofwel benoemen, een:

  • advocaat, gespecialiseerd in familiezaken
  • psycholoog of (ortho)pedagoog

  De rechter beoordeelt wie hij het meest geschikt acht. Dit kan een deskundige zijn die al bij het gezin is betrokken. De rechter kan ook 2 bijzondere curatoren benoemen.

  Tussenbeschikking

  Is het verzoek gedaan in een lopende procedure over bijvoorbeeld een echtscheiding of ondertoezichtstelling? Dan heet de beschikking over de benoeming van een bijzondere curator een tussenbeschikking.

  Afwijzing verzoek bijzondere curator

  Als de rechter het verzoek afwijst, leest u in de beschikking wat daarvoor de reden is. Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u meestal in hoger beroep gaan. Is het een tussenbeschikking, dan is dat in het algemeen niet mogelijk.


 • Hoger beroep

  Als u het niet eens bent met de beschikking van de rechter, kunt u meestal in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.
  Hoger beroep

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.
  Cassatieberoep

Wilt u reageren op het verzoek?

U kunt uw mening geven door een verweerschrift in te dienen. Hier heeft u een advocaat voor nodig. In dit geval bent u de verweerder. Het is niet verplicht schriftelijk te reageren. U kunt uw reactie ook mondeling geven, tijdens de zitting of het gesprek met de rechter. Doet u dit zonder advocaat? Dan moet u weten dat u alleen de gelegenheid krijgt om te vertellen wat u vindt, niet om zelf verzoeken in te dienen.
 

>Alles uitklappen

 • Wilt u reageren op het verzoek? U kunt uw mening geven door een verweerschrift in te dienen. In dit geval bent u de verweerder. Het is niet verplicht schriftelijk te reageren. U kunt uw reactie ook mondeling geven, tijdens de zitting of het gesprek met de rechter.

  Inhoud verweerschrift

  In het verweerschrift zet u in ieder geval:

  • uw naam en adres
  • naam en adres van de verzoeker
  • uw reactie op het verzoekschrift, met argumenten
  • de datum en uw handtekening

  Eventuele stukken ter ondersteuning van uw verhaal voegt u bij.

  Verweerschrift opsturen

  U stuurt het verweerschrift in drievoud, met bijlagen, naar de rechter. Het moet daar minimaal 3 werkdagen voor de zitting binnen zijn. Het adres staat in de oproep voor de zitting. U kunt de stukken ook afgeven bij de centrale balie van de rechtbank.

 • U hoeft niet naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Als u als verweerder niet komt, kan de rechter alleen rekening houden met wat u in uw verweerschrift heeft gezet.


Kosten aanvraag bijzondere curator

Bij een verzoek tot benoeming of ontslag van een bijzondere curator betaalt u geen kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: griffierechten. Schakelt u of het kind een advocaat of mediator in, dan zijn daar kosten aan verbonden.

Doorlooptijd aanvraag bijzondere curator

De rechtbank streeft naar een zo snel mogelijke behandeling van het verzoek. De zitting of het gesprek met de rechter vindt plaats binnen enkele weken na het indienen van het verzoekschrift. De uitspraak volgt zo snel mogelijk daarna.

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact