Laden...

Bemiddeling bijzondere curator

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Bijzondere curator > Bemiddeling bijzondere curator

Een bijzondere curator komt op voor de belangen van een kind, in de rechtszaal en daarbuiten. Zijn de ouders in een scheiding en komt het kind in de knel? Of heeft het kind een conflict met de ouders of voogd? Dan kan het kind, de (pleeg)ouder of de voogd de rechter vragen een bijzondere curator te benoemen. Deze procedure valt onder het civiel recht.

Bemiddeling bijzondere curator

De bijzondere curator komt op voor de belangen van het kind. Hij kan optreden als bemiddelaar als dat nodig is. Hij kan ook een procedure starten.

Lopende procedure

Is de bijzondere curator benoemd in een lopende procedure? Dan stelt de rechter de verdere behandeling van die procedure 4 weken uit. In die periode voert de bijzondere curator gesprekken.

 

Gesprekken

De bijzondere curator spreekt met het kind, de direct betrokkenen en eventueel derden (school, pleegouders, gezinsvoogd). Hij bekijkt wat er nodig is in het belang van het kind.

Verslag

Binnen de 4 weken stuurt de bijzondere curator een verslag van zijn gesprekken naar de rechter. Hij geeft ook weer hoe hij tegen de zaak aankijkt en wat hij vindt dat er moet gebeuren.

Reactie

De griffie stuurt het verslag aan de betrokkenen. Deze kunnen binnen 14 dagen een schriftelijke reactie sturen aan de rechtbank.

 

Verlenging

Heeft de bijzondere curator een langere periode nodig dan 4 weken, dan kan hij extra tijd vragen aan de rechtbank. Bijvoorbeeld omdat hij:

  • nog niet alle betrokkenen kon spreken
  • wil bemiddelen tussen de betrokkenen
  • zelf een procedure wil starten

 

Oplossing

Heeft de tussenkomst van de bijzondere curator een oplossing gebracht, dan:

  • kan de verzoeker in de lopende procedure het verzoekschrift intrekken en eindigt die procedure met een uitspraak waarin de intrekking van het verzoek wordt bevestigd, of
  • doet de rechter uitspraak waarin de oplossing wordt vastgelegd

 

Geen oplossing

Heeft de tussenkomst van de bijzondere curator niet direct een oplossing gebracht, dan wordt de lopende procedure voortgezet en ontvangen het kind en de betrokkenen een oproep voor een zitting. De bijzondere curator:

  • verwoordt de belangen van het kind in die procedure, daarnaast wordt het kind zelf ook gehoord
  • kan zelf een procedure starten als hij dat in het belang van het kind vindt

 

 

 

Vraag en antwoord

Hoe kan ik voor mijn kind een bijzondere curator krijgen?

Een advocaat kan voor u een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

Wat kost een bijzondere curator?

U betaalt geen griffierechten bij een verzoek tot benoeming of ontslag van een bijzondere curator. Schakelt u of het kind een advocaat of mediator in, dan zijn daar kosten aan verbonden.

Hoe lang duurt de aanvraagprocedure?

Binnen enkele weken na het verzoekschrift is er een zitting of gesprek. Daarna volgt zo snel mogelijk een beslissing.

Relevante onderwerpen:

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? U kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen. Niet voor iedere zaak is een advocaat verplicht.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.