Laden...

Bemiddeling bijzondere curator

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Bijzondere curator > Bemiddeling bijzondere curator

Een bijzondere curator komt op voor de belangen van een kind, in de rechtszaal en daarbuiten. Zijn de belangen van de ouder(s) of voogd in strijd met de belangen van het kind?
Dan kan het kind, de (pleeg)ouder of de voogd de rechter vragen een bijzondere curator te benoemen. Deze procedure valt onder het civiel recht. Een advocaat is verplicht, behalve als het kind zelf verzoekt om de benoeming van een bijzondere curator

Bemiddeling bijzondere curator

De bijzondere curator komt op voor de belangen van het kind. Hij kan optreden als bemiddelaar als dat nodig is. Hij kan ook een procedure starten.

Bemiddeling in een lopende procedure

Is de bijzondere curator benoemd in een lopende procedure? Dan stelt de rechter de verdere behandeling van die procedure uit. In die periode voert de bijzondere curator gesprekken, maakt een verslag voor de rechter.

Gesprekken voeren

De bijzondere curator spreekt met het kind, de direct betrokkenen en eventueel derden (school, pleegouders, gezinsvoogd). Hij bekijkt wat er nodig is in het belang van het kind.

Verslag van de gesprekken

De bijzondere curator stuurt een verslag van zijn gesprekken naar de rechter. Hij geeft ook weer hoe hij tegen de zaak aankijkt en wat hij vindt dat er moet gebeuren. 

De griffie stuurt het verslag aan de betrokkenen. Deze kunnen een schriftelijke reactie sturen aan de rechtbank.

Verlenging nodig?

Heeft de bijzondere curator een langere periode nodig? Dan kan hij extra tijd vragen aan de rechtbank. Bijvoorbeeld omdat hij:

  • nog niet alle betrokkenen kon spreken
  • wil bemiddelen tussen de betrokkenen
  • zelf een procedure wil starten

Gesprekken leiden tot een oplossing

Heeft de tussenkomst van de bijzondere curator een oplossing gebracht, dan:

  • kan de verzoeker in de lopende procedure het verzoekschrift intrekken en eindigt die procedure met een uitspraak waarin de intrekking van het verzoek wordt bevestigd, of
  • doet de rechter uitspraak waarin de oplossing wordt vastgelegd

 

Gesprekken leiden niet (direct) tot een oplossing

Heeft de tussenkomst van de bijzondere curator niet direct een oplossing gebracht, dan wordt de lopende procedure voortgezet en ontvangen het kind en de betrokkenen een oproep voor een zitting. De bijzondere curator:

  • brengt de belangen van het kind onder woorden in die procedure. De rechter spreekt met (hoort) het kind
  • kan zelf een procedure starten als hij dat in het belang van het kind vindt

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact