Laden...

Algemene informatie over conservatoir beslag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Conservatoir beslag

Conservatoir beslag is beslag dat u via een deurwaarder legt voorafgaand aan een rechtszaak. Bijvoorbeeld op de bankrekening of bezittingen van iemand van wie u geld eist. Zo stelt u de goederen veilig in afwachting van de uitkomst van de rechtszaak.

Wordt er onterecht conservatoir beslag gelegd op uw bezittingen? Dan kunt u de rechter vragen om het beslag op te heffen.

Het aanvragen of opheffen van conservatoir beslag bij de rechter valt onder het civiel recht. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen. 

Algemene informatie over conservatoir beslag

Hoe werkt conservatoir beslag leggen?
Wat als er onterecht beslag wordt gelegd, hoe werkt dan het opheffen van conservatoir beslag?
   

Conservatoir beslag leggen, hoe werkt het?

Wanneer kunt u conservatoir beslag leggen?

 • Bij grote geldvorderingen, én:
 • Het vermoeden dat degene die het geld verschuldigd is (de schuldenaar) zijn bezittingen snel gaat verkopen zodra hij in een rechtszaak wordt betrokken. Bijvoorbeeld omdat hij veel schulden heeft.

Hoe werkt het?

 • Uw advocaat vraagt de rechter toestemming om het beslag te leggen. Dit kan al binnen enkele uren (afhankelijk van hoe dringend het is om snel beslag te leggen).
 • Een deurwaarder voert het beslag uit.
 • U bent, als beslaglegger, verplicht om een hoofdprocedure te starten, waarin u de rechter om een uitspraak vraagt over het conflict.

Wat gebeurt er na de uitspraak in de hoofdprocedure?

 • Als de rechter de vordering toewijst, wordt het beslag executoriaal. Dit betekent: uitvoerbaar. U kunt de in beslag genomen bezittingen definitief opeisen en verkopen.
 • Als de rechter de vordering afwijst, vervalt het beslag. U kunt daarnaast aansprakelijk worden gesteld voor de schade die het beslag heeft veroorzaakt.

Meer informatie over:

Let op: na faillissement vervallen alle beslagen 

Het leggen van conservatoir beslag beschermt niet tegen het faillissement van de schuldenaar. In de Faillissementswet is namelijk bepaald dat met het uitspreken van het faillissement alle beslagen komen te vervallen.

Conservatoir beslag opheffen: hoe werkt het?

Wanneer kunt u conservatoir beslag opheffen?

Als u het niet eens bent met een conservatoir beslag op uw bezittingen. In dat geval kunt u de rechter vragen om het beslag op te heffen.

Hoe werkt het?

U heeft 3 opties:

1. Wachten op de uitspraak

Als u geen last heeft van het beslag (omdat u toch niet van plan bent om uw bezittingen te verkopen) wacht u de uitspraak in de hoofdprocedure af.

2. Opheffen via de hoofdprocedure

U vraagt tijdens de hoofdprocedure aan de rechter om het beslag op te heffen. Als de hoofdprocedure bij de kantonrechter loopt, bent u niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Als de hoofdprocedure bij de civiele rechter loopt, is een advocaat wel verplicht.

3. Opheffen via een spoedprocedure

U start een spoedprocedure opheffen conservatoir beslag bij de rechtbank waar het beslag is aangevraagd. Het inschakelen van een advocaat is verplicht.

  
Wat gebeurt er na de uitspraak in de hoofdprocedure?

 • Als de rechter de vordering toewijst, wordt het beslag executoriaal. Dit betekent: uitvoerbaar. De beslaglegger kan de in beslag genomen bezittingen definitief opeisen en verkopen.
 • Als de rechter de vordering afwijst, vervalt het beslag. U mag doen met uw bezittingen wat u wil.

Hoe zit het met eventuele gevolgschade?

Als de rechter vindt dat het conservatoir beslag onterecht was én u kunt bewijzen dat u daardoor schade heeft geleden, dan kunt u deze schade verhalen op de beslaglegger.

Meer informatie over:

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact